Reklama
Reklama

Kształcenie zawodowe

Nowe formy zdalnej pracy zespołowej.
 

Z początkiem czerwca b.r. uruchomiliśmy na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy i samokształcenia. Sieci są naturalnym rozszerzeniem działań stacjonarnych oraz wartościowym narzędziem do doskonalenia nauczycieli. Teraz mamy możliwość szybkiego i skutecznego komunikowania się z nauczycielami (użytkownikami sieci), prowadzenia grup dyskusyjnych, wymianę plików oraz inicjowania szkoleń e-learningowych.

       „Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących   ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń oraz spotkań osobistych. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci.” (Szymczak M.)

Proponujemy aktywność w trzech sieciach:

    1.   Sieć pedagogów i psychologów szkolnych (koordynują: Anna Borkowska, Sylwia Lutostańska, Mariola Milewska, Marzena Wasilewska)

      2.     Sieć nauczycieli religii (koordynuje Maria Sieczka)

      3.     Sieć anglistów (koordynuje Anna Modzelewska)

 

Zapraszamy do współpracy opartej na partnerstwie i wzajemności oraz dzielenia się wiedzą zwłaszcza tą, która jest efektem praktycznego jej zastosowania. Oferujemy naturalne zawodowe środowisko uczenia się i rozwoju. Szczegółowe informacje u koordynatorów sieci.

VI Sesja Poradnictwa Zawodowego
 

        W dniu 14.06.2018r. o godzinie 10.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyła się VI Sesja Poradnictwa Zawodowego dla pedagogów i psychologów szkolnych z łomżyńskich i ościennych placówek.

      Celem spotkania było podsumowanie  pracy mijającego roku szkolnego 2017/2018r. oraz sformułowanie wniosków do działań w przyszłym roku szkolnym.

         Koleżanki i koledzy podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami i cennymi informacjami jak można by było jeszcze bardziej usprawnić, zacieśnić i ubogacić naszą współpracę.

       Uruchomienie platformy na stronie www.doskonaleniewsieci.pl jest jednym z  takich dobrych kroków  do zacieśnienia funkcjonującej już od kilku lat współpracy doradców zawodowych z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji , a pedagogami i psychologami naszych placówek oświatowych.

       Wszyscy uczestnicy sesji zostali zarejestrowani na wyżej wymienionej platformie by mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji i porad, które mogą uzyskać od doradców zawodowych. My i wszyscy nauczyciele oraz wychowawcy będziemy mogli za pomocą platformy na której zamieszczane będą np. scenariusze zajęć, ćwiczenia, notatki,  ubogacić własny warsztat pracy.

 

Dziękujemy wszystkim za miniony rok pracy, jednocześnie życząc udanych wakacji zapraszamy
do Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji na kolejną sesję już we wrześniu.


galeria zdjęć

Doradcy zawodowi ŁCRE


LEARN HOW TO TEACH – twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego

 

18 maja 2018 nauczyciele języka angielskiego ze szkół podstawowych i przedszkoli wzięli udział w warsztatach LEARN HOW TO TEACH – twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego, prowadzonym przez p. Katarzynę Niemiec. Szkolenie okazało się doskonałym bankiem pomysłów i inspiracji nie tylko na zajęcia językowe. Wszystkie zaproponowane gry, zabawy, ćwiczenia były to autorskie pomysły prowadzącej, a duża grupa uczniów wcale nie sprawiała problemu w zrealizowaniu ich. Co ważne, dostosowanie ich do wieku uczniów jest ekspresowe i można z nich korzystać zarówno z maluchami w przedszkolu jak i uczniami edukacji wczesnoszkolnej. Warto zauważyć, że większość materiałów koniecznych do przeprowadzenia ich już jest na stanie placówek, a pozostałe pomoce można zakupić w przystępnych cenach. Uczestnicy spotkania mieli szansę przećwiczyć każde z ćwiczeń proponowanych przez prowadzącą.  Dało się zauważyć, że przybyli na spotkanie to nauczyciele, którzy pragną czegoś więcej niż standardowych zajęć lekcyjnych. Już w czasie przerwy pojawiły się  prośby o kolejne szkolenia z Panią Katarzyną, a uczestnicy uznali prowadzącą za chodzącą inspirację. Mimo, że szkolenie trwało 6 godzin nikomu czas się nie dłużył, a wręcz minął za szybko zważywszy na ilość pomysłów, które prezentowała prowadząca. Uczestnicy warsztatów wyszli zaopatrzeni nie tylko w pomysły i pomoce dydaktyczne, ale naładowani energią do działania.

Dokumentacja fotograficzna najlepiej odda atmosferę piątkowego spotkania. Jeśli nauczyciele bawili się świetnie to tym bardziej ćwiczenia spodobają się dzieciom.   

 Anna Modzelewska

konsultant d.s. języka angielskiego

 
Zaproszenie na szkolenie

  Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 16 czerwca 2018 od godz. 900 

                                                       na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl  

Adresaci :

 • pedagogodzy,
 • psycholodzy szkolni,
 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeuci.

Forma : 

 • Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

Program szkolenia :

 1. Zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena.
 3. Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 5. Regulacje prawne.
 6. Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych.
 7. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły. Plan terapeutyczny.
 8. Praca po kryzysie suicydalnym.

Czas trwania :

 • 8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 11 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Zaproszenie na szkolenie

Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 9 czerwca 2018 od godz. 900 

na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl   

 

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji dla uczniów i ich rodziców,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

Adresaci :

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

Ramowy program :

 1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży.
 2. Kryteria diagnostyczne depresji wg klasyfikacji ICD-10.
 3. Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u osoby z objawami depresyjnymi.
 4. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji.
 5. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z depresją.
 6. Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia.

Czas trwania : 

8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 10 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Finał V międzyszkolnego Quizu  zawodoznawczego dla szkół gimnazjalnych

galeria zdjęć

Dnia 17 maja 2018 r. w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji  odbył się finał V Międzyszkolnego Quizu Zawodoznawczego dla Szkół Gimnazjalnych.  Eliminacje w placówkach odbyły się  w kwietniu, i wówczas wyłoniono zwycięską drużynę, która reprezentowała swoją szkołę  w ŁCRE.  Konkurs skierowany do uczniów klas II gimnazjum miał na celu rozpowszechnienie tematyki edukacyjno-zawodowej, zapoznanie uczniów ze ścieżkami edukacyjnymi oraz uświadomienie im konieczności zaplanowania własnej przyszłości.

W siedzibie  Centrum w rywalizacji udział wzięło 7 drużyn z następujących szkół:  PG1 w Łomży, PG2 w Łomży, PG6 w Łomży, PG8 w Łomży, PG9 w Łomży, PG Piątnica, PG Nowogród.  Quiz składał się 4 rund: pytania zawodoznawcze, krzyżówka, puzzle – stare zawody, kalambury. Uczniowie posiadali szeroką wiedzę i zaskakiwali swoją kreatywnością, zwłaszcza w konkurencji kalambury, która najbardziej przypadła  im do gustu. Wyrównaną  rywalizację oceniało jury w składzie:  dyrektor ŁCRE p. Maciej Listowski, konsultant ŁCRE p. Marta Brzozowska,  doradca zawodowy ŁCRE p. Anna Borkowska. Drużyny były świetnie przygotowane i w zaciętej walce o pierwsze miejsca zadecydowały minimalne różnice punktowe. Sponsorami  ciekawych nagród byli: Prezydent Miasta Łomża p. Mariusz Chrzanowski oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM w Łomży.

 

Wyniki V Quizu przedstawiają się następująco:

 • I miejsce:  Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Łomży

Anna Zabielska, Kacper Łempicki, Wiktoria Sasinowska

 • II   miejsce:  Publiczne Gimnazjum nr 8  w Łomży

Mateusz Kordal , Dawid Lipiński,, Małgorzata Rolka

 • III miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Łomży

Tatiana  Popielevych, Timur Bajenko, Alisa Farapova

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a nauczycielom-opiekunom  za zaangażowanie i przygotowanie uczniów do quizu. Gratulujemy zwycięskim drużynom i trzymamy kciuki za trafne wybory własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE

Laboratorium Pana Korka
 

              Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży jest realizatorem projektu „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” , w którym uczestniczą  wszystkie  łomżyńskie przedszkola publiczne. W maju i czerwcu odbędzie się podsumowanie dwuletnich działań projektowych .  Dzieci biorą udział w  atrakcyjnych formach popularyzujących wiedzę oraz rozwijających kompetencje kluczowe ,  postawy i zdolności.

            W poniedziałek 14 maja 128 dzieci ,uczestników zajęć rozwijających kompetencje naukowo- techniczne na zajęciach „Odkrywcy wodnego świata” wzięło udział w warsztatach naukowo-technicznych – „Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody” .Następnego dnia 113 dzieci ,uczestników zajęć „W świecie filmu i teatru” bawiło się  na warsztatach naukowych– „Efekty specjalne w telewizji”/ „Instrumenty w zasięgu ręki”/ „ Tajniki optyki w filmie i tatrze”. Warsztaty połączone z pokazami naukowymi  prowadzonymi przez naukowców z profesjonalnego laboratorium  „Laboratorium Pana Korka” propagują  alternatywne formy edukacji  łączące dobrą zabawę ze zdobywaniem kompetencji , która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania rozwojem naukowym, umiejętności uczenia się, będzie sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji naukowo-technicznych oraz postaw kreatywności, inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w zespole . Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na terenach zielonych oraz w sali konferencyjnej ŁCRE zajęcia trwały od godziny 9.00 do 16.00. Zdobyta wiedza będzie poszerzana w kolejnych tygodniach już w poszczególnych przedszkolach.


Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego klas 4-7 z łomżyńskich szkół podstawowych 11 maja 2018 uczestniczyli w kolejnym szkoleniu z cyklu  Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty.  Piątkowe warsztaty poświęcone były zagadnieniu mediacje na lekcjach angielskiego. Uczestnikom spotkania zostało przybliżone zagadnienie mediacji, która w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest niczym innym jak procesem komunikacyjnym, w którym uczestniczą co najmniej dwie osoby, które mają na celu porozumienie się. Do działań mediacyjnych na lekcjach jęz. angielskiego zaliczamy parafrazowanie, przetwarzanie tekstu, streszczenia, podsumowywanie, analizowanie diagramów, opisywanie zdjęć, relacjonowanie wydarzeń czy też tłumaczenia ustne bądź pisemne.

Podczas warsztatów zostały przedstawione przykłady mediacji w życiu codziennym oraz zalety wykorzystania mediacji w trakcie lekcji. Nauczyciele otrzymali wskazówki jak pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu pod kątem zadań na mediacje, jakich wskazówek udzielać w przypadku problemów z analizą tekstu (mówionego czy pisanego) oraz jakie typy ćwiczeń pomogą uczniom opanować tę umiejętność językową.

Zostały przedstawione praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia tak aby przygotowanie do egzaminu nie było jedynie nauką pod egzamin, a dawało uczniom motywacje do uczenia się języków obcych.

W trakcie warsztatów nauczyciele mieli także szansę wymienić się spostrzeżeniami po przeprowadzeniu egzaminów próbnych w swoich szkołach. Wnioski z tych rozmów zostaną wykorzystane na kolejnych praktycznych spotkaniach z cyklu egzaminacyjnego.

 Anna Modzelewska

Konsultant d.s.jęz.angielskiego 

ZAPROSZENIE

Oxford University Press 

zaprasza na Dzień Otwarty
 

17.05.2018 (czwartek)

godzina 14:00 - 16:00 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w ŁOMŻY ul. Polna 16

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty Oxford University Press podczas którego będą Państwo mogli:

- uzyskać informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

- otrzymać egzemplarze okazowe Oxford Repetytorium Ósmoklasisty i strony przykładowe zeszytu ćwiczeń

- otrzymać egzemplarze okazowe nowości wydawniczych OUP

 

Spotkanie prowadzi: Wiesława Bałdyga

Po sesji każdy uczestnik otrzyma egzemplarz okazowy Oxford Repetytorium Ósmoklasisty

(książka nauczyciela)!

 

* nie dotyczy osób, które otrzymały przesyłkę pocztą

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia na maila:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku, pobudza zmysły, pokazuje wzrastające dary przyrody, cieszy pięknem naturalnego rozwoju.

Według starej legendy, podobno w maju został stworzony świat.

Dlatego też maj - to najlepszy czas aby sięgnąć do początku, czyli do koncepcji pedagogicznej F. Froebela. To Froebel  nazywany jest prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był niemieckim pedagogiem, architektem, miłośnikiem przyrody i teoretykiem wychowania przedszkolnego,. Głównie  znany jest jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich.

Wykorzystując innowacyjny program edukacyjny „Dar Zabawy” opracowany w nurcie pedagogiki freblowskiej możemy w pełni wspierać naturalny rozwój dziecka.

Z przyjemnością  zapraszamy na otwarte szkolenie:

Termin szkolenia: 14 maja 2018 r.

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne, 15.30 – 18.30

Miejsce:  Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16

Koszt: 120 zł netto/os. (stawka zwolniona z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych) - w przypadku płatności indywidualnej -123 zł brutto.

PROGRAM RAMOWY:

- Pedagogika Froebla – ponadczasowe założenia, filozofia edukacyjna.

- Sposoby wprowadzania pedagogiki Froebla do grup przedszkolnych – innowacje, elementy metody, uzupełnienie stosowanych metod.

- Freblowskie zabawy na każdą porę dnia.

- Spotkanie w kole – inne spojrzenie na zajęcia dydaktyczne.

- Edukacyjne inspiracje do stosowania od dziś. 

 Organizator zapewnia:

1. Materiały szkoleniowe (informacje o programie w formie papierowej, przykładowe inspiracje zajęć, freblowski notes i długopis),

2. Certyfikat ukończenia szkolenia, opatrzony indywidualnym hologramem.

 

Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i odesłanie faksem pod nr 81 533 57 81

lub skan na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej informacji o szkoleniu: http://www.froebel.pl/szkolenia693/aktualne-