Zamówinia publiczne :

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy nr BZP 500037803-N-2018 z dnia 20.02.2018. Dotyczy dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 15.02.2018. Dotyczy ogłoszenia BZP nr 500034116-N-2018 dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.01.2018. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ŁCRE/RPOWP/S1/2018, BZP 508164-N-2018 z dnia 22.01.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


4. Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "dostawę podręczników i pomocy dydaktycznych" dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


5. Ogłoszenie nr BZP 508164-N-2018 z dnia 22.01.2018 o zamówieniu - dostawy. Dotyczy dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomzyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.