Reklama
Reklama

Kształcenie zawodowe

Zaproszenie na warsztaty
 
"Zagrożenia samobójcze wśród dzieci i młodzieży -
symptomy oraz algorytmy postępowania"
 
 

Temat warsztatów:

 • Zagrożenia samobójcze wśród dzieci i młodzieży- symptomy oraz algorytmy postępowania

Program warsztatów/Tezy szczegółowe:

 • Samobójstwa dzieci i młodzieży – skala zjawiska, przyczyny
 • Zagrożenie samobójstwem – ocena ryzyka, symptomy
 • Samouszkodzenia a samobójstwa.
 • Algorytmy postępowania wobec dziecka w ryzyku samobójczym.
 • Rozmowa z dzieckiem. Rozmowa z opiekunami dziecka.
 • Wzmacnianie systemu środowiskowego i praca z rodziną.
 • Procedury postwencyjne na terenie szkoły/placówki.
 • Profilaktyka zagrożeń samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Cel warsztatów:

 • Dostarczenie i podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności beneficjentów z zakresu rozpoznawania u dzieci i młodzieży symptomów myśli samobójczych oraz sposobów postępowania.

Prowadząca:

 • mgr Anna Tuszyńska – od 11 lat dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom (dawniej Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny) Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

Data i czas szkolenia:

 •  19.11.2018 - 8 godz. dydaktycznych (8.30 – 15.30)
Koszt szkolenia:
 • Bezpłatne (decyduje kolejność zgłoszeń)
 

Atlas funkcji mózgu

Jak działa pamięć?

 

 

ADRESACI: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

TERMIN: 29.10.2018 godz. 15.30 (3 godz. dydaktyczne)

CEL OGÓLNY: Doskonalenie umiejętności implementowania wiedzy z zakresu neurobiologii w praktykę szkolną.

TREŚCI:

» Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela.

» Rola hipokampu w procesach pamięciowych.

» Emocje markerami pamięci.

» Jak koncentrować uwagę uczniów od pierwszych minut lekcji?

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KOSZT: Bezpłatne


„Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach praktycznych” - refleksja poszkoleniowa

 

W piątek 19.10.2018 r. w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży odbyło się szkolenie na temat wdrażania elementów doradztwa zawodowego na zajęciach praktycznych.

           Zadaniem statutowym ZCKPiU w Lomży jest realizacja nowoczesnego szkolenia praktycznego w ramach zajęć praktycznych, specjalizacji, laboratoriów i praktyk zawodowych. ZCKUiP pełni też rolę organizatora kursów doskonalących i rekwalifikacyjnych na zlecenie podmiotów i samorządów gospodarczych oraz urzędów pracy. Kształceniem specjalistycznym w nowoczesnych technikach i technologiach obejmuje branżę elektryczną, elektroniczną, samochodową, sanitarną   i mechaniczną (w tym mechatroniczną).

Podczas szkolenia doradca zawodowy ŁCRE Anna Borawska przekazała członkom rady pedagogicznej Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży najważniejsze kwestie  związane z realizacją treści z zakresu poradnictwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami  w dyskusji na temat roli doradcy zawodowego i nauczyciela w kształtowaniu odpowiedzialności młodych ludzi za wybory edukacyjno-zawodowe.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji i Nauczycielom ZCKPiU za zaproszenie i miłą atmosferę podczas szkolenia.

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


JAK RADZIĆ SOBIE Z CZEROWNĄ ZŁOŚNICĄ?

– o świadomym budowaniu dobrych relacji.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI:

 

 • Rozpoznawania emocji swoich i innych.
 • Rozpoznawania mowy niewerbalnej dziecka.
 • Budowania kontaktu z szacunkiem do siebie i innych.
 • Zmiana Czerwonej Złośnicy w Czarodziejkę Śmiejkę.

 

ADRESACI:

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

DATA:

 • 24 październik 2018r. godz.15.30 (4 godz. dydaktyczne)

PROWADZĄCA:

 • Monika Skorykow - ekspert zewnętrzny

OEGANIZATOR:

 • Marta Brzozowska

KOSZT:

 • 60 zł

Fotorelacja z II modułu szkolenia kaskadowego z zakresu kształtowania

                u uczniów kompetencji kluczowych     

        Umiejętność świadomego kreowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  tak, aby rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe jest zabiegiem złożonym. W pierwszym przypadku wymaga wnikliwej analizy podstawy programowej pod kątem doboru form i metod pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Każdy z nas uczy się inaczej dlatego warto pamiętać o tym, że kompetencje w szkole kształtujemy nie poprzez to czego uczymy, ale JAK uczymy.

galeria zdjęć


Doradztwo zawodowe w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży

W czwartek 11.10.2018 r. w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia z cyklu „Kompetencje. Doradztwo zawodowe”. Podczas comiesięcznych spotkań z doradcą zawodowym Anną Borawską wychowankowie bursy będą zgłębiać wiedzę i nabywać umiejętności w zakresie planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej oraz kompetencji kluczowych. Będą mieli również okazję skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Pierwsze spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Wychowankowie bursy analizowali swoje dotychczasowe decyzje dotyczące edukacji, porównywali typy szkół w polskim systemie oświaty przed i po reformie. Zaangażowali się również we współtworzenie programu kolejnych spotkań i określili sylwetkę wymarzonego doradcy zawodowego. Postaram się sprostać ich oczekiwaniom.

galeria zdjęć

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Na szkoleniu kadry kierowniczej szkół

 

         9 października 2018r. w naszym Centrum miały miejsce konsultacje grupowe z elementami warsztatu, w których uczestniczyli dyrektorzy i wicedyrektorzy łomżyńskich szkół. Spotkanie dotyczyło monitorowania kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych. Było ekspresyjnie i refleksyjnie między innymi za sprawą wykorzystanych na zajęciach metod i narzędzi, co potwierdza krótka fotorelacja.
 

Od TU i TERAZ do TAM i WTEDY,

szkolenie Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Publicznym nr 9

 

            Merytorycznie, twórczo i dynamicznie było na szkoleniu z zakresu wspomagania przedszkoli w rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Podczas spotkania przeanalizowana została koncepcja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu  do kompetencji kluczowych z uwzględnieniem: obszarów rozwojowych dzieci oraz warunków i sposobów realizacji podstawy sprzyjających kształtowaniu wskazanych kompetencji.

Inicjatywy katechetyczne w świetle Nowego Programu Duszpasterskiego

 dla Kościoła Katolickiego w Polsce

 

Temat spotkania katechetów 5 października 2018 roku dotyczył dwuletniego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 - ,,Duch, który umacnia miłość”. Zostały przedstawione  4  najważniejsze cele programu duszpasterskiego: cel ewangelizacyjny, który akcentuje różne formy przepowiadania poprzez katechezę i rekolekcje ewangelizacyjne, cel formacyjny - odkrywający na wielu płaszczyznach relacje z Osobą Ducha Świętego, cel inicjacyjny poprzez angażowanie się w budowę Kościoła i cel społeczny będąc bezinteresownym darem dla innych. Zwrócono uwagę na Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości  chrześcijańskiej i wzrostu wiary.  Pojawiły się wskazania katechetyczne do realizacji założeń tego programu i wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu. Wspólnie katecheci zastanawiali się  jak powinno wyglądać życie duchowe po otrzymaniu darów. Cały wysiłek katechetów skupił się na tym jak pomóc osobom przygotowującym się do Bierzmowania jak i po przyjęciu tego sakramentu odkrywać Dary Ducha Świętego, w parafii, rodzinie i grupie rówieśniczej. 

 

Konsultant  w zakresie nauczania religii

Anna Domurat


Refleksja poszkoleniowa

 

„Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.”

 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

W sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

        Pierwsze z trzech warsztatów szkolenia kaskadowego za nami.  Było to praktyczne spotkanie, podczas którego nasi nauczyciele doświadczyli czym są kompetencje kluczowe układając scenariusz filmu. Praktykę odnieśliśmy do procesów edukacyjnych uwzględniając aspekty kształcenia związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych w zestawieniu do wymagań państwa wobec szkół oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kolejne spotkanie już 16 października. Do zobaczenia!

 


Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotowych z wdrażaniem elementów doradztwa zawodowego

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN elementy doradztwa zawodowego mają być wdrażane podczas różnych zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole. Lekcje te są również dobrym pretekstem do dyskusji na temat kształtowania kompetencji kluczowych, między innymi porozumiewania się w języku ojczystym, językach obcych i rozwijania kompetencji matematycznych.

W ostatnim czasie uczniowie klasy IA II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży mieli niebywałą okazję do uświadomienia sobie jak ważne jest kształtowanie kompetencji kluczowych, a to za sprawą Europejskiego Dnia Języków (26.09.2018) i VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (28.09.2018). Wzięli m.in. udział w rywalizacji, która miała wyłonić mistrzów tabliczki mnożenia. Podczas lekcji matematyki uczniowie zawsze dbają o płynne posługiwanie się polszczyzną, ale też nawiązują do znajomości języków obcych i dbają o umiejętność logicznego myślenia. Dzięki temu zdobyta wiedza i  umiejętności wspierają rozwój osobisty młodych licealistów.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE, nauczyciel matematyki II LO


Monitorowanie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

Eksperckie szkolenie dla kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych.

 

DATA:  9 października 2018r. godz. 11.00  (4 godz. dydaktyczne)

MIEJSCE: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

PROWADZĄCA:  Marta Brzozowska

KOSZT:  bezpłatne

TREŚCI:

 1. Szkoła/placówka jako organizacja ucząca się.
 2. Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji.
 3. Obserwacja zajęć w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Zapisy: tel. 86 218 05 44 /  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / formularz rejestracyjny


Uczenie się przez współdziałanie

Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów  lekcje języka niemieckiego.
 
     

     Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim:  Uczenie się przez współdziałanie. Jak przygotować jeszcze ciekawszą, efektywną i aktywizują uczniów  lekcje języka niemieckiego. w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.

 

Lider Projektu: Krystyna Łuniewska

Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16 18-400 Łomża

Nabór: Otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Typ szkolenia: Warsztaty

Opis:

Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli na całym świecie wprowadza metody kooperatywnego uczenia się na lekcjach. Chcą bardziej zaktywizować swoje uczennice i swoich uczniów oraz zachęcić ich do wspólnej pracy.

Uczenie się  poprzez współdziałanie, to nie jest tylko praca w grupie czy  szczególna forma wspólnego uczenia się, to o wiele więcej!

Na warsztatach zastanowimy się wspólnie nad głównymi zasadami uczenia kooperatywnego oraz koniecznością jego zastosowania na lekcji języka obcego. Wypróbujemy metody i przeanalizujemy sposoby pracy na lekcji, które szczególnie nadają się do wprowadzenia, zastosowania i przekazania wiedzy o uczeniu się przez współdziałanie.

Chcielibyście Państwo, żeby każda uczennica i każdy uczeń brał aktywny udział w lekcji? Marzycie o tym, żeby wasze uczennice i wasi uczniowie wzajemnie przekazywali sobie wiedzę i wspierali się podczas uczenia się? Jeśli tak,  to zapraszamy na warsztaty!

Data rozpoczęcia: 20.10.2018 godz. 10.00 - 13.15

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne 

Termin przyjmowania zgłoszen upływa: 18.10.2018r.

Zapisz się, wypełnij formularz zgłoszeniowy


Co mówić do osoby z depresją ?
 
 • Wierzę w Ciebie.
 • Jestem dla Ciebie i zawsze będę.

 • Jesteś dla mnie ważny

 • Nie potrafię do końca zrozumieć co czujesz, ale masz moje pełne wsparcie.

 • Czy zrobić Ci coś do jedzenie/picia?

 • Jak mogę Ci pomóc?

Społeczność nauczycieli uczących się razem z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji znacząco powiększyła się podczas spotkania z psychologiem – ekspertem od terapii skoncentrowanej na rozwiązanych.

            Mateusz Rainka podzielił się wiedzą i praktyką z zakresu depresji u dzieci i młodzieży. Syndrom ten mocno dotyka coraz młodszą populację i dlatego nie można go lekceważyć, o czym przekonała się 60 osobowa grupa pedagogów z łomżyńskich i ościennych szkół i placówek. Uzmysłowiliśmy sobie jak złożona jest to choroba i jak wieloaspektowe należy podejmować działania.

 

 


I SESJA PORADNICTWA ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

W dniu 01.10.2018 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się pierwsza w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa zawodowego, na którą przybyli pedagodzy z łomżyńskich placówek oświatowych.

 Licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, życząc owocnej współpracy w roku szkolnym 2018/2019. Następnie uczestnicy sesji wzięli udział w warsztacie na temat motywowania rodziców do współpracy ze szkołą. Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat organizacji doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN. Pedagodzy zostali między innymi zapoznani z treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji oraz strukturą Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.  Uczestnicy spotkania ustalili również plan współpracy z doradcami zawodowymi ŁCRE w bieżącym roku szkolnym.

Wszystkim gościom dziękujemy za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na miłą i owocną współpracę.

galeria zdjęć

doradcy zawodowi ŁCRE

ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W II LO W ŁOMŻY

 

We wrześniu  2018 roku w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się grupowe spotkania maturzystów z doradcą zawodowym ŁCRE  Anną Borawską. W lekcjach poświęconych planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej wzięli udział uczniowie 6 klas, czyli blisko 180 osób.

Hasłem przewodnim spotkań było rozwijanie talentów. Maturzyści analizowali swoje dotychczasowe wybory edukacyjne i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jaką drogą podążać, aby nie zmarnować swojego talentu i być w życiu szczęśliwym?”. Uczniowie chętnie wypełniali testy predyspozycji zawodowych, których zadaniem była pomoc w wyborze kierunku studiów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą pracować nad rozwojem swoich talentów, aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki na maturze, które pozwolą dostać się na wybrane studia i pracować w wymarzonym zawodzie.

Wszystkie zajęcia odbyły się na lekcjach religii, aby podczas nich wdrażać ideę wychowania do wartości, zgłębiając lekturę Ewangelii. Zgodnie z rozporządzeniem MEN treści z zakresu doradztwa zawodowego mają być realizowane podczas wszystkich lekcji objętych programem nauczania. Przykładem takich działań były lekcje w II LO, których kontynuacją będą konsultacje indywidualne uczniów w szkole i w siedzibie ŁCRE. Maturzyści stoją teraz przed trudnym wyborem kierunku studiów, więc spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym powinny im tę decyzję ułatwić.

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :