Reklama
Reklama

Akty Prawne

II SESJA EDUKACYJNO – DORADCZA

 

Dnia 25 listopada 2019 roku odbyła się druga w roku szkolnym 2019/2020 sesja edukacyjno-doradcza dla pedagogów, psychologów  i doradców zawodowych.

           Spotkanie rozpoczęła prelekcja p. psycholog Danuty Kudaj z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży na temat: „ Postępowanie w szkole z uczniem z depresją oraz podejrzeniem próby samobójczej”.

Następnie głos zabrała  – p. Sylwia Lutostańska doradca zawodowy ŁCRE, która zaproponowała zebranym „Ćwiczenia z zakresu kreatywności, czyli jak odwrócić kota ogonem” do wykorzystania w pracy z uczniem zarówno przez pedagogów jak i doradców zawodowych.

Zgodnie z kolejnym punktem sesji doradca zawodowy ŁCRE p. Mariola Milewska  rozpoczęła dyskusję na temat dokumentacji  pedagoga i doradcy zawodowego oraz metod wychowawczych stosowanych w pracy pedagogicznej. Uczestnicy sesji z chęcią dzielili się własnymi doświadczeniami w pracy.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za przybycie, aktywność oraz miłą atmosferę podczas spotkania.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE:

Sylwia Lutostańska i Mariola Milewska


„Co będę robił, jak dorosnę?”

Dnia 21 listopada 2019 r. w Przedszkolu nr 8 w Łomży odbyły się zajęcia preorientacji zawodowej w grupie 5-cio latków „Żabek”.  Dzieci odpowiadały na pytania i zagadki o zawodach. Bawiły się w rytm piosenki o zawodach. Kolorowały zawodoznawcze kolorowanki. Rozmawialiśmy o atrybutach przeróżnych zawodów i predyspozycjach, które należy mieć, aby dany zawód wykonywać. Dzieci pięknie pracowały, zaskakiwały wiedzą i pomysłowością.

Dziękuję serdecznie za zaproszenie p. Dorocie Romatowskiej i p. Magdalenie Szyszko.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=473068519990855&id=132686434029067

doradca zawodowy ŁCRE
 Sylwia Lutostańska

 
Relacja ze spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży
 

W dniach 6 i 7 listopada b.r. w Szkole Podstawowej Nr 10 odbyły się prelekcje dla rodziców uczniów wszystkich oddziałów szkolnych. Na spotkaniach poruszona została tematyka oddziaływań wychowawczych w zakresie znaczenia postaw  rodzicielskich w wychowaniu dziecka oraz stawianie granic i ustalenie norm. Wielu rodziców skorzystało z możliwości pogłębienia świadomości i autorefleksji związanej z własnymi stylami wychowawczymi. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania wartościowych sposobów budowania więzi rodzinnych, poznali reguły komunikacyjne oraz pomysły na kształtowanie bliskości z dziećmi. Dało zauważyć się zainteresowanie elementami prelekcji odnoszącej się do wartości budowania relacji poprzez modelowanie własnych zachowań. W  trakcie spotkania wykorzystano krótkie filmiki w celu zwizualizowania omawianych treści oraz wprowadzono faktor interakcji pomiędzy rodzicami.

Możliwość obejrzenia filmów pod następującymi adresami:

https://www.youtube.com/watch?v=xEL6dhWLFxA

https://www.youtube.com/watch?v=EMhCM_F435s

galeria zdjęć


 Podsumowanie konkursu plastycznego

 

W dniu 18 listopada 2019 r. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyła się uroczystość podsumowania VI edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego „Pasja, profesja, powołanie”. Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża p. Mariusza Chrzanowskiego.

Uroczystości przewodniczył  dyrektor ŁCRE p. Maciej Listowski. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Grażyna Klimek – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Łomży oraz  przewodnicząca konkursowego jury p. Karolina Skłodowska – dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Na spotkanie przybyli laureaci i wyróżnieni uczniowie biorący udział w konkursie wraz ze swoimi opiekunami ze szkół. Miło nam było gościć również rodziców, dziadków  i rodzeństwo uczniów biorących udział w konkursie. Zaproszeni goście osobiście pogratulowali uczestnikom wykonanych prac, wręczyli dyplomy oraz nagrody.  

Na uroczystości zostały zaprezentowane nadesłane w konkursie prace - a było ich 59. Nagrody, które otrzymali laureaci i wyróżnieni uczniowie, zostały sfinansowane ze środków przyznanych przez Prezydenta Miasta Łomży oraz ZUI NOVUM  w Łomży.

Dziękujemy szanownej komisji konkursowej oraz instytucjom wpierającym konkurs. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i osobom wyróżnionym. Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów i rodziców zgłoszonych w konkursie  uczniów.

 

galeria zdjęć

prezentacja prac plastycznych

 

Lista wyróżnionych i nagrodzonych uczniów w VI Konkursie plastycznym „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE”

I miejsce:

Wiktor Szczepkowski  SP2  kl.  Va  (opiekun p. Justyna Czerwonko). Tytuł pracy  „Strażak”

Wiktoria Mandziuk SP4 kl. VIIc  (opiekun p. Andrzej Piotrowski). Tytuł pracy „Mój przyjaciel na zawsze”

II miejsce:

Szymon Leszczewski SP4 kl. VIIc  (opiekun p. Andrzej Piotrowski). Tytuł pracy „Moja praca dla Polski”

Magda Maciejewska SP2 kl. VIIa  (opiekun p. Justyna Czerwonko). Tytuł pracy „Krawiectwo”

Alicja Petkowska  SP2 kl. VIIa  (opiekun p. Justyna Czerwonko). Tytuł pracy „Aktorstwo”

III miejsce

Maja Kwiatkowska SP w Konarzycach  kl. VI  (opiekun p. Andrzej Frołow). Tytuł pracy „ Jeździectwo”

Kamil Charubin SP 9 kl. Va  (opiekun p. Agnieszka Wysocka). Tytuł pracy „Policjant”

Maria Cierpikowska SP 10 kl. VIIf  (opiekun p. Marta Kisiel). Tytuł pracy „Przyrodnik-podróżnik”

Mateusz Chojnowski  SP4 kl. VIIc  (opiekun p. Andrzej Piotrowski). Tytuł „Moja praca w gospodarstwie”

Wyróżnienia:

Kacper Jeżewski SP 4 kl. VId (opiekun p. Andrzej Piotrowski). Tytuł „Badanie wszechświata”

Mateusz Kalinowski SP5  kl. VIIb  (opiekun p. Agnieszka Chojnowska). Tytuł „ Pianista”

Julia Karwowska Sp 4 kl. VIIc (opiekun p. Andrzej Piotrowski). Tytuł „ Piosenkarka”

Maja Mieczkowska SP5  kl. VIf  (opiekun p. Agnieszka Chojnowska). Tytuł „Spojrzenie w przyszłość”

Natan Strzelecki SP2  kl. VIIa  (opiekun p. Justyna Czerwonko). Tytuł „ Dążenie za marzeniem”

Jakub Pałka SP2  kl. VI  (opiekun p. Justyna Czerwonko). Tytuł „ Żołnierz”

Julia Karwowska SP9  kl. VIIc  (opiekun p. Agnieszka Wysocka). Tytuł „ Sędzia”

Nagrodę za podjęty ciekawy temat wolontariatu otrzymała Magda Duchnowska  SP2 kl. Va   (opiekun p. Justyna Czerwonko). Tytuł „ Wolontariat - Pomagajmy zwierzętom”


Zaproszenie na podsumowanie VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Pasja, profesja, powołanie”.

W dniu 8 listopada 2019 r. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyło się posiedzenie komisji, mające na celu wyłonienie laureatów VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego, któremu w tym roku przyświecało hasło: „Pasja, profesja, powołanie”. Konkurs zorganizowany został pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża p. Mariusza Chrzanowskiego.

Komisji  przewodniczyła p. Karolina Skłodowska– kierownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży. Członkami jury byli: p. Anna Bureś- instruktor plastyki MDK-DST Łomża, Grzegorz Gwizdon – artysta plastyk, pracownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży, Sylwia Lutostańska –doradca zawodowy ŁCRE w Łomży.

W terminie wyznaczonym regulaminem wpłynęło 54 prace z 7 szkół podstawowych. Dwie prace z powodu nieprawidłowego wymiaru nie zostały uwzględnione prze jury.

Po burzliwych obradach przyznano 8 wyróżnień, cztery miejsca III, trzy miejsca II oraz dwa miejsca I.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu z opiekunami na uroczystość  wręczenia nagród, która odbędzie się 18 listopada 2019r. o godzinie 10.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

galeria zdjęć


W dniu 6 listopada 2019 roku w siedzibie ŁCRE odbyło się szkolenie  nt. „Diagnoza dziecka krzywdzonego i pomoc po traumie przemocy”. Warsztaty z niewątpliwą znajomością problemu, przeprowadzone zostały  przez Panie Annę Tuszyńską i Katarzynę Kłubowicz z Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku. Dedykowane były kadrze pracującej bezpośrednio z dziećmi i rodziną, w tym: pracownikom socjalnym, pedagogom i psychologom szkolnym, funkcjonariuszom policji, służby zdrowia, pracownikom instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej, członkom lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.

           W trakcie 8-godzinnego spotkania  poruszane były następujące zagadnienia:

 

1. Zjawisko krzywdzenia dziecka – aspekty medyczne, prawne, psychologiczne

2. Objawy doświadczania przemocy przez dzieci. Diagnoza różnicowa.

Schemat diagnostyczny.

3. Przemoc seksualna wobec dzieci. Cechy rodziny kazirodczej.

4. Warunki i kierunki pracy interwencyjnej z dziećmi doznającymi przemocy i obserwującymi przemoc. Trauma „zakrywanych oczy”.

5. Zastosowania narzędzi prawnych w skutecznym rozwiązywaniu problemów przemocy.

6. Narracja traumy przemocy. Metody pracy narracyjnej z dziećmi.

 

Nabyta nowa wiedza i umiejętności pozwoli w przyszłości uczestnikom szkolenia na jeszcze bardziej efektywne wspieranie dzieci i  rodzin zagrożonych bądź doświadczających przemocy.

Wszyscy uczestnicy szkolenia podkreślali wagę współpracy miedzy instytucjami mającej na celu pomoc krzywdzonym dzieciom.

 

galeria zdjęć


Huragan uśmiechu z burzą komunikacyjną w tle
 

Miesiąc październik obfitował w liczne spotkania z młodzieżą w łomżyńskich szkołach i bursach. To efekt zaproponowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczą Nr 2 w Łomży tematów zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach i w „pocie czoła” pracowali w grupach, konstruowali, wymyślali rozwiązania, prezentowali się publicznie i dyskutowali wyjątkowo hałaśliwie, co momentami skutecznie utrudniało im komunikację. To doświadczenie skłoniło mnie do refleksji na temat efektywnego porozumiewania się w grupie i budowania wzajemnych relacji. Uczniowie mimo, że z ciekawością i zainteresowaniem podchodzili do proponowanych aktywności, to jednocześnie silne emocje nie pozwalały im na wzajemne słuchanie się.  Sami siebie dyscyplinowali żeby móc zabrać głos, uciszali lub przekrzykiwali. Tymczasem umiejętność współpracy to jedna z najważniejszych kompetencji dzisiejszego świata. Nauka kooperacji jest wymagająca i czasochłonna, potrzebuje też odpowiednich narzędzi edukacyjnych. Planują w najbliższym czasie porozmawiać z nauczycielami o ich spostrzeżeniach związanych z pracą w grupach  i razie potrzeby chcę wzmocnić ich warsztat pracy w tym zakresie. 

 

Niżej fotorelacja z warsztatów takich jak: „Myślisz tak jak jesz”,”

Kreatywnie w przyszłość”, „Jaki mam talent?”, „Empatia na start”.

 

galeria zdjęć

Marta Brzozowska


"Pasja, profesja, powołanie"- za mundurem………..

     

                    Dnia 22 października 2019 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyło się pierwsze z cyklu spotkań  zawodoznawczych dla młodzieży klas 7 i 8 łomżyńskich szkół podstawowych, pod  hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Wzięło w nim  udział 180 uczniów Szkół Podstawowych nr 1,2,4,7,9,10. Spotkanie zorganizowano w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

                    W siedzibie ŁCRE gościliśmy przedstawicieli zawodów mundurowych (policjant, żołnierz, strażak, leśnik, celnik), którzy  przybliżyli uczniom specyfikę zawodów wykonywanych z pasją i powołaniem. Młodzież miała okazję obejrzeć sprzęt, jaki w swojej pracy wykorzystują  poszczególne służby oraz uzyskać  odpowiedzi na wiele pytań związanych z prezentowaną grupą zawodów. Uczniowie dowiedzieli się o predyspozycjach do wykonywania zawodu, wskazaniach/przeciwskazaniach zdrowotnych, ścieżkach kariery, wadach i zaletach wybranego zawodu. Uzyskali również informację, jakich fachowców potrzebują poszczególne służby.

