Zamówienia publiczne :

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy z dnia 21.05.2018 nr 500112399-N-2018. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu: "Stawiam na rozwój-podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem".


2. Informacja z dnia 17.05.2018 o unieważnieniu części I postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ŁCRE/RPOWP/S4/2018, BZP 541039-N-2018 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu: "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem".


3. Ogłoszenie nr 500098904-N-2018 o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 07.05.2018. Dotyczy zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych dla Łomzynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby prowadzonego projektu pn.: "Stawiam na rozój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizaji pracy z uczniem". 


4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 23.04.2018. Ogłoszenie nr 500089130-N-2018. Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realiacji sajęć specjalistycznych dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu pn. "Stawiam na rozój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizaji pracy z uczniem". 


5. Informacja nr ŁCRE/RPOWP/S4/2018 o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.04.2018. Dotyczy postępowania BZP nr 541039-N-2018 z dnia 06.04.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistyczych dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży" na potrzeby realizowanego projektu pn. "stawiam na rozój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizaji pracy z uczniem". 


6. Ogłoszenie nr.: 500085239-N-2018 o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 18.04.2018. Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu pn.: "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem". Numer ogłoszenia: 530522-N-2018.


7. Protokół z otwarcia ofert z dnia 16.04.2018 złożonych w przetargu nieograniczonym na "dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych" dla Łomzynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem".


8. Ogłoszenie z dnia 16.04.2018 o udzieleniu zamówienia - dostawy. Numer ogłoszenia 500081627-N-2018. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sali integracji sensorycznej dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji zajęć specjalistycznych (zadanie 5) w ramach projektu: "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem". 


9. Ogłoszenie nr ŁCRE/RPOWP/S4/2018 o zamówieniu - dostawy z dnia 06.04.2018. Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu pn. "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem". Ogłoszenie BZP nr. 541039-N-2018.


10. Informacja z dnia 30.03.2018 o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 3,4,6,7,8 oraz unieważnieniu postępowania w częściach 1,2,5. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ŁCRE/RPOWP/S3/2018 BZP nr 530522-N-2018 z dnia 13.03.2018 w trybie przetargu niegoraniczonego na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualiacji pracy z uczniem".


11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.03.2018. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ŁCRE/RPOWP/S2/2018 ogłoszenie BZP 527039-N-2018 z dnia 06.03.2018 w trybie przertargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i wysposażenia sali do terapii integracji sensorycznej dla Łomżyńskiego Centrum Rzowoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu: "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem". 


12. Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.03.2018 złożonych w przetargu nieograniczonym na "dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych" dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Na rzecz realizacji projektu "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem".


13. Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "dostawę pomocy dydaktycznyh i wyposażenia sali do terapii integracji sensorycznej" dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na rzecz realizacji projektu "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem".


14. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy numer 530522-N-2018 z dnia 13.03.2018. Dotyczy Dostawy wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistcznych dla Łomżynskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.

* Uwaga

Przy podawaniu wymogów parametrów sprzętu w zdaniu 8 nazwa producenta oprogramowania została podana jako przykład, zabrakło słowa "lub równoważny". Poprawiony opis znajdziecie Państwo w linku poniżej.


15. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy numer 527039-N-2018 z dnia 06.03.2018. Dotyczy zamówienia publicznego -  "Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia sali do terapii integracji sensorycznej".


16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy nr BZP 500037803-N-2018 z dnia 20.02.2018. Dotyczy dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 15.02.2018. Dotyczy ogłoszenia BZP nr 500034116-N-2018 dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


18. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.01.2018. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ŁCRE/RPOWP/S1/2018, BZP 508164-N-2018 z dnia 22.01.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


19. Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na "dostawę podręczników i pomocy dydaktycznych" dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.


20. Ogłoszenie nr BZP 508164-N-2018 z dnia 22.01.2018 o zamówieniu - dostawy. Dotyczy dostawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla Łomzyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizowanego projektu.