Reklama
Reklama

Akty Prawne

I SESJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

W dniu 01.10.2018 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się pierwsza w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa zawodowego, na którą przybyli pedagodzy z łomżyńskich placówek oświatowych.

 Licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, życząc owocnej współpracy w roku szkolnym 2018/2019. Następnie uczestnicy sesji wzięli udział w warsztacie na temat motywowania rodziców do współpracy ze szkołą. Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat organizacji doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Pedagodzy zostali między innymi zapoznani z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji oraz strukturą Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  Uczestnicy spotkania ustalili również plan współpracy z doradcami zawodowymi ŁCRE w bieżącym roku szkolnym.

Wszystkim gościom dziękujemy za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na miłą i owocną współpracę.

galeria zdjęć

doradcy zawodowi ŁCRE

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W II LO W ŁOMŻY

 

We wrześniu  2018 roku w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się grupowe spotkania maturzystów z doradcą zawodowym ŁCRE  Anną Borawską. W lekcjach poświęconych planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej wzięli udział uczniowie 6 klas, czyli blisko 180 osób.

Hasłem przewodnim spotkań było rozwijanie talentów. Maturzyści analizowali swoje dotychczasowe wybory edukacyjne i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jaką drogą podążać, aby nie zmarnować swojego talentu i być w życiu szczęśliwym?”. Uczniowie chętnie wypełniali testy predyspozycji zawodowych, których zadaniem była pomoc w wyborze kierunku studiów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą pracować nad rozwojem swoich talentów, aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki na maturze, które pozwolą dostać się na wybrane studia i pracować w wymarzonym zawodzie.

Wszystkie zajęcia odbyły się na lekcjach religii, aby podczas nich wdrażać ideę wychowania do wartości, zgłębiając lekturę Ewangelii. Zgodnie z rozporządzeniem MEN treści z zakresu doradztwa zawodowego mają być realizowane podczas wszystkich lekcji objętych programem nauczania. Przykładem takich działań były lekcje w II LO, których kontynuacją będą konsultacje indywidualne uczniów w szkole i w siedzibie ŁCRE. Maturzyści stoją teraz przed trudnym wyborem kierunku studiów, więc spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym powinny im tę decyzję ułatwić.

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Inicjatywy katechetyczne w świetle Nowego Programu Duszpasterskiego

dla Kościoła Katolickiego w Polsce

 

 

 

 

 • Terminy: 05.10. 2018 r.
 • Start: godz. 16.00
 • Adresaci: nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek
 • Prowadząca: Anna Domurat
 • Koszt: bezpłatne
Opis szkolenia

 CEL:  Zapoznanie z dwuletnim programem pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce.

Treści:

 •          Działanie Ducha Świętego w Kościele.
 •          Pogłębienie tematyki sakramentu Bierzmowania.
 •          Wskazania  katechetyczne  i metodyczne do realizacji programu duszpasterskiego.

"GPS Kompetencji kluczowych"
szkolenie kaskadowe
 
 
 
 • Terminy: 26.09. 2018r. ; 16.10. 2018r. ; 6.11.2018r. (każde spotkanie to 4 godz. dydaktyczne)
 • Start: godz. 15.30
 • Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
 • Prowadząca: Marta Brzozowska
 • Koszt: bezpłatne
Zmieniamy relacje na dobre!
 

Szkolenie doskonalące kompetencje wychowawcze

Termin: 25 września 2018r. ; godz. 15.30 (4 godziny dydaktyczne)

Prowadząca: Monika Skorykow

Organizator: Marta Brzozowska

Koszt: 60 zł.  (Wpłaty po szkoleniu na podstawie faktury wystawionej i doręczonej przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w dniu szkolenia).


INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, dniu 1 września katecheci z diecezji łomżyńskiej uroczyście rozpoczęli inaugurację nowego roku katechetycznego 2018/2019 Mszą Świętą o godzinie, 10:00 której, przewodniczył, J. E. Ks. Biskup Janusz Stepnowski. Ksiądz biskup zawierzył Bogu wszystkich katechetów, nazywając ich świadkami Ewangelii, budowniczymi Królestwa Niebieskiego na ziemi. Podczas homilii ks. bp Janusz Stepnowski podkreślił - Praca katechety nie ogranicza się jedynie do pracy w szkole. Wiem, że znacie młodych ludzi, ich rodziców i różne sytuacje rodzinne. Dzięki dobremu słowu nauczyciel może sprawić, że dziecko i jego rodzice na nowo zaczną poszukiwać talentu wiary chrześcijańskiej. Niech ten rok katechetyczny będzie dla Was wszystkich owocny i da Wam wiele satysfakcji.

Po Eucharystii katecheci wzięli udział w wykładzie ks. Dariusz Tułowieckiego, socjologa z Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat wykładu: - Aspiracje życiowe – uczniów, rodziców, nauczycieli. Prelegent, zwrócił uwagę na problem religijności młodzieży oraz moralności. Aspiracje to nic innego jak plan na życie, nasze pomysły, które bywają zawyżone lub zaniżone. Chodzi o to, aby rozpoznać swoje możliwości i na ich podstawie budować scenariusz życia, powołania - mówił duchowny. Podkreślił również, że aspiracje dziecięce kształtowane są w domu rodzinnym. To pierwsza kuźnia, w której małe dziecko odkrywa talenty, nabywa umiejętności. Rodzice są mentorami tego procesu, choć nie powinni „programować” dziecka do spełniania ich prywatnych ambicji. Kompletnie nie tędy droga – podkreślał wielokrotnie.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy katechizujących w szkołach: księża, osoby konsekrowane i katecheci świeccy.

Konsultant  w zakresie nauczania religii-

Anna Domurat

 


galeria zdjęć  


Zaproszenie na szkolenie
"Depresja wśród dzieci i młodzieży"
 

DATA:  19 września 2018r. godz. 15.30  (4 godz. dydaktyczne)

MIEJSCE: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

ADRESACI:  Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

PROWADZĄCY:  Mateusz Rainka (ekspert zewnętrzny)

ORGANIZATOR:  Marta Brzozowska

KOSZT:  30 zł.

Czytanie orzeczeń pod kątem zaleceń i właściwe kwalifikowanie wydatków
z tytułu kształcenia specjalnego.
 
 

Zaproszenie na szkolenie

Termin: 14 września 2018r. godz. 9.00 – 14.15

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

Adresaci: Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele realizujący zalecenia poradni

Koszt: 400zł. (dwie osoby z placówki) ; 500zł. (trzy osoby z placówki)

PROGRAM:

Moduł I   godz. 9.00-11.00

         1.      Edukacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

         2.      Prawidłowe wdrożenie zadania zapisanego w art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w różnych jednostkach.

        3. Rozliczenie roczne wydatkowania subwencji przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Moduł II godz. 11.15-14.15

         1.      Procedura działań po otrzymaniu orzeczenia/opinii:

a)      powołanie zespołu nauczycieli, określenie zadań,

b)      konstrukcja i przyjęcie IPET,

c)      współpraca z rodzicem

         2.      Budowanie IPET na podstawie zaleceń – weryfikacja, dostosowanie do warunków ucznia i szkoły/przedszkola.

         3.      Wdrażanie zaleceń – czas i warunki.

         4.      Postępowanie placówki w przypadku, kiedy orzeczenie/opinia wykazuje wady, błędy.

         5.      Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń . Uzasadnienie wyboru zadań, zaleceń i ich proporcji.

Możliwości  rejestracji (do 12 września 2018r.):


Łomża z unijną dotacją na edukację

 

        Kolejne 11 umów z gminami i firmami podpisał dzisiaj Zarząd Województwa Podlaskiego. Tym razem dotyczą one nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz gospodarki niskoemisyjnej. Miasto Łomża zyskało unijne środki na projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukcji” o wartości prawie 2 mln zł.

Sześć szkół na terenie Łomży zostało objętych tym projektem. Są to: III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 10.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju i Edukacji jest realizatorem projektu, który ma zapewnić szkołom, biorącym udział w przedsięwzięciu odpowiednie narzędzia dydaktyczne (np. do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematyki) oraz sprzęt informatyczny.

Uczniom zostanie zapewniony udział w zajęciach kładących nacisk na kreatywność, podstawy przedsiębiorczości czy rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz polepszające kompetencje językowe, naukowo-techniczne i informatyczne.

Niektóre ze szkół przeprowadzą zajęcia wyrównawcze oraz zabiorą uczniów na wycieczki edukacyjne. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, którzy dzięki projektowi podniosą swoje kwalifikacji m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wartość całości projektu to 1.8 mln zł. Unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 1,7 mln zł.

Sześć szkół na terenie Łomży zostało objętych tym projektem. Są to: III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 10.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju i Edukacji jest realizatorem projektu, który ma zapewnić szkołom, biorącym udział w przedsięwzięciu odpowiednie narzędzia dydaktyczne (np. do nauki przedmiotów przyrodniczych, matematyki) oraz sprzęt informatyczny.

Uczniom zostanie zapewniony udział w zajęciach kładących nacisk na kreatywność, podstawy przedsiębiorczości czy rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz polepszające kompetencje językowe, naukowo-techniczne i informatyczne.

Niektóre ze szkół przeprowadzą zajęcia wyrównawcze oraz zabiorą uczniów na wycieczki edukacyjne. Wsparcie otrzymają również nauczyciele, którzy dzięki projektowi podniosą swoje kwalifikacji m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wartość całości projektu to 1.8 mln zł. Unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 1,7 mln zł.

 

artykuł pobrany ze strony: http://www.mylomza.pl


Nowe formy zdalnej pracy zespołowej.
 

Z początkiem czerwca b.r. uruchomiliśmy na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy i samokształcenia. Sieci są naturalnym rozszerzeniem działań stacjonarnych oraz wartościowym narzędziem do doskonalenia nauczycieli. Teraz mamy możliwość szybkiego i skutecznego komunikowania się z nauczycielami (użytkownikami sieci), prowadzenia grup dyskusyjnych, wymianę plików oraz inicjowania szkoleń e-learningowych.

       „Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących   ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń oraz spotkań osobistych. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci.” (Szymczak M.)

Proponujemy aktywność w trzech sieciach:

    1.   Sieć pedagogów i psychologów szkolnych (koordynują: Anna Borkowska, Sylwia Lutostańska, Mariola Milewska, Marzena Wasilewska)

      2.     Sieć nauczycieli religii (koordynuje Maria Sieczka)

      3.     Sieć anglistów (koordynuje Anna Modzelewska)

 

Zapraszamy do współpracy opartej na partnerstwie i wzajemności oraz dzielenia się wiedzą zwłaszcza tą, która jest efektem praktycznego jej zastosowania. Oferujemy naturalne zawodowe środowisko uczenia się i rozwoju. Szczegółowe informacje u koordynatorów sieci.

VI Sesja Poradnictwa Zawodowego
 

        W dniu 14.06.2018r. o godzinie 10.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyła się VI Sesja Poradnictwa Zawodowego dla pedagogów i psychologów szkolnych z łomżyńskich i ościennych placówek.

      Celem spotkania było podsumowanie  pracy mijającego roku szkolnego 2017/2018r. oraz sformułowanie wniosków do działań w przyszłym roku szkolnym.

         Koleżanki i koledzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami i cennymi informacjami jak można by było jeszcze bardziej usprawnić, zacieśnić i ubogacić naszą współpracę.

       Uruchomienie platformy na stronie www.doskonaleniewsieci.pl jest jednym z  takich dobrych kroków  do zacieśnienia funkcjonującej już od kilku lat współpracy doradców zawodowych z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji , a pedagogami i psychologami naszych placówek oświatowych.

       Wszyscy uczestnicy sesji zostali zarejestrowani na wyżej wymienionej platformie by mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji i porad, które mogą uzyskać od doradców zawodowych. My i wszyscy nauczyciele oraz wychowawcy będziemy mogli za pomocą platformy na której zamieszczane będą np. scenariusze zajęć, ćwiczenia, notatki,  ubogacić własny warsztat pracy.

 

Dziękujemy wszystkim za miniony rok pracy, jednocześnie życząc udanych wakacji zapraszamy
do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji na kolejną sesję już we wrześniu.


galeria zdjęć

Doradcy zawodowi ŁCRE


LEARN HOW TO TEACH – twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego

 

18 maja 2018 nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych i przedszkoli wzięli udział w warsztatach LEARN HOW TO TEACH – twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego, prowadzonym przez p. Katarzynę Niemiec. Szkolenie okazało się doskonałym bankiem pomysłów i inspiracji nie tylko na zajęcia językowe. Wszystkie zaproponowane gry, zabawy, ćwiczenia były to autorskie pomysły prowadzącej, a duża grupa uczniów wcale nie sprawiała problemu w zrealizowaniu ich. Co ważne, dostosowanie ich do wieku uczniów jest ekspresowe i można z nich korzystać zarówno z maluchami w przedszkolu jak i uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Warto zauważyć, że większość materiałów koniecznych do przeprowadzenia ich już jest na stanie placówek, a pozostałe pomoce można zakupić w przystępnych cenach. Uczestnicy spotkania mieli szansę przećwiczyć każde z ćwiczeń proponowanych przez prowadzącą.  Dało się zauważyć, że przybyli na spotkanie to nauczyciele, którzy pragną czegoś więcej niż standardowych zajęć lekcyjnych. Już w czasie przerwy pojawiły się  prośby o kolejne szkolenia z Panią Katarzyną, a uczestnicy uznali prowadzącą za chodzącą inspirację. Mimo, że szkolenie trwało 6 godzin nikomu czas się nie dłużył, a wręcz minął za szybko zważywszy na ilość pomysłów, które prezentowała prowadząca. Uczestnicy warsztatów wyszli zaopatrzeni nie tylko w pomysły i pomoce dydaktyczne, ale naładowani energią do działania.

Dokumentacja fotograficzna najlepiej odda atmosferę piątkowego spotkania. Jeśli nauczyciele bawili się świetnie to tym bardziej ćwiczenia spodobają się dzieciom.   

 Anna Modzelewska

konsultant d.s. języka angielskiego

 
Zaproszenie na szkolenie

  Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 16 czerwca 2018 od godz. 900 

                                                       na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl  

Adresaci :

 • pedagogodzy,
 • psycholodzy szkolni,
 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeuci.

Forma : 

 • Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

Program szkolenia :

 1. Zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena.
 3. Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 5. Regulacje prawne.
 6. Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych.
 7. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły. Plan terapeutyczny.
 8. Praca po kryzysie suicydalnym.

Czas trwania :

 • 8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 11 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Zaproszenie na szkolenie

Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 9 czerwca 2018 od godz. 900 

na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl   

 

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji dla uczniów i ich rodziców,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

Adresaci :

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

Ramowy program :

 1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 2. Kryteria diagnostyczne depresji wg klasyfikacji ICD-10.
 3. Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u osoby z objawami depresyjnymi.
 4. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji.
 5. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z depresją.
 6. Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia.

Czas trwania : 

8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 10 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Finał V międzyszkolnego Quizu  zawodoznawczego dla szkół gimnazjalnych

galeria zdjęć

Dnia 17 maja 2018 r. w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji  odbył się finał V Międzyszkolnego Quizu Zawodoznawczego dla Szkół Gimnazjalnych.  Eliminacje w placówkach odbyły się  w kwietniu, i wówczas wyłoniono zwycięską drużynę, która reprezentowała swoją szkołę  w ŁCRE.  Konkurs skierowany do uczniów klas II gimnazjum miał na celu rozpowszechnienie tematyki edukacyjno-zawodowej, zapoznanie uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi oraz uświadomienie im konieczności zaplanowania własnej przyszłości.

W siedzibie  Centrum w rywalizacji udział wzięło 7 drużyn z następujących szkół:  PG1 w Łomży, PG2 w Łomży, PG6 w Łomży, PG8 w Łomży, PG9 w Łomży, PG Piątnica, PG Nowogród.  Quiz składał się 4 rund: pytania zawodoznawcze, krzyżówka, puzzle – stare zawody, kalambury. Uczniowie posiadali szeroką wiedzę i zaskakiwali swoją kreatywnością, zwłaszcza w konkurencji kalambury, która najbardziej przypadła  im do gustu. Wyrównaną  rywalizację oceniało jury w składzie:  dyrektor ŁCRE p. Maciej Listowski, konsultant ŁCRE p. Marta Brzozowska,  doradca zawodowy ŁCRE p. Anna Borkowska. Drużyny były świetnie przygotowane i w zaciętej walce o pierwsze miejsca zadecydowały minimalne różnice punktowe. Sponsorami  ciekawych nagród byli: Prezydent Miasta Łomża p. Mariusz Chrzanowski oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM w Łomży.

 

Wyniki V Quizu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce:  Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Łomży

Anna Zabielska, Kacper Łempicki, Wiktoria Sasinowska

 • II   miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 8  w Łomży

Mateusz Kordal , Dawid Lipiński,, Małgorzata Rolka

 • III miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łomży

Tatiana  Popielevych, Timur Bajenko, Alisa Farapova

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a nauczycielom-opiekunom  za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do quizu. Gratulujemy zwycięskim drużynom i trzymamy kciuki za trafne wybory własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE

Współpracujemy z :