Reklama
Reklama

Akty Prawne

Przekazanie sprzętu IT i pomocy dydaktycznych łomżynskim szkołom
 
 

W czwartek 14 marca 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Stypułkowski przekazali sprzęt i pomoce  dydaktyczne sześciu szkołom uczestniczącym w projekcie: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji.”  Była to kolejna i niestety ostatnia transza zakupów zrealizowanych w/w projekcie na kwotę 164 tys. złotych. Ogólna wartość zakupów przekroczyła kwotę 550 000 zł. Tym razem szkoły otrzymały 25 zestawów  multimedialnych ( laptop, projektor, ekran projekcyjny), radioodtwarzacze, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, wizualizery, tablice interaktywne. Wśród pomocy dydaktycznych były miedzy innymi: mapy, mikroskopy, bryły geometryczne, rowery stacjonarne czy nawet konsole do gier i bieżnia stacjonarna. Pan Prezydent wyraził nadzieję , że zarówno dzisiaj przekazany sprzęt i pomoce jak również wszystkie inne działania podejmowane przez władze Łomży w obszarze szeroko rozumianej edukacji pozwolą na osiąganie jeszcze wyższych efektów kształcenia dzieci i młodzieży.


Doradcy zawodowi ŁCRE na XIX Giełdzie Pomysłów Na Życie

galeria zdjęć

W dniu 13.03.2019 roku  w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyła się kolejna, dziewiętnasta już edycja „Giełdy pomysłów na życie”.

Adresatami giełdy byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przybyli do III LO, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną  prawie trzydziestu szkół wyższych i policealnych z całej Polski.

Wśród wystawców były takie uczelnie jak: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 w Łomży przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Białostocka i inne.

Uczestnikom „Giełdy pomysłów na życie” pomocą służyli również doradcy zawodowi ŁCRE oraz przedstawiciele instytucji wspierających aktywizację zawodową młodzieży. Stoisko Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji cieszyło się sporym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie wypełniali testy predyspozycji zawodowych i konsultowali się w sprawie wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Doradcy zawodowi ŁCRE dziękują dyrekcji III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży za zaproszenie na giełdę.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE


Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich etapów kształcenia na konferencję:

OŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości

 

która odbędzie się 27 marca 2019 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, sala nr 103.

Celem konferencji jest zwrócenie Państwa uwagi na działania i obszary pracy szkoły pomagające w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Na konferencję można zgłaszać się do dnia 26 marca 2019 r. poprzez formularz na stronie lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

 

ADRESACI: nauczyciele kształcenia wczesnoszkolnego.

CZAS TRWANIA: 3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745.

DATA: 21.03.2019; 28.03.2019; 04.04.2019.

CEL SZKOLENIA:

1.  Zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy uczniów w wieku wczesnoszkolnym wykorzystujących nowoczesne technologie w uczeniu się.

2.  Zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z komputerem poprzez ich korelację z pozostałymi obszarami edukacji.

3.  Nabycie umiejętności wykorzystania pakietów edukacyjnych w pracy z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym.

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski

TYP SZKOLENIA: warsztaty

KOSZT: bezpłatny

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 19 03.2019 – przesłane formularzem


Przemoc rówieśnicza - jak prowadzić profilaktykę i interwencję

19.03.2019r.

 

TREŚCI:

1. Podstawy przeciwdziałania przemocy.

2. Problematyka przemocy rówieśniczej na terenie szkoły.

3. Oferta programów profilaktycznych dotyczących przemocy rówieśniczej.

4. Analiza dostępnych programów profilaktycznych.

5. Reagowanie na sytuacje przemocy w szkole.

 

ADRESACI: Pedagodzy, psychologowie, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

FORMA: Warsztat

START: godz. 15.30

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCY: Mateusz Rainka - psycholog

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 30 zł.


Zmiany w nowej Podstawie Programowej

Kościoła Katolickiego
 
 
 
 • Terminy: 29.03.2019 r.  godz. 16.00 ( 4 godz. dydaktyczne)
 • Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek

 • Forma: Konsultacje grupowe

 • Treść: Zapoznanie z nową Podstawą Programową  Kościoła Katolickiego.

 • Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - podstawa programowa nauczania religii - charakterystyka wymagań ogólnych, treści oraz wymagania szczegółowe.