Spotkanie zorganizowane przez doradców zawodowych ŁCRE stanowiło swoiste wsparcie dla młodzieży w okresie planowania własnej przyszłości zawodowej.

                   W związku z dużym zainteresowaniem poruszaną problematyką zawodoznawczą, planowane są kolejne spotkania prezentujące inne grupy zawodowe.

           Dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe prezentacje, a uczniom i nauczycielom, za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniach.

galeria zdjęć

 

Dyrekcja i Doradcy zawodowi ŁCRE


                                                             

 

 

Łomża, 2.10.2019

 

 VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo,

 

     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla Szkół Podstawowych pod tytułem „Pasja, profesja, powołanie”Jest to cykliczna akcja organizowana przez naszą placówkę pod różnymi hasłami od siedmiu lat...czytaj dalej


 

I Spotkanie zawodoznawcze "Pasja, profesja, powołanie"- ZAWODY MUNDUROWE

 

        Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zaprasza na cykl spotkań zawodoznawczych dla młodzieży, pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Spotkania te mają na celu poznanie specyfiki wybranych zawodów oraz wsparcie młodzieży w okresie planowania przyszłości zawodowej. W ramach cyklu 4 spotkań przewidziane są prezentacje z grup zawodów: mundurowych, usługowych, produkcyjnych, artystycznych...czytaj dalej


 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 
żródło pobrania :

V Sesja edukacyjno - doradcza

 

Dnia 10 czerwca 2019 roku pedagodzy, psycholodzy  i doradcy zawodowi spotkali się na sesji  edukacyjno – doradczej w ramach sieci podsumowując  pracę  w roku szkolnym 2018/19.

Spotkanie rozpoczął p. Maciej Listowski dyrektor ŁCRE w Łomży dziękując za całoroczną prace pedagogom,   psychologom i  wychowawcom  z łomżyńskich szkół i placówek oświatowych.

Następnie doradca zawodowy p.  Marzena Wasilewska przypomniała tematykę spotkań, gości zaproszonych na sesje oraz wydarzeń edukacyjnych, które miały miejsce w tym roku szkolnym. Uczestnicy spotkania podczas dyskusji przedstawili swoje plany i oczekiwania dotyczące spotkań na kolejny rok szkolny 2109/20.

W ramach dzielenia się przykładami dobrych praktyk p. Ewa Wojtczak, pedagog ze szkoły w Marianowie podzieliła się swoim doświadczeniem i pomysłami jak realizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia profilaktyczne na godzinach wychowawczych w swojej szkole.

         Serdecznie dziękujemy za obecność, aktywność  i współpracę naszym koleżankom i kolegom. Życzymy dobrego  wakacyjnego wypoczynku!

galeria zdjęć

                                                                                                                                                                                 doradca zawodowy

                        Marzena Wasilewska


Lekcja otwarta z zakresu doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

 

12.06.2019 roku w klasach VIII a i VIII b Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2018/2019 spotkanie w ramach 10-cio godzinnego cyklu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanego przez doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Annę Borawską.

Lekcja miała charakter otwarty, dając nauczycielom różnych przedmiotów możliwość obserwowania sposobu wdrażania elementów doradztwa zawodowego i kształtowania kompetencji kluczowych.

Temat zajęć nawiązywał nie tylko do treści już realizowanych na spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego, ale także do lekcji języka polskiego, matematyki, religii, etyki oraz podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zastanawiali się nad istotą postawy przedsiębiorczej w nawiązaniu do zarządzania talentami. Dowiedzieli się, że każdy dysponuje pewnym potencjałem, który należy rozwijać i wzmacniać, aby osiągnąć w życiu sukces, a w rezultacie – satysfakcję i poczucie spełnienia. Ósmoklasiści już wkrótce opuszczą mury Szkoły Podstawowej nr 2 i będą mieli szansę rozwijania swoich talentów w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

Wszystkim uczniom klasy VIII a i VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży życzę satysfakcjonujących wyborów edukacyjno-zawodowych, sukcesów podczas kroczenia ścieżką kariery oraz … udanego wypoczynku wakacyjnego!

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


PREORIENTACJA ZAWODOWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4 W ŁOMŻY

 

We wtorek 11.06.2019 roku w dwóch grupach sześciolatków w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży odbyły się zajęcia z preorientacji zawodowej prowadzone przez Annę Borawską – doradcę zawodowego Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat przewodni spotkania związany był z zawodem listonosza.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały piosenki o blaskach i cieniach pracy listonosza, po czym chętnie wzięły udział w dyskusji o zaletach i wadach tejże profesji. Wszyscy doszli do wniosku, że zawód listonosza jest ważna i każdy lubi otrzymywać przesyłki, pocztówki z pozdrowieniami, karty z życzeniami od bliskich osób. Zwieńczeniem zajęć było samodzielne wykonywanie pocztówki oraz kolorowanie obrazków, których bohaterem był listonosz. Mimo upału dzieci pracowały bardzo aktywnie i żywiołowo dzieliły się swoimi przemyśleniami.

Dziękuję Dyrekcji, nauczycielom i sześciolatkom z Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Życzę udanego wypoczynku w wakacje.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym.

 galeria zdjęć

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Interaktywne lekcje - relacje ze spotkania

W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi:  komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania. Jeszcze do niedawno  trudno było sobie wyobrazić, że cokolwiek może naruszyć „ugruntowaną” od wieków pozycję zwykłej, zielonej tablicy, proponując w zamian bogate w nowe możliwości narzędzie, jakim jest tablice interaktywne. Dziś stało się to już faktem. Tablice interaktywne są już w zdecydowanej większości polskich szkół, choć jeszcze 10 lat temu były rzadkością. Skoro w szkołach pojawiły się tablice interaktywne to czas by uatrakcyjnić zajęcia poprzez stosowanie ćwiczeń interaktywnych, które pobudzają ucznia i zachęca do nauki poprzez zabawę. Jedną z takich aplikacji, jest LearningApps.org   wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące  na stronie LearningApps.org moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Są tam zebrane aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnione publicznie. Z aplikacji  może każdy  korzystać na zajęciach do interaktywnej części. Jest to bardzo przydatna strona do nauki wszystkich przedmiotów. 5 czerwca 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  spotkali się nauczyciele uczący różnych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych by nauczyć się tworzyć ćwiczenia interaktywne, aby lekcja staje się atrakcyjna i wyrzuca wszelką nudę.

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


RELACJA ZE SZKOLENIA

„DIAGNOSTYKA ORAZ ZARZĄDZANIE STRESEM

I WYPALENIEM ZAWODOWYM”

 

galeria zdjęć

Światowa Organizacja Zdrowia uznała stres za jedno z największych zagrożeń zdrowotnych, przy czym głównym jego źródłem jest praca. Wypalenie zawodowe dotyczy coraz większej grupy społecznej. To problem lekarzy, policjantów, kierowników korporacji i wielu innych osób. Szczególną grupę zawodową ludzi zagrożonych wypaleniem zawodowym stanowią nauczyciele i to właśnie im dedykowane było szkolenie „Diagnostyka oraz zarządzanie stresem i wypaleniem zawodowym”, które w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji poprowadziła 05.06.2019 roku Anna Borawska.

Uczestnicy spotkania poznali klasyfikację źródeł stresu, rodzaje stresorów, objawy fizyczne i emocjonalne stresu oraz sposoby jego zwalczania. Uświadomili sobie, jaka jest zależność pomiędzy siłą stresu a zdrowiem oraz jak rozpoznać początek wypalenia zawodowego i nie stracić motywacji do pracy w szkole.

Po aktywnym udziale w szkoleniu nauczyciele znają już zasady profilaktyki antystresowej,  sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu i zobowiązali się, że spróbują zastosować się do tych wytycznych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wprowadzenie indywidualnego programu zarządzania stresem wymaga co prawda czasu i wysiłku, ale jest bardziej opłacalne niż walka z jego skutkami.

Było to pierwsze szkolenie w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji z zakresu profilaktyki antystresowej. Z uwagi, że zapotrzebowanie na tego typu szkolenia jest duże, seria kolejnych spotkań odbędzie się już po wakacjach. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za przybycie, aktywność, miłą atmosferę podczas spotkania, życząc satysfakcji z wykonywanej pracy, a już wkrótce – udanego wypoczynku wakacyjnego… i zapraszam na kolejne warsztaty w roku szkolnym 2019/2020.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :