Reklama
Reklama

Akty Prawne

Laboratorium Pana Korka
 

              Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży jest realizatorem projektu „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” , w którym uczestniczą  wszystkie  łomżyńskie przedszkola publiczne. W maju i czerwcu odbędzie się podsumowanie dwuletnich działań projektowych .  Dzieci biorą udział w  atrakcyjnych formach popularyzujących wiedzę oraz rozwijających kompetencje kluczowe ,  postawy i zdolności.

            W poniedziałek 14 maja 128 dzieci ,uczestników zajęć rozwijających kompetencje naukowo- techniczne na zajęciach „Odkrywcy wodnego świata” wzięło udział w warsztatach naukowo-technicznych – „Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody” .Następnego dnia 113 dzieci ,uczestników zajęć „W świecie filmu i teatru” bawiło się  na warsztatach naukowych– „Efekty specjalne w telewizji”/ „Instrumenty w zasięgu ręki”/ „ Tajniki optyki w filmie i tatrze”. Warsztaty połączone z pokazami naukowymi  prowadzonymi przez naukowców z profesjonalnego laboratorium  „Laboratorium Pana Korka” propagują  alternatywne formy edukacji  łączące dobrą zabawę ze zdobywaniem kompetencji , która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania rozwojem naukowym, umiejętności uczenia się, będzie sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji naukowo-technicznych oraz postaw kreatywności, inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w zespole . Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na terenach zielonych oraz w sali konferencyjnej ŁCRE zajęcia trwały od godziny 9.00 do 16.00. Zdobyta wiedza będzie poszerzana w kolejnych tygodniach już w poszczególnych przedszkolach.


Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego klas 4-7 z łomżyńskich szkół podstawowych 11 maja 2018 uczestniczyli w kolejnym szkoleniu z cyklu  Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty.  Piątkowe warsztaty poświęcone były zagadnieniu mediacje na lekcjach angielskiego. Uczestnikom spotkania zostało przybliżone zagadnienie mediacji, która w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest niczym innym jak procesem komunikacyjnym, w którym uczestniczą co najmniej dwie osoby, które mają na celu porozumienie się. Do działań mediacyjnych na lekcjach jęz. angielskiego zaliczamy parafrazowanie, przetwarzanie tekstu, streszczenia, podsumowywanie, analizowanie diagramów, opisywanie zdjęć, relacjonowanie wydarzeń czy też tłumaczenia ustne bądź pisemne.

Podczas warsztatów zostały przedstawione przykłady mediacji w życiu codziennym oraz zalety wykorzystania mediacji w trakcie lekcji. Nauczyciele otrzymali wskazówki jak pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu pod kątem zadań na mediacje, jakich wskazówek udzielać w przypadku problemów z analizą tekstu (mówionego czy pisanego) oraz jakie typy ćwiczeń pomogą uczniom opanować tę umiejętność językową.

Zostały przedstawione praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia tak aby przygotowanie do egzaminu nie było jedynie nauką pod egzamin, a dawało uczniom motywacje do uczenia się języków obcych.

W trakcie warsztatów nauczyciele mieli także szansę wymienić się spostrzeżeniami po przeprowadzeniu egzaminów próbnych w swoich szkołach. Wnioski z tych rozmów zostaną wykorzystane na kolejnych praktycznych spotkaniach z cyklu egzaminacyjnego.

 Anna Modzelewska

Konsultant d.s.jęz.angielskiego 

ZAPROSZENIE

Oxford University Press 

zaprasza na Dzień Otwarty
 

17.05.2018 (czwartek)

godzina 14:00 - 16:00 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w ŁOMŻY ul. Polna 16

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty Oxford University Press podczas którego będą Państwo mogli:

- uzyskać informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

- otrzymać egzemplarze okazowe Oxford Repetytorium Ósmoklasisty i strony przykładowe zeszytu ćwiczeń

- otrzymać egzemplarze okazowe nowości wydawniczych OUP

 

Spotkanie prowadzi: Wiesława Bałdyga

Po sesji każdy uczestnik otrzyma egzemplarz okazowy Oxford Repetytorium Ósmoklasisty

(książka nauczyciela)!

 

* nie dotyczy osób, które otrzymały przesyłkę pocztą

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia na maila:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, pobudza zmysły, pokazuje wzrastające dary przyrody, cieszy pięknem naturalnego rozwoju.

Według starej legendy, podobno w maju został stworzony świat.

Dlatego też maj - to najlepszy czas aby sięgnąć do początku, czyli do koncepcji pedagogicznej F. Froebela. To Froebel  nazywany jest prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był niemieckim pedagogiem, architektem, miłośnikiem przyrody i teoretykiem wychowania przedszkolnego,. Głównie  znany jest jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich.

Wykorzystując innowacyjny program edukacyjny „Dar Zabawy” opracowany w nurcie pedagogiki freblowskiej możemy w pełni wspierać naturalny rozwój dziecka.

Z przyjemnością  zapraszamy na otwarte szkolenie:

Termin szkolenia: 14 maja 2018 r.

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne, 15.30 – 18.30

Miejsce:  Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16

Koszt: 120 zł netto/os. (stawka zwolniona z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych) - w przypadku płatności indywidualnej -123 zł brutto.

PROGRAM RAMOWY:

- Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

- Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

- Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

- Spotkanie w kole – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

- Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś. 

 Organizator zapewnia:

1. Materiały szkoleniowe (informacje o programie w formie papierowej, przykładowe inspiracje zajęć, freblowski notes i długopis),

2. Certyfikat ukończenia szkolenia, opatrzony indywidualnym hologramem.

 

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i odesłanie faksem pod nr 81 533 57 81

lub skan na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej informacji o szkoleniu: http://www.froebel.pl/szkolenia693/aktualne-szkolenia


 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji oraz Wydawnictwo Macmillan mają przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt.:

„Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?”

Podczas spotkania, które odbędzie się 11 maja 2018 (piątek) w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ul. Polna 16, 18-400 Łomża) zostaną omówione zagadnienia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, a także zaprezentowane nowoczesne materiały dydaktyczne polecane przez wydawnictwo na rok szkolny 2018/2019.

Program spotkania:

• 14:30 – 15:15 Justyna Borowska poprowadzi konsultacje metodyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty: refleksje po próbnych egzaminach z języka angielskiego w klasach siódmych, oferta dydaktyczna Wydawnictwa Macmillan dla szkół podstawowych.
• 15:15 – 16:00 Anna Modzelewska przedstawi praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia oraz omówi zagadnienie mediacji na lekcjach języka angielskiego.

Zapisy na szkolenie telefonicznie pod nr 86 218 05 44 lub elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik konsultacji otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz egzemplarz okazowy Repetytorium Ósmoklasisty.

Zapraszam serdecznie 

„Uczeń w otchłani smutku; wspieranie dzieci i młodzieży z depresją
 


 

„Uczeń w otchłani smutku; wspieranie dzieci i młodzieży z depresją” -  to temat spotkania, nad  którym pochylali się  katecheci w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie prowadziła  Bożena Skuriat przy współudziale konsultanta naszego ośrodka   Marii Sieczki.  Narastającym problemem w szkole dzisiaj są nietypowe zachowania uczniów, o  których  my, nauczyciele musimy mieć świadomość i podejmować próby  umiejętnego niesienia pomocy w razie potrzeby. Jakie są  przyczyny tych nietypowych zachowań naszych uczniów?

 Wśród wielu innych przyczyn wyliczono:

·         odrzucenie;

·         zorientowanie dorosłych na wartości konsumpcyjne i przenoszenie tych wartości na dzieci;

·         stymulacja wyobrażeń obrazami agresywnymi w TV i grach komputerowych;

·          nadmierne akcentowanie praw dziecka, co prowadzi do uchylania się od obowiązków;

·         bezradność i niewydolność wychowawcza rodziców;

·         brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. w szkole, domu;

·         brak zainteresowania dzieckiem, a nawet obarczanie go swoimi problemami……

 

Wszystkie te czynniki sprawiają,  że nie są zaspakajane podstawowe potrzeby dzieci, co często prowadzi właśnie  do nietypowych zachowań np. depresji, okaleczania, bulimii, anoreksji, a nawet samobójstwa. Jak zatem pomóc? -  zapytano. Najważniejsze, aby pochylać się nad uczniem, interesować się nim, a także umiejętnie rozmawiać. Sposób, w jaki rozmawia się z dzieckiem ma tutaj ogromne znaczenie (pracowano nad scenariuszem takiej rozmowy).  Dziecku będącemu w depresji łatwo jest zinterpretować pytanie osoby dorosłej jako groźbę lub dręczenie go. „Co się dzieje?” może być odebrane jako „Co ci właściwie, u licha, jest? Weź się w garść!”, a „Dlaczego jesteś taka spokojna?” - może zabrzmieć jak żądanie zmiany. Sposób, w jaki się podchodzi do sprawy może zasugerować dziecku będącemu w depresji, że narzeka się na jego zachowanie albo, że jego nieszczęście jest denerwujące. Trzeba pamiętać,  że dziecko będące w depresji ma już i tak niskie poczucie własnej wartości i  sądzi, że jest nic nie warte i  beznadziejne lub zasługuje na potępienie. Podejmując rozmowę, należy najpierw  wczuć się w daną sytuację, okazać zrozumienie i akceptację dla negatywnych uczuć i przyczyn depresyjnego zachowania się dziecka.

Oto kilka przykładów zaproponowanych  empatycznych stwierdzeń:

  • Nic dziwnego, że nie masz ochoty nic robić.
  • Chyba trudno przewidzieć, czy ta  sytuacja może się poprawić?
  • To nie jest zbyt zabawne, gdy mama odchodzi, prawda? Mnie też to bardzo smuci.
  • Poczucie utraty przyjaciela, którego tak lubiłeś, a którego nigdy nie odzyskasz, musi być okropnie bolesne!

W ogólnej refleksji stwierdzono, że co dzień jesteśmy bombardowani doniesieniami o klęskach, katastrofach, ludzkich tragediach, wojnach, chorobach i te wiadomości w jakiś straszny sposób   nas zobojętniają. Czy nie zdarza się, że oglądamy ludzką tragedię, popijając przed telewizorem kawę? – padło pytanie.  Czy już całkiem dzisiaj człowiek zobojętniał, czy  tli się jeszcze w sercu  iskierka człowieczeństwa? Jak się obronić przed utratą tej ostatniej "iskierki"? Chyba właśnie nadzieją, która zawieść nie może. Przecież dla nas, dla wierzących w Chrystusa, powinno być oczywiste, że jesteśmy też wierzącymi Chrystusowi. Są trzy: wiara, nadzieja, miłość i choć z nich   największa jest miłość, to wcale nie znaczy, że nadzieja jest mniej warta. Jak tę nadzieję w sobie podtrzymywać, jak odnaleźć i jak   rozwijać? Tylko doświadczenie Miłości Boga i Jego Bliskiej Obecności może tę nadzieję  w  nas ocalić i uczynić nas zdolnymi do pochylania się nad naszymi kochanymi uczniami.

galeria zdjęć

                                                                                                    Maria Sieczka

                                                                               Konsultant w zakresie nauczania religii.


 


 

V sesja edukacyjno- doradcza

W dniu 26.04.2018r. o godzinie 11.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  w Łomży odbyła się V sesja edukacyjno- doradcza z udziałem psychologów i pedagogów łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematem przewodnim była, cyberprzemoc.

Prelekcję o tematyce :„ O cyfrowym bezpieczeństwie w szkołach ”przeprowadziła Ewa Frołow, edukator Projektu „ Cyfrowobezpieczni”.

Temat spotkał się z z dużym zainteresowaniem naszych gości.

W sprawach różnych poruszane były tematy :

Raport z cyberprzemocy „ Wilki i owce” przygotowany przez doradców zawodowych z ŁCRE w Łomży

V Quizu dla gimnazjalistów

O nowych propozycjach współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z łomżyńskimi szkołami powiedziała Pani wicedyrektor Joanna Truszkowska.

 


 

                                                                                               Doradcy zawodowi ŁCRE


 

V edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego „Znam ziemię łomżyńską”

12 kwietnia 2018 roku odbyła się V edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego „Znam ziemię łomżyńską”.  Organizatorami konkursu było I LO im. T. Kościuszki  w Łomży oraz Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w  Łomży, a patronatem honorowym inicjatywę  objęli  Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Łomżyński.

W piątej edycji konkursu  udział wzięło 39 uczniów 7. klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich z  Łomży, Miastkowa, Nowogrodu, Piątnicy, Jedwabnego,  Przytuł, Wygody i Zbójnej. Wykonawcy zaprezentowali  bardzo urozmaicony repertuar: wiersze lokalnych poetów, fragmenty prozy, wspomnień, teksty nieznanych autorów oraz gadki kurpiowskie, co oceniało jury w składzie: Wawrzyniec Kłosiński, Edyta Ejsmont, Renata Igielska i Joanna Klama. Poziom w zgodnej opinii jurorów był  wysoki, tak więc nagród nie zabrakło.

Wyróżnienia otrzymali: Weronika Kręciewska i Katarzyna Mikucka (obie SP Przytuły), Amelia Andrychowska (SP7 Łomża), Kacper Łempicki  oraz Wiktoria Sasinowska (oboje z PG6 Łomża). Nagrody ufundowane przez dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi otrzymali Paulina Pęska  (PG9 Łomża) i Eryk Wojtkowski (SP9 Łomża), a laureatkami nagród organizatora konkursu zostały  Joanna Sadowska (PG Nowogród) i Natalia Bajno (PG Miastkowo).  Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  najlepsi okazali się: III miejsce Artur Bruderek (PG Zbójna), II miejsce Kamil Grzymkowski (PG6 Łomża) i zwyciężczyni  - I miejsce Julia Biedrzycka (SP Jedwabne).

Wśród  młodzieży szkół średnich wyróżniono:  miejsce III  Izabela Lubiejewska z Piątnicy, miejsce II Kacper Lemański z łomżyńskiej „Wety”, zaś I miejsce  Luiza Amelia Sutkowska z I LO. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich Edyta Golińska z I LO w Łomzy, która otrzymała nagrodę Grand Prix, między innymi ufundowany przez prezydenta Miasta Łomża tablet. 

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom za piękne doznania poetycko-literackie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesów.

Zapraszamy za rok

 

Organizatorzy :

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy ŁCRE


 

 Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach! - notatka poszkoleniowa

Pewna kobieta zawsze obcinała brzegi z kawałka mięsa zanim włożyła je na patelnię. Obserwujący to przez szereg lat mąż zapytał ją w końcu: "Dlaczego to robisz?" Jej odpowiedź brzmiała:  Bo moja matka tak robiła!  Pytanie męża zaniepokoiło jednak kobietę i przy najbliższej okazji zapytała więc matkę: "Dlaczego zawsze obcinasz brzegi z kawałka mięsa zanim włożysz go na patelnie?" Odpowiedź brzmiała:  Bo moja matka tak robiła! W końcu kobieta zadała to pytanie swojej babce, na co ta odrzekła: Bo miałam za małą patelnię.

Co wspólnego ma powyższa anegdota z tradycyjną edukacją? Okazuje się, że całkiem sporo, ponieważ rytualizm, czyli bezrefleksyjne kopiowanie nawyków dydaktycznych nie sprzyja uczeniu się uczniów. Warto zatem zmienić taktykę na taką, która uwzględni warunki w jakich każdy lubi się uczyć, czyli zadbać o właściwy ładunek emocjonalny, dobre relacje, motywację wewnętrzną, bezpieczeństwo i inne elementy, które negocjowaliśmy podczas gry w „pokera kryterialnego.”

galeria zdjęć


Szkoła Podstawowa nr 4  otrzymała Zestaw EEG Biofeedback

 

W ramach projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” przewidziano zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, jako realizator projektu, przeprowadziło procedurę zamówień publicznych w celu zakupu wspomnianego wyżej doposażenia.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. przekazano Szkole Podstawowej nr 4 sprzęt do realizacji zajęć terapeutycznych metodą EEG Biofeedback; składający się z Zestawu ProCOM 2 do EEG Biofeedback oraz zestawu komputerowego, w skład którego wchodzi laptop wraz z systemem operacyjnycm Windows, monitor kolorowy LCD oraz drukarka laserowa. Zakupiony sprzęt ma  wartość około 13000 zł. Dodatkowo firma dostarczająca zestaw przeprowadziła dla nauczycieli, którzy będą na nim pracować, szkolenie z jego obsługi. Wobec czego, w najbliższym czasie rozpocznie się w placówce realizacja terapii metodą EEG Biofeedback.

Niebawem Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymają pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć logopedycznych, natomiast Szkoła Podstawowa nr 8 otrzyma wyposażenie gabinetu terapii Integracji Sensorycznej.

Wartość w/w pomocy i wyposażenia wynosi około 80000.00 złotych.

 


 

Konferencja edukacyjna - "Po co wartości w wychowaniu ?"
 

Po co wartości w wychowaniu? – to temat konferencji edukacyjnej , która została zorganizowana i przeprowadzona we współpracy  Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Samorządowego Ośrodka Metodycznego  w Łomży  przy ul. Polnej 16. Spotkanie zainaugurowali witając wszystkich przybyłych - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Maciej Listowski oraz Ksiądz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego dr Jarosław Kotowski. Podkreślili jak istotne jest  wychowanie do wartości , jak bardzo są potrzebne człowiekowi. Otwierają go na możliwości pełniejszego urzeczywistniania siebie,  czyli najogólniej mówiąc − poznania i rozwoju. Wartości stanowią podstawę każdego systemu, programu czy pojedynczego  działania wychowawczego. Konferencja została osadzona na następujących tematach:   Wartości jako tworzywo wychowania człowieka; ich rola w życiu i edukacji” - mgr Ewa Frołow;  „O wartościach chrześcijańskiego kręgu kulturowego” - Ks. dr Zbigniew Skuza;  „Wartości w świecie politycznej poprawności”- Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk oraz  „Jak osoby znaczące mogą uczyć dzieci wartości ważnych w życiu społecznym?”- mgr Anna Sobocińska. Trzeba zaznaczyć, że  w aksjologii pedagogicznej rozróżnia się dwa podstawowe pojęcia, a mianowicie edukację do wartości oraz wychowanie do wartości. Edukacja do wartości,  to przekaz wiedzy o wartościach, wartościowaniu i uczenie umiejętności potrzebnych do samodzielnego wartościowania. Koncentruje się ona na kształtowaniu pewnych kompetencji tzn. na wiedzy, umiejętności oraz społecznie akceptowanych postaw. Natomiast wychowanie do wartości  jest kształtowaniem orientacji aksjologicznej, która stanowi funkcję dojrzałości, gotowości do   świadomego oraz odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania na nie.  Prowadzona przez wszystkich referentów myśl bardzo jasno wskazywała, że wychowanie do wartości jest procesem obejmującym całe życie i dziejącym się w całym życiu.  Stąd też metody,  dzięki którym człowiek może poznawać  i obcować z wartościami  są zmienne i różnorodne.  Bardzo istotne jest też kształcenie wrażliwości na wartości, czyli umiejętności dostrzegania, rozpoznania i odpowiadania na wartości. Wrażliwość ta szczególnie powinna być rozwijana w rodzinie, miejscu pierwotnego doświadczania wartości oraz uczuć. Wychowanie do wartości dotyka również sfery własnego działania na rzecz danej wartości. Wymaga to prawidłowo ukształtowanego charakteru, który pozwala wytrwać   i bronić wybranej wartości.  Rodzice, nauczyciele i wychowawcy winni pamiętać o życiowej orientacji aksjologicznej wychowanków, by ich jedynym pragnieniem było zawsze Dobro. A oto wypowiedzi niektórych uczestniczek naszej konferencji:

Konferencję  uważam za bardzo cenną  mówi dr Anna Domurat,   bo wychowanie ku wartościom jest bardzo ważnym zadaniem  w życiu każdego człowieka. Moralny bądź etyczny charakter wychowania, zmierza ku wydobywaniu wartości z głębin ludzkiego jestestwa. Wychowanie bez wartości traci rację bytu, bo dotyczy właśnie człowieka.  Jeśli młody człowiek w swoim życiu codziennym nie doświadczył wartości, odbije się to na jego życiu osobistym, ponieważ uczy się tego,  czego sam w życiu doświadczył i przekazuje to tym,  których spotyka na  drodze swojej codzienności.  Szczególnie dziękuję p. Ewie  Frołow za tę refleksję:

       Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

Dziecko krytykowane – uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością – uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości – uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści.

Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane – uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą – uczy się lubić siebie.

Dziecko darzone uznaniem – uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.

Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.

Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim  otoczeniu żyje Twoje dziecko?

 Natomiast mgr Bogumiła Rzepnicka,  konsultant  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży mówi tak:  „Kształtowanie systemu wartości jest niezwykle istotną kwestią w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzania im warunków do prawidłowego rozwoju. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Dlatego każda możliwość pozyskania rzetelnej wiedzy z zakresu tej tematyki jest niezwykle cenna i ważna. Dobrze, że tematowi  wartości i ich roli w procesie wychowania została poświecona ta konferencja, stwierdza Bogumiła. Myślę, że to bardzo udane i ważne przedsięwzięcie. Każda z prelekcji była źródłem ciekawych i istotnych informacji na temat procesu wychowania do wartości naszych podopiecznych. Przyswojenie sobie tych wartości uła­twi im w przyszłości  przeciwstawienie się modnemu współcześnie konsumpcyjne­mu stylowi życia i będzie stanowić  dobre wsparcie  wartościowania czynów ludzkich we własnym sumieniu. Gratuluję wspaniałego i udanego przedsięwzięcia.”

 


 

                                                                                                    Maria Sieczka

                                                                       konsultant w zakresie nauczania religii


„Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach!”

– praktyczne szkolenie dla nauczycieli

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji organizuje  szkolenie z zakresu wzmacniania nowej kultury uczenia się w oparciu o osiągnięcia neuronauk. Na spotkanie zapraszamy nauczycieli  wszystkich etapów edukacyjnych, chcących projektować zajęcia edukacyjne w oparciu o potrzeby rozwojowe uczniów.

Podczas szkolenia:

● uaktualnisz swoją wiedzę z zakresu neurodydaktyki oraz nowego paradygmatu edukacji,

● poznasz mechanizm wg którego działa motywacja wewnętrzna,

● zweryfikujesz swoją opinię na temat ważności relacji w procesie edukacyjnym.

 

Termin i czas:  19 kwietnia 2018r. (czwartek)  godz. 10.00 – 12.15

Miejsce:  Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji   ul. Polna 16

Odpłatność:  Bezpłatne

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu :  Tak

Rejestracja:

do wyczerpania miejsc pod nr tel. 86 218 05 44 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   albo za pomocą formularza rekrutacyjnego


„Cyfrowi tubylcy” w cyberprzestrzeni.
 
 
        Za nami kolejne spotkane z rodzicami. Tym razem gościliśmy  w Akademickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży w Liceum Mistrzostwa Sportowego. Dzieliliśmy się wiedzą  z zakresu mechanizmów  uzależnień  oraz  dobrą praktyką w przeciwdziałaniu  ich występowaniu. Rozmawialiśmy o iPokoleniu jako populacji największych szans głównie w obszarze łatwego i szybkiego dostępu do ogromnych ilości informacji, jakiego nie miały poprzednie pokolenia. Jednocześnie zwracaliśmy uwagę na świadome i odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni  oraz specyfikę e-uzależnień. W podsumowaniu zaakcentowaliśmy wagę rodzicielskich relacji jako element działań prewencyjnych wobec każdej formy uzależnień.

       
 
  "Wychowawca to ktoś, kto chroni
w wychowanku jego najpiękniejsze
aspiracje i ideały"
M. Dziewiecki
 
 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji  i Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 
zapraszają na konferencję edukacyjną :
 
"Po co wartości w wychowaniu ?"
 
która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.
w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Lomży, ul. Polna 16
 

1000 – 1015  Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników.

1015 – 1100  Wartości jako tworzywo wychowania człowieka; ich rola w życiu i edukacji.-mgr EwaFrołow

1100 – 1145  O wartościach chrześcijańskiego kręgu kulturowego.-Ks. dr Zbigniew Skuza

1145 – 1200   Przerwa kawowa.

1200 – 1245  Wartości w świecie politycznej poprawności.-Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

1245 – 1330  Jak osoby znaczące mogą uczyć dzieci wartości ważnych w życiu społecznym ?

-mgr Anna Sobocińska

1330  Dyskusja i podsumowanie konferencji. 

 
Zgłoszenia na konferencję prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 086 218 05 44
lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (link poniżej) do dnia 11.04.2018 (środa) włącznie.

Naurodydaktyka na katechezie – spotkanie z katechetami
 
 

W obecnej sytuacji  możemy zweryfikować stosowane w domach, w przedszkolach i szkołach metody nauczania. Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla rodziców i nauczycieli mitów i pokazują, jak wiele zależy od nas dorosłych. To my, tworząc określone środowisko, decydujemy o tym, czym będą zajmować się nasi uczniowie. Ich aktywność znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, można nawet powiedzieć, że rzeźbi ich mózgi. Dlatego z wnioskami płynącymi z neuronauk powinni zapoznać się zarówno rodzice, nauczyciele, jak i studenci kierunków pedagogicznych, a także wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak lepiej wykorzystać potencjał dzieci.  Jeśli szkoła ma być źródłem prawdy o świecie, sama nie może ignorować wiedzy o tym, jak przebiegają procesy uczenia się. Nad takim właśnie zagadnieniem  pod kierunkiem Pani  Marty Brzozowskiej  pochylali się nauczyciele religii.

  1. Czy system kar i nagród  dzieli klasę /grupę?
  2. Czy kara jest w stanie naprawić zło?
  3. Czy karanie dzieci wzmaga w nich niechęć do szkoły?
  4. Czy kary i nagrody zmieniają zachowanie uczniów?
  5. Czy chęć ukarania nie przesłania zrozumienia; co naprawdę dzieje się z dzieckiem?

To bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi szukaliśmy, odwołując się również do własnych doświadczeń. Wszyscy rozumiemy przecież, że nasz mózg jest nastawiony na dobre relacje społeczne i w takich właśnie warunkach pracuje najefektywniej. Niejednokrotnie , podczas dyskusji w grupach padało przekonywujące stwierdzenie, że chcąc rozbudzić w uczniach fascynację , sami musimy być zafascynowani treściami, które przekazujemy. A dlaczego interesują nas  opinie neurobiologów, psychologów, neurodydaktyków czy lekarzy? Czasami wydaje się, że wyczerpały się już znane nam do tej pory metody nauczania, a uczniowie, coraz bardziej zaabsorbowani przez nowe media, nie są już zainteresowani tradycyjnymi lekcjami. A może po prostu – jak wskazują między innymi neurodydaktycy, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań jest zdrowe dla mózgu, który lubi wszelką aktywność i dzięki niej lepiej się uczy. Jedno absolutnie jest pewne, że neurodydaktyka w praktyce szkolnej, to na pewno lepiej, ciekawiej i skuteczniej.

 


 

                                                                                               Maria Sieczka

                                                                                   Konsultant w zakresie nauczania religii


IV Sesja edukacyjno – doradcza

 

26 marca 2018 roku w siedzibie ŁCRE w Łomży po raz kolejny spotkali się pedagodzy i   psycholodzy z placówek oświatowych na sesji z doradcami zawodowymi.

     Tym razem spotkanie zostało zaplanowane w formie warsztatów. Pierwsza część odbyła się w formie zajęć otwartych z doradcami zawodowymi. Zaproponowane ćwiczenia „ Projekt Beta ” i „ Księżyc”,  miały na celu uświadomienie, jak duże  znaczenie ma  wiedza i kompetencje w dokonywaniu wszelkich wyborów i podejmowaniu w życiu  właściwych decyzji. Pojawiły się ciekawe spostrzeżenia i konkluzje w odniesieniu do wykorzystania tych materiałów na zajęciach doradczych w szkołach. Podsumowaniem zajęć był zwiastun filmu „Filozofowie”, który idealnie wpisuje się  w tematykę zajęć doradczych i jak najbardziej może posłużyć do wykorzystania na lekcjach.

Drugą część spotkania prowadziła p. M. Brzozowska, która zaproponowała warsztat. „Od rozpoznania do wychowania”. Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania rozwoju szkoły. Wypracowany materiał posłuży do zaplanowania i zaproponowania szkołom wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Podsumowując spotkanie  zaprosiłyśmy  do udziału w  IV edycji  Quizu dla II klas gimnazjum, który zaplanowany jest na maj 2018.     

 


 

Dziękujemy za aktywność i dobrze spędzony czas

doradcy zawodowi ŁCRE


Współpracujemy z :