 • Wskazania dla katechetów:

 • Prowadząca: Bogumiła Rzepnicka, Anna Domurat

 • Organizator: Anna Domurat

 • Koszt: bezpłatne

„Sieć ekspertów programu DELFORT”

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim: Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego – w Intrenecie i za pomocą Internetu.

 

 Lider projektu: Krystyna Łuniewska 

 

Tytuł

Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego –
w Internecie i za pomocą Internetu

Adresat

Szkolenie adresujemy do czynnych zawodowo nauczyciele języka niemieckiego pracujących w placówkach systemu edukacji (oferta nie dotyczy lektorów i nauczycieli akademickich)

Miejsce

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
ul. Polna 16
18-400 Łomża

Nabór

Otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Typ szkolenia

Warsztaty

Opis

Treści krajoznawcze stanowią integralną część nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach. Cyfrowe media oraz cyfrowe narzędzia umożliwiają realizację celów dydaktycznych w tym zakresie w inny niż dotychczas sposób. Żaden klasyczny podręcznik nie może konkurować z jakością i aktualnością treści dostępnych w Internecie. Tym ważniejsze jest, aby nauczyciele posiadali umiejętność krytycznego i adekwatnego ze względu na osobę odbiorcy doboru tych treści oraz ich adaptacji na potrzeby zajęć lekcyjnych.

Chcielibyście Państwo wzbogacić swój warsztat dydaktyczny oraz wprowadzić treści krajoznawcze i nowe propozycje na lekcji języka obcego? Czy życzeniem Państwa jest, aby uczniowie dowiedzieli się więcej na temat Niemiec? Jeśli tak, serdecznie zapraszamy na warsztaty!

Data rozpoczęcia

23.03.2019 r. godz. 10.00 - 13.15

Kontakt:

Lider: Krystyna Łuniewska

Mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa

20.03.2019 r.

Zapisz się

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin


KONKURS RECYTATORSKI

"Znam ziemię łomżyńską"

 

            I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży oraz Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży serdecznie zapraszają nauczycieli i młodzież do wzięcia udziału w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod hasłem:

 „ZNAM ZIEMIĘ ŁOMŻYŃSKĄ”

 

   

 

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wśród uczniów 7 i 8 klas szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej wiedzy o ziemi łomżyńskiej i jej okolicach. Szczegółowe informacje podane są w regulaminie konkursu, który zamieszczony jest także na stronach: http://1lo.lomza.pl/ i http://lcre-lomza.webd.pl/.

 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 20 marca 2019 roku na e–mail podany przez organizatora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie na adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w Łomży, 18- 400 Łomża, ul. Bernatowicza 4, z dopiskiem – Konkurs Recytatorski - ”ZNAM ZIEMIĘ ŁOMŻYŃSKĄ”.  

Konkurs odbędzie się dnia 27 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży.

Wszyscy recytatorzy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, najlepsi wykonawcy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi za I, II i III miejsce oraz wyróżnieniami.  Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżniającemu się uczestnikowi Grand Prix.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Koordynator konkursu:  nauczyciel bibliotekarz I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, Dorota Przestrzelska - 608 776 409 oraz Sylwia Lutostańska - 502 120 770

Sylwia Lutostańska - daradca zawodowy ŁCRE

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Łomża, dnia 11. 02. 2019r.


Myślenie wizualne

w pracy nauczyciela języka obcego

22.03.2019r.
spotkanie otwarte

 

        Zapraszamy na spotkanie nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół, podczas którego przybliżymy temat wykorzystania myślenia wizualnego w pracy językowca. Porozmawiamy o tym jak współczesny uczeń koduje informacje, jak możemy mu w tym pomóc wykorzystując kanał wizualny na lekcjach języka obcego i jakie to przynosi korzyści obu stronom. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Zając-Malinowska, nauczyciel języka angielskiego, trener skutecznej nauki i myślenia wizualnego.

Spotkanie ma charakter otwarty i jest bezpłatne.

Zapraszamy do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w piątek 22 marca, w godz. 16.00 -17.00.

 


IV Miejska Giełda szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
05.03.2019
 
 
           5 marca 2019 r. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zorganizowało  IV Giełdę  Szkół Ponadgimnazjalnych /Ponadpodstawowych, nad którą  patronat honorowy objął Prezydent Miasta Łomża Pan Mariusz Chrzanowski.  ŁCRE organizuje  ją z myślą o rodzicach i uczniach III  klas gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej. Targi  mają na celu ułatwienie  gimnazjalistom i ósmoklasistom podjęcia decyzji o dalszym kształceniu, a  wystawiającym się szkołom dotarcie do jak najszerszej rzeszy kandydatów.  

O godzinie 11.00 Hala Sportowa im. Olimpijczyków Polskich  wypełniła się po brzegi uczniami z łomżyńskich szkół oraz  szkół ościennych, m.in. z Nowogrodu, Zbójnej, Wizny, Miastkowa, Śniadowa, Kolna, Grabowa, Turośli czy Rajgrodu.  Zebranych gości powitał Pan Andrzej Stypułkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża. Obecny był również Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Paweł Piwowarski, a także przedstawiciele pracodawców, samorządowców oraz dyrektorzy szkół.

W godzinach 11.00-14.30 ponad 2500 uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców odwiedziło Targi. W tym roku wystawiły się 22  szkoły i placówki oświatowe.  Oprócz łomżyńskich szkół swoje stanowiska  prezentowały  szkoły z Marianowa i Moniek. Ciekawe prezentacje oraz organizacja stoisk, wykorzystanie multimediów, robotów, pokazy barmańskie i  sprzętu technicznego, degustacje przygotowywanych przekąsek zachęcało młodzież do odwiedzania  kolorowych stanowisk.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także stoisko organizatora. Doradcy  z ŁCRE w Łomży wykonywali testy predyspozycji zawodowych, prowadzili indywidualne rozmowy, aby pomóc niezdecydowanym wybrać szkołę marzeń. Testy wykonać  można było również u doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP.

Na Giełdzie czuć było  atmosferę  zaangażowania,  ciekawości, rywalizacji i zabawy...

Uczniowie z dużym zaangażowaniem odwiedzali stoiska, bo niewątpliwie  to jedyna okazja, aby zapoznać się z ofertą wszystkich lokalnych szkół ponadgimnazjalnych z  Łomży i okolic.

Bardzo duża frekwencja uczniów oraz różnorodność wystawiających się szkół  są potwierdzeniem słuszności organizacji takich imprez.

 

Sylwia Lutostańska

Doradca zawodowy Łomżyńskiego Centrum rozwoju Edukacji w Łomży

Wspomnienia ze szkolenia
 
 
 

W warsztacie o emocjonalności dzieci młodszych aktywnie uczestniczyli nauczyciele uczący w klasach I-III oraz wychowawcy przedszkoli. Podczas spotkania prezentowana była między innymi koncepcja terapii skoncentrowanej na rozwiązanych (TSR), której  podstawowe założenia i filozofia upowszechniły się na tyle, że znalazły zastosowanie edukacji oraz świadczeniach opiekuńczych.

Model TSR koncentruje się na następujących przesłankach:

 • Jeśli coś działa, rób tego więcej.
 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej – rób coś innego.
 • Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

Szkolenie w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży


         W Tłusty Czwartek 2019 roku pracownicy Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży podnosili swoje kompetencje podczas szkolenia „Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja!” prowadzonego przez Annę Borawską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

        Warsztat poświęcony był barierom w komunikacji na linii wychowawca – rodzic. Uczestnicy szkolenia starali się odnaleźć odpowiedź na pytanie o przyczyny trudności w porozumiewaniu się z rodzicami wychowanków bursy. Dowiedzieli się, że komunikaty werbalne bywają różnie interpretowane przez odbiorcę (często niezgodnie z intencją nadawcy), co jest źródłem nieporozumień i może prowadzić do konfliktów. Dzięki uświadomieniu sobie tych procesów  i głębokiej refleksji można uniknąć tak zwanych „sytuacji trudnych”, a jeśli już przyjdzie nam stawić im czoła, narzędzia asertywnej komunikacji mogą się okazać bardzo pomocne. Uniwersalną receptą na kłopoty w porozumiewaniu się z rodzicami wychowanków jest właśnie cierpliwość i efektywna komunikacja.

        Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Barbarze Zawrotnej i wszystkim pracownikom Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży za zaproszenie i życzliwą atmosferę podczas szkolenia!

 

Anna Borawska


Kolejna wizyta młodych sportowców w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

 

Młodzi sportowcy – uczniowie klasy drugiej Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży w środę 27.02.2019 roku  po raz kolejny odwiedzili mury Szkoły Podstawowej nr 2. Towarzyszył im Kierownik Szkolenia Sportowego – Pan Dariusz Kisiel, który jest absolwentem SP2.

Wizyta gości odbywała się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w tejże szkole przez Annę Borawską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji, również absolwentkę SP2.

Młodzi mistrzowie sportu opowiadali o swoich sukcesach i ścieżce rozwoju, dumnie prezentując swoje osiągnięcia, medale i puchary. Kierownik Szkolenia Sportowego przedstawił specyfikę LMS jako szkoły, w której uczniowie mają szansę nie tylko realizować standardowy program liceum ogólnokształcącego, ale też rozwijać swoje zainteresowania trenując wybrane przez siebie dyscypliny sportu.

Dla uczniów klasy VIIIa i VIIb Szkoły Podstawowej nr 2 spotkanie z młodymi ludźmi odnoszącymi sukcesy sportowe było doskonałą lekcją motywacji i nauką, że „trening czyni mistrza”, czyli wytrwałość i ciężka praca mogą przynieść satysfakcjonujące owoce.

Serdecznie dziękuję Panu Dariuszowi Kisielowi i uczniom Liceum Mistrzostwa Sportowego za spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży, podczas którego zaprezentowali swoje talenty, życząc im kolejnych sukcesów!

 

galeria zdjęć

 

Anna Borawska


Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie nauczycieli religii. Tematyka spotkania to: ,,Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego”. Katecheci zapoznali się z podstawą prawną oceny pracy nauczyciela i oceną merytoryczną pracy katechety ustaloną przez właściwą władzę kościelną. Poznali uprawnienia wizytatora religii i  zapoznali się z arkuszem obserwacji lekcji religii. Zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk lekcji religii, które będą pomocą przy tworzeniu scenariuszy katechez .

 Praca nauczyciela religii to nie tylko ocena pracy dokonana  przez dyrektora szkoły, ale i ocena pracy dokonana w imieniu biskupa przez  wizytatora religii. Spotkanie to pozwoliło lepiej zrozumieć  przepisy związane z oceną pracy nauczyciela religii.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


 
"Relacja z forum germanistów"
 

        Dnia 16 lutego 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się Forum nauczycieli języka niemieckiego pod hasłem Deutschmalanders. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża we współpracy z ŁCRE i Wydawnictwem Szkolnym PWN oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomża. Miało ono na celu wymianę doświadczeń w nauczaniu języka niemieckiego oraz poznanie nowatorskich metod pracy z uczniami, dzięki którym łatwiej i przyjemniej zdobywają oni umiejętności językowe. W Forum wzięło udział 45 uczestników z Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki, Białegostoku, Kolna, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa oraz regionu. W ramach forum nauczyciele j. niemieckiego podzielili się swoimi doświadczeniami.

        Pani Milena Godlewska zrelacjonowała organizację i przebieg wymiany młodzieży na przykładzie projektu między Szkołami Katolickimi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i Gimnazjum im. Clary Fey w Bonn. Z kolei pani Teresa Grodzicka ze Szkoły Podstawowej NR 10 w Łomży zaprezentowała przeprowadzony wraz z uczniami projekt Łomża – meine Stadt, którego podsumowaniem był wyjazd do Berlina i lekcja języka niemieckiego na Alexanderplatz.  Następnie nauczycielki z Ostrołęki, panie Małgorzata Alomar, Renata Dzierzgowska i Marta Sieda, w wystąpieniu pt. Erasmus+ od pomysłu do projektu przybliżyły zebranym zasady organizacji wymiany młodzieży w ramach tego programu.  Pani Urszula Banach, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz organizatorka wymiany młodzieży omówiła Polsko – niemiecki projekt techniczny Budowa maszyny do pozyskiwania miodu balsamicznego. Ważnym punktem było też wystąpienie pani Magdaleny Otto z Białegostoku. Prelegentka przedstawiła kierunki realizacji polityki oświatowej na r.szk. 2018/19 oraz zaprezentowała okolicznościową lekcję języka niemieckiego z Kahootem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach Forum odbyła się też prelekcja na temat nowoczesnego podejścia do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych z wykorzystaniem zjawiska transferu językowego oraz metod pracy dostosowanych do potrzeb pokolenia C. Wygłosiła je pani  Agnieszka Bień, konsultant Wydawnictwa Szkolnego PWN.

         Sobotnie Forum nauczycieli języka niemieckiego było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych. Z pewnością dowiodło ono, że praca nauczycieli to ogromny wkład w rozwój i przyszłość naszych uczniów.

galeria zdjęć


Współpracujemy z :