Reklama
Reklama

Akty Prawne

Doradcy zawodowi ŁCRE w „Akademii Biznesu”

w  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 15 listopada 2018 r. w PWSIiP w Łomży odbyło się spotkanie Akademia Biznesu obudź w sobie przedsiębiorcę. Jego uczestnikami byli studenci PWSIiP i młodzież z łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem spotkania było zainspirowanie młodych ludzi ideą przedsiębiorczości i pokazanie im dobrych praktyk poprzez prezentację lokalnych firm odnoszących sukces.

Podczas „Akademii Biznesu” wystąpili: Andrzej Garlicki - zastępca prezydenta miasta Łomża, Małgorzata Bandach – doradca zawodowy PUP w Łomży, Anna Borawska – doradca zawodowy ŁCRE, Dariusz Perło - prorektor PWSIiP oraz Małgorzata Puchała – Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży.

W drugiej części spotkania odbyła się debata z udziałem lokalnych przedsiębiorców. Jej uczestnikami byli przedstawiciele firm: NEMITECH Sp. z o.o. - Janusz Korsan i Paweł Szymański, IMPERIO LABORATORIES Sp. z o.o. - Paweł Szewczuk, LOG MAP - Roland Prusinowski, AQUATECH S.A - Beata Babińska, SONAROL Sp.j Najda - Stanisław Najda. Tuż po spotkaniu „Akademia Biznesu” młodzież miała szansę skorzystać z porad doradców zawodowych ŁCRE i PUP oraz pracowników Centrum Obsługi Przedsiębiorców w zakresie planowania swojej przyszłości edukacyjnej i zakładania działalności gospodarczej.

 

galerię zdjęć można obejrzeć na stronach www.mylomza.pl oraz www.pwsip.edu.pl

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

Czy ocenienie rozwija ucznia?

 

„Oceny nie opowiadają historii wielu dzieci, których umysły kryją wielką wiedzę, ale Ci

uczniowie nie potrafią jej zaprezentować światu. Nie powiedzą też niczego o nauczycielu,

który codziennie stara się, by te dzieci uwierzyły w siebie i w to, że właśnie one mogą zmieniać świat.”

P. Ripp

 

 

 

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

TERMIN: 20.11.2018 godz. 15.30 (3 godz. dydaktyczne)

CEL OGÓLNY: Pobudzenie refleksji na temat możliwości i skuteczności oceniania innego niż stopień.

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KOSZT: Bezpłatne


Samoregulacja i emocje

 

ADRESACI:  Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

TERMIN: 22.11.2018r.

GODZ: 15.30 /4 godz. dydaktyczne/

TREŚCI:

1.      Przeżywanie emocji i nastrój w wieku dziecięcym i okresie dorastania – funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego.

2.      Konstruktywne i niekonstruktywne sposoby wpływania na nastrój (regulowania nastroju).

3.      Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z samoregulacją, a zaburzenia i choroby psychiczne.

4.      Koncepcja resilience, odporność psychiczna.

5.      Profilaktyka i psychoedukacja dot. samoregulacji w warunkach szkolnych.

PROWADZACY: Mateusz Rainka

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 30 zł.


Zaproszenie na szkolenie

METODYKA HARCERSKA I METODY AKTYWIZUJĄCE

   CZYLI PRZEPIS NA CIEKAWĄ KATECHEZĘ.

 
 • Terminy: 15 listopad 2018r.
 • Start: godz. 16.00
 • Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek

Prowadzący: ks. Robert Szulęcki

 • Koszt: bezpłatne
 • Opis szkolenia

 CEL:  Zapoznanie z różnymi aktywizującymi metodami - metodyka harcerska.


O radzeniu sobie z czerwoną złośnicą, czyli co działo się na szkoleniu?

 

 

Zamiana Czerwonej Złośnicy w Czarodziejkę Śmiejkę wymaga wyćwiczenia pewnych umiejętności wśród dzieci. Treningi warto zaczynać już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane umiejętności dotyczą:

1.      Zdolności społecznych (słuchanie, mówienie miłym głosem, mówienie odważnym głosem, nagradzanie siebie…)

2.      Sprawności przedszkolnej/szkolnej (zadawanie pytań, działanie wg. wskazówek,  dołożenie wszelkich starań …)

3.      Nawiązywanie przyjaźni (pozdrawianie, rozumienie innych, przyłączanie się, czekanie na swoja kolej…)

4.      Radzenie sobie z emocjami ( poznawanie swoich uczuć,  radzenie sobie z pominięciem,  proszenie o rozmowę,  radzenie sobie ze strachem…)

5.      Alternatywy agresji (radzenie sobie z uczuciem złości, rozwiązywanie problemu, akceptowanie konsekwencji…)

6.      Radzenie sobie ze stresem (relaks,  radzenie sobie z popełnianiem błędów, radzenie sobie z przegrywaniem, chęć bycia pierwszym…)

 


Młodzi mistrzowie sportu na zajęciach z doradztwa zawodowego w SP nr 2 w Łomży

 

Aleksandra, Marta i Damian – wschodzące gwiazdy sportu odwiedziły we wtorek 30.09.2018 roku uczniów klasy VII a i VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży podczas zajęć z doradztwa zawodowego. Tematem wiodącym lekcji była prezentacja osób, które odnoszą sukcesy.

Goście przybyli na zaproszenie doradcy zawodowego ŁCRE Anny Borawskiej.

Ola, Marta i Damian są uczniami II klasy Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży. Podczas spotkania z młodzieżą z SP2 opowiadali jak zainteresowania sportowe przekształcić w pasję i sposób na życie. Ola trenuje boks, Marta – lekkoatletykę, a Damian – piłkę nożną. Wszyscy troje zgodnie stwierdzili, że mimo iż treningi wymagają sporo poświęceń  i zajmują im sporo czasu (nawet 20 godzin tygodniowo!), to są szczęśliwi, ponieważ mogą realizować swoją pasję. Młodzi mistrzowie są zadowoleni z wyboru szkoły (LMS), w której mogą nie tylko zdobywać wiedzę i przygotować się do matury, ale też trenować ukochaną dyscyplinę sportu.

Bohaterowie spotkania udzielili młodszym kolegom wskazówek, jak dbać o kondycję fizyczną i zdrowy styl życia. Opowiedzieli o swoim rozkładzie dnia, licznych sukcesach, medalach i odznaczeniach oraz jak to się stało, że postanowili poświęcić swoją przyszłość sportowi. Uczniowie SP2 mieli również możliwość obejrzenia filmików z udziałem młodych sportowców z LMS oraz przymierzenia rękawic bokserskich Oli, która udzielała krótkiego instruktażu podstawowych ciosów. Damian opowiedział także o swojej drodze do Łomżyńskiego Klubu Sportowego, która już zaczęła przekształcać się w drogę do… Realu Madryt.

Ta niezwykła lekcja na temat realizacji swoich pasji i zainteresowań na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów SP2. Być może niektórzy z nich zechcą tak jak Ola, Marta i Damian zostać uczniami LMS i stać się gwiazdami sportu.

Młodym mistrzom sportu życzymy kolejnych sukcesów i dziękujemy za spotkanie!

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Zaproszenie na warsztaty
 
"Zagrożenia samobójcze wśród dzieci i młodzieży -
symptomy oraz algorytmy postępowania"
 
 

Temat warsztatów:

 • Zagrożenia samobójcze wśród dzieci i młodzieży- symptomy oraz algorytmy postępowania

Program warsztatów/Tezy szczegółowe:

 • Samobójstwa dzieci i młodzieży – skala zjawiska, przyczyny
 • Zagrożenie samobójstwem – ocena ryzyka, symptomy
 • Samouszkodzenia a samobójstwa.
 • Algorytmy postępowania wobec dziecka w ryzyku samobójczym.
 • Rozmowa z dzieckiem. Rozmowa z opiekunami dziecka.
 • Wzmacnianie systemu środowiskowego i praca z rodziną.
 • Procedury postwencyjne na terenie szkoły/placówki.
 • Profilaktyka zagrożeń samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Cel warsztatów:

 • Dostarczenie i podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności beneficjentów z zakresu rozpoznawania u dzieci i młodzieży symptomów myśli samobójczych oraz sposobów postępowania.

Prowadząca:

 • mgr Anna Tuszyńska – od 11 lat dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom (dawniej Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny) Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

Data i czas szkolenia:

 •  19.11.2018 - 8 godz. dydaktycznych (8.30 – 15.30)
Koszt szkolenia:
 • Bezpłatne (decyduje kolejność zgłoszeń) Rekrutacja zakończona w dniu 16.11.2018r.

Atlas funkcji mózgu

Jak działa pamięć?

 

 

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

TERMIN: 29.10.2018 godz. 15.30 (3 godz. dydaktyczne)

CEL OGÓLNY: Doskonalenie umiejętności implementowania wiedzy z zakresu neurobiologii w praktykę szkolną.

TREŚCI:

» Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela.

» Rola hipokampu w procesach pamięciowych.

» Emocje markerami pamięci.

» Jak koncentrować uwagę uczniów od pierwszych minut lekcji?

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KOSZT: Bezpłatne


„Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach praktycznych” - refleksja poszkoleniowa

 

W piątek 19.10.2018 r. w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży odbyło się szkolenie na temat wdrażania elementów doradztwa zawodowego na zajęciach praktycznych.

           Zadaniem statutowym ZCKPiU w Lomży jest realizacja nowoczesnego szkolenia praktycznego w ramach zajęć praktycznych, specjalizacji, laboratoriów i praktyk zawodowych. ZCKUiP pełni też rolę organizatora kursów doskonalących i rekwalifikacyjnych na zlecenie podmiotów i samorządów gospodarczych oraz urzędów pracy. Kształceniem specjalistycznym w nowoczesnych technikach i technologiach obejmuje branżę elektryczną, elektroniczną, samochodową, sanitarną   i mechaniczną (w tym mechatroniczną).

Podczas szkolenia doradca zawodowy ŁCRE Anna Borawska przekazała członkom rady pedagogicznej Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży najważniejsze kwestie  związane z realizacją treści z zakresu poradnictwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami  w dyskusji na temat roli doradcy zawodowego i nauczyciela w kształtowaniu odpowiedzialności młodych ludzi za wybory edukacyjno-zawodowe.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji i Nauczycielom ZCKPiU za zaproszenie i miłą atmosferę podczas szkolenia.

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


JAK RADZIĆ SOBIE Z CZEROWNĄ ZŁOŚNICĄ?

– o świadomym budowaniu dobrych relacji.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI:

 

 • Rozpoznawania emocji swoich i innych.
 • Rozpoznawania mowy niewerbalnej dziecka.
 • Budowania kontaktu z szacunkiem do siebie i innych.
 • Zmiana Czerwonej Złośnicy w Czarodziejkę Śmiejkę.

 

ADRESACI:

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

DATA:

 • 24 październik 2018r. godz.15.30 (4 godz. dydaktyczne)

PROWADZĄCA:

 • Monika Skorykow - ekspert zewnętrzny

OEGANIZATOR:

 • Marta Brzozowska

KOSZT:

 • 60 zł

Fotorelacja z II modułu szkolenia kaskadowego z zakresu kształtowania

                u uczniów kompetencji kluczowych     

        Umiejętność świadomego kreowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  tak, aby rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe jest zabiegiem złożonym. W pierwszym przypadku wymaga wnikliwej analizy podstawy programowej pod kątem doboru form i metod pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Każdy z nas uczy się inaczej dlatego warto pamiętać o tym, że kompetencje w szkole kształtujemy nie poprzez to czego uczymy, ale JAK uczymy.

galeria zdjęć


Doradztwo zawodowe w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży

W czwartek 11.10.2018 r. w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia z cyklu „Kompetencje. Doradztwo zawodowe”. Podczas comiesięcznych spotkań z doradcą zawodowym Anną Borawską wychowankowie bursy będą zgłębiać wiedzę i nabywać umiejętności w zakresie planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej oraz kompetencji kluczowych. Będą mieli również okazję skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Pierwsze spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Wychowankowie bursy analizowali swoje dotychczasowe decyzje dotyczące edukacji, porównywali typy szkół w polskim systemie oświaty przed i po reformie. Zaangażowali się również we współtworzenie programu kolejnych spotkań i określili sylwetkę wymarzonego doradcy zawodowego. Postaram się sprostać ich oczekiwaniom.

galeria zdjęć

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Na szkoleniu kadry kierowniczej szkół

 

         9 października 2018r. w naszym Centrum miały miejsce konsultacje grupowe z elementami warsztatu, w których uczestniczyli dyrektorzy i wicedyrektorzy łomżyńskich szkół. Spotkanie dotyczyło monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych. Było ekspresyjnie i refleksyjnie między innymi za sprawą wykorzystanych na zajęciach metod i narzędzi, co potwierdza krótka fotorelacja.
 

Od TU i TERAZ do TAM i WTEDY,

szkolenie Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym nr 9

 

            Merytorycznie, twórczo i dynamicznie było na szkoleniu z zakresu wspomagania przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Podczas spotkania przeanalizowana została koncepcja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu  do kompetencji kluczowych z uwzględnieniem: obszarów rozwojowych dzieci oraz warunków i sposobów realizacji podstawy sprzyjających kształtowaniu wskazanych kompetencji.

Inicjatywy katechetyczne w świetle Nowego Programu Duszpasterskiego

 dla Kościoła Katolickiego w Polsce

 

Temat spotkania katechetów 5 października 2018 roku dotyczył dwuletniego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 - ,,Duch, który umacnia miłość”. Zostały przedstawione  4  najważniejsze cele programu duszpasterskiego: cel ewangelizacyjny, który akcentuje różne formy przepowiadania poprzez katechezę i rekolekcje ewangelizacyjne, cel formacyjny - odkrywający na wielu płaszczyznach relacje z Osobą Ducha Świętego, cel inicjacyjny poprzez angażowanie się w budowę Kościoła i cel społeczny będąc bezinteresownym darem dla innych. Zwrócono uwagę na Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości  chrześcijańskiej i wzrostu wiary.  Pojawiły się wskazania katechetyczne do realizacji założeń tego programu i wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu. Wspólnie katecheci zastanawiali się  jak powinno wyglądać życie duchowe po otrzymaniu darów. Cały wysiłek katechetów skupił się na tym jak pomóc osobom przygotowującym się do Bierzmowania jak i po przyjęciu tego sakramentu odkrywać Dary Ducha Świętego, w parafii, rodzinie i grupie rówieśniczej. 

 

Konsultant  w zakresie nauczania religii

Anna Domurat


Refleksja poszkoleniowa

 

„Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.”

 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

W sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

        Pierwsze z trzech warsztatów szkolenia kaskadowego za nami.  Było to praktyczne spotkanie, podczas którego nasi nauczyciele doświadczyli czym są kompetencje kluczowe układając scenariusz filmu. Praktykę odnieśliśmy do procesów edukacyjnych uwzględniając aspekty kształcenia związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych w zestawieniu do wymagań państwa wobec szkół oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kolejne spotkanie już 16 października. Do zobaczenia!

 


Współpracujemy z :