Reklama
Reklama

Akty Prawne

Od TU i TERAZ do TAM i WTEDY,

szkolenie Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym nr 9

 

            Merytorycznie, twórczo i dynamicznie było na szkoleniu z zakresu wspomagania przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Podczas spotkania przeanalizowana została koncepcja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu  do kompetencji kluczowych z uwzględnieniem: obszarów rozwojowych dzieci oraz warunków i sposobów realizacji podstawy sprzyjających kształtowaniu wskazanych kompetencji.

Inicjatywy katechetyczne w świetle Nowego Programu Duszpasterskiego

 dla Kościoła Katolickiego w Polsce

 

Temat spotkania katechetów 5 października 2018 roku dotyczył dwuletniego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 - ,,Duch, który umacnia miłość”. Zostały przedstawione  4  najważniejsze cele programu duszpasterskiego: cel ewangelizacyjny, który akcentuje różne formy przepowiadania poprzez katechezę i rekolekcje ewangelizacyjne, cel formacyjny - odkrywający na wielu płaszczyznach relacje z Osobą Ducha Świętego, cel inicjacyjny poprzez angażowanie się w budowę Kościoła i cel społeczny będąc bezinteresownym darem dla innych. Zwrócono uwagę na Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości  chrześcijańskiej i wzrostu wiary.  Pojawiły się wskazania katechetyczne do realizacji założeń tego programu i wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu. Wspólnie katecheci zastanawiali się  jak powinno wyglądać życie duchowe po otrzymaniu darów. Cały wysiłek katechetów skupił się na tym jak pomóc osobom przygotowującym się do Bierzmowania jak i po przyjęciu tego sakramentu odkrywać Dary Ducha Świętego, w parafii, rodzinie i grupie rówieśniczej. 

 

Konsultant  w zakresie nauczania religii

Anna Domurat


Refleksja poszkoleniowa

 

„Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.”

 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

W sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

        Pierwsze z trzech warsztatów szkolenia kaskadowego za nami.  Było to praktyczne spotkanie, podczas którego nasi nauczyciele doświadczyli czym są kompetencje kluczowe układając scenariusz filmu. Praktykę odnieśliśmy do procesów edukacyjnych uwzględniając aspekty kształcenia związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych w zestawieniu do wymagań państwa wobec szkół oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kolejne spotkanie już 16 października. Do zobaczenia!

 


Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotowych z wdrażaniem elementów doradztwa zawodowego

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN elementy doradztwa zawodowego mają być wdrażane podczas różnych zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole. Lekcje te są również dobrym pretekstem do dyskusji na temat kształtowania kompetencji kluczowych, między innymi porozumiewania się w języku ojczystym, językach obcych i rozwijania kompetencji matematycznych.

W ostatnim czasie uczniowie klasy IA II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży mieli niebywałą okazję do uświadomienia sobie jak ważne jest kształtowanie kompetencji kluczowych, a to za sprawą Europejskiego Dnia Języków (26.09.2018) i VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (28.09.2018). Wzięli m.in. udział w rywalizacji, która miała wyłonić mistrzów tabliczki mnożenia. Podczas lekcji matematyki uczniowie zawsze dbają o płynne posługiwanie się polszczyzną, ale też nawiązują do znajomości języków obcych i dbają o umiejętność logicznego myślenia. Dzięki temu zdobyta wiedza i  umiejętności wspierają rozwój osobisty młodych licealistów.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE, nauczyciel matematyki II LO


Monitorowanie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

Eksperckie szkolenie dla kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych.

 

DATA:  9 października 2018r. godz. 11.00  (4 godz. dydaktyczne)

MIEJSCE: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

PROWADZĄCA:  Marta Brzozowska

KOSZT:  bezpłatne

TREŚCI:

 1. Szkoła/placówka jako organizacja ucząca się.
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji.
 3. Obserwacja zajęć w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczenie się przez współdziałanie

Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów  lekcje języka niemieckiego.
 
     

     Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim:  Uczenie się przez współdziałanie. Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów  lekcje języka niemieckiego. w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.

 

Lider Projektu: Krystyna Łuniewska

Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16 18-400 Łomża

Nabór: Otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Typ szkolenia: Warsztaty

Opis:

Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli na całym świecie wprowadza metody kooperatywnego uczenia się na lekcjach. Chcą bardziej zaktywizować swoje uczennice i swoich uczniów oraz zachęcić ich do wspólnej pracy.

Uczenie się  poprzez współdziałanie, to nie jest tylko praca w grupie czy  szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele więcej!

Na warsztatach zastanowimy się wspólnie nad głównymi zasadami uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji języka obcego. Wypróbujemy metody i przeanalizujemy sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

Chcielibyście Państwo, żeby każda uczennica i każdy uczeń brał aktywny udział w lekcji? Marzycie o tym, żeby wasze uczennice i wasi uczniowie wzajemnie przekazywali sobie wiedzę i wspierali się podczas uczenia się? Jeśli tak,  to zapraszamy na warsztaty!

Data rozpoczęcia: 20.10.2018 godz. 10.00 - 13.15

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne 

Termin przyjmowania zgłoszen upływa: 18.10.2018r.


Co mówić do osoby z depresją ?
 
 • Wierzę w Ciebie.
 • Jestem dla Ciebie i zawsze będę.

 • Jesteś dla mnie ważny

 • Nie potrafię do końca zrozumieć co czujesz, ale masz moje pełne wsparcie.

 • Czy zrobić Ci coś do jedzenie/picia?

 • Jak mogę Ci pomóc?

Społeczność nauczycieli uczących się razem z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji znacząco powiększyła się podczas spotkania z psychologiem – ekspertem od terapii skoncentrowanej na rozwiązanych.

            Mateusz Rainka podzielił się wiedzą i praktyką z zakresu depresji u dzieci i młodzieży. Syndrom ten mocno dotyka coraz młodszą populację i dlatego nie można go lekceważyć, o czym przekonała się 60 osobowa grupa pedagogów z łomżyńskich i ościennych szkół i placówek. Uzmysłowiliśmy sobie jak złożona jest to choroba i jak wieloaspektowe należy podejmować działania.

 

 


I SESJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

W dniu 01.10.2018 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się pierwsza w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa zawodowego, na którą przybyli pedagodzy z łomżyńskich placówek oświatowych.

 Licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, życząc owocnej współpracy w roku szkolnym 2018/2019. Następnie uczestnicy sesji wzięli udział w warsztacie na temat motywowania rodziców do współpracy ze szkołą. Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat organizacji doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Pedagodzy zostali między innymi zapoznani z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji oraz strukturą Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  Uczestnicy spotkania ustalili również plan współpracy z doradcami zawodowymi ŁCRE w bieżącym roku szkolnym.

Wszystkim gościom dziękujemy za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na miłą i owocną współpracę.

galeria zdjęć

doradcy zawodowi ŁCRE

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W II LO W ŁOMŻY

 

We wrześniu  2018 roku w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się grupowe spotkania maturzystów z doradcą zawodowym ŁCRE  Anną Borawską. W lekcjach poświęconych planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej wzięli udział uczniowie 6 klas, czyli blisko 180 osób.

Hasłem przewodnim spotkań było rozwijanie talentów. Maturzyści analizowali swoje dotychczasowe wybory edukacyjne i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jaką drogą podążać, aby nie zmarnować swojego talentu i być w życiu szczęśliwym?”. Uczniowie chętnie wypełniali testy predyspozycji zawodowych, których zadaniem była pomoc w wyborze kierunku studiów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą pracować nad rozwojem swoich talentów, aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki na maturze, które pozwolą dostać się na wybrane studia i pracować w wymarzonym zawodzie.

Wszystkie zajęcia odbyły się na lekcjach religii, aby podczas nich wdrażać ideę wychowania do wartości, zgłębiając lekturę Ewangelii. Zgodnie z rozporządzeniem MEN treści z zakresu doradztwa zawodowego mają być realizowane podczas wszystkich lekcji objętych programem nauczania. Przykładem takich działań były lekcje w II LO, których kontynuacją będą konsultacje indywidualne uczniów w szkole i w siedzibie ŁCRE. Maturzyści stoją teraz przed trudnym wyborem kierunku studiów, więc spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym powinny im tę decyzję ułatwić.

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Inicjatywy katechetyczne w świetle Nowego Programu Duszpasterskiego

dla Kościoła Katolickiego w Polsce

 

 

 

 

 • Terminy: 05.10. 2018 r.
 • Start: godz. 16.00
 • Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek
 • Prowadząca: Anna Domurat
 • Koszt: bezpłatne
Opis szkolenia

 CEL:  Zapoznanie z dwuletnim programem pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce.

Treści:

 •          Działanie Ducha Świętego w Kościele.
 •          Pogłębienie tematyki sakramentu Bierzmowania.
 •          Wskazania  katechetyczne  i metodyczne do realizacji programu duszpasterskiego.

"GPS Kompetencji kluczowych"
szkolenie kaskadowe
 
 
 
 • Terminy: 26.09. 2018r. ; 16.10. 2018r. ; 6.11.2018r. (każde spotkanie to 4 godz. dydaktyczne)
 • Start: godz. 15.30
 • Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
 • Prowadząca: Marta Brzozowska
 • Koszt: bezpłatne
Zmieniamy relacje na dobre!
 

Szkolenie doskonalące kompetencje wychowawcze

Termin: 25 września 2018r. ; godz. 15.30 (4 godziny dydaktyczne)

Prowadząca: Monika Skorykow

Organizator: Marta Brzozowska

Koszt: 60 zł.  (Wpłaty po szkoleniu na podstawie faktury wystawionej i doręczonej przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w dniu szkolenia).


INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, dniu 1 września katecheci z diecezji łomżyńskiej uroczyście rozpoczęli inaugurację nowego roku katechetycznego 2018/2019 Mszą Świętą o godzinie, 10:00 której, przewodniczył, J. E. Ks. Biskup Janusz Stepnowski. Ksiądz biskup zawierzył Bogu wszystkich katechetów, nazywając ich świadkami Ewangelii, budowniczymi Królestwa Niebieskiego na ziemi. Podczas homilii ks. bp Janusz Stepnowski podkreślił - Praca katechety nie ogranicza się jedynie do pracy w szkole. Wiem, że znacie młodych ludzi, ich rodziców i różne sytuacje rodzinne. Dzięki dobremu słowu nauczyciel może sprawić, że dziecko i jego rodzice na nowo zaczną poszukiwać talentu wiary chrześcijańskiej. Niech ten rok katechetyczny będzie dla Was wszystkich owocny i da Wam wiele satysfakcji.

Po Eucharystii katecheci wzięli udział w wykładzie ks. Dariusz Tułowieckiego, socjologa z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat wykładu: - Aspiracje życiowe – uczniów, rodziców, nauczycieli. Prelegent, zwrócił uwagę na problem religijności młodzieży oraz moralności. Aspiracje to nic innego jak plan na życie, nasze pomysły, które bywają zawyżone lub zaniżone. Chodzi o to, aby rozpoznać swoje możliwości i na ich podstawie budować scenariusz życia, powołania - mówił duchowny. Podkreślił również, że aspiracje dziecięce kształtowane są w domu rodzinnym. To pierwsza kuźnia, w której małe dziecko odkrywa talenty, nabywa umiejętności. Rodzice są mentorami tego procesu, choć nie powinni „programować” dziecka do spełniania ich prywatnych ambicji. Kompletnie nie tędy droga – podkreślał wielokrotnie.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy katechizujących w szkołach: księża, osoby konsekrowane i katecheci świeccy.

Konsultant  w zakresie nauczania religii-

Anna Domurat

 


galeria zdjęć  


Zaproszenie na szkolenie
"Depresja wśród dzieci i młodzieży"
 

DATA:  19 września 2018r. godz. 15.30  (4 godz. dydaktyczne)

MIEJSCE: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

ADRESACI:  Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

PROWADZĄCY:  Mateusz Rainka (ekspert zewnętrzny)

ORGANIZATOR:  Marta Brzozowska

KOSZT:  30 zł.

Czytanie orzeczeń pod kątem zaleceń i właściwe kwalifikowanie wydatków
z tytułu kształcenia specjalnego.
 
 

Zaproszenie na szkolenie

Termin: 14 września 2018r. godz. 9.00 – 14.15

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

Adresaci: Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele realizujący zalecenia poradni

Koszt: 400zł. (dwie osoby z placówki) ; 500zł. (trzy osoby z placówki)

PROGRAM:

Moduł I   godz. 9.00-11.00

         1.      Edukacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

         2.      Prawidłowe wdrożenie zadania zapisanego w art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w różnych jednostkach.

        3. Rozliczenie roczne wydatkowania subwencji przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Moduł II godz. 11.15-14.15

         1.      Procedura działań po otrzymaniu orzeczenia/opinii:

a)      powołanie zespołu nauczycieli, określenie zadań,

b)      konstrukcja i przyjęcie IPET,

c)      współpraca z rodzicem

         2.      Budowanie IPET na podstawie zaleceń – weryfikacja, dostosowanie do warunków ucznia i szkoły/przedszkola.

         3.      Wdrażanie zaleceń – czas i warunki.

         4.      Postępowanie placówki w przypadku, kiedy orzeczenie/opinia wykazuje wady, błędy.

         5.      Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń . Uzasadnienie wyboru zadań, zaleceń i ich proporcji.

Możliwości  rejestracji (do 12 września 2018r.):


Łomża z unijną dotacją na edukację

 

        Kolejne 11 umów z gminami i firmami podpisał dzisiaj Zarząd Województwa Podlaskiego. Tym razem dotyczą one nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz gospodarki niskoemisyjnej. Miasto Łomża zyskało unijne środki na projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukcji” o wartości prawie 2 mln zł.

Sześć szkół na terenie Łomży zostało objętych tym projektem. Są to: III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 10.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju i Edukacji jest realizatorem projektu, który ma zapewnić szkołom, biorącym udział w przedsięwzięciu odpowiednie narzędzia dydaktyczne (np. do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematyki) oraz sprzęt informatyczny.

Uczniom zostanie zapewniony udział w zajęciach kładących nacisk na kreatywność, podstawy przedsiębiorczości czy rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz polepszające kompetencje językowe, naukowo-techniczne i informatyczne.

Niektóre ze szkół przeprowadzą zajęcia wyrównawcze oraz zabiorą uczniów na wycieczki edukacyjne. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, którzy dzięki projektowi podniosą swoje kwalifikacji m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wartość całości projektu to 1.8 mln zł. Unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 1,7 mln zł.

Sześć szkół na terenie Łomży zostało objętych tym projektem. Są to: III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 10.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju i Edukacji jest realizatorem projektu, który ma zapewnić szkołom, biorącym udział w przedsięwzięciu odpowiednie narzędzia dydaktyczne (np. do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematyki) oraz sprzęt informatyczny.

Uczniom zostanie zapewniony udział w zajęciach kładących nacisk na kreatywność, podstawy przedsiębiorczości czy rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz polepszające kompetencje językowe, naukowo-techniczne i informatyczne.

Niektóre ze szkół przeprowadzą zajęcia wyrównawcze oraz zabiorą uczniów na wycieczki edukacyjne. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, którzy dzięki projektowi podniosą swoje kwalifikacji m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wartość całości projektu to 1.8 mln zł. Unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 1,7 mln zł.

 

artykuł pobrany ze strony: http://www.mylomza.pl


Współpracujemy z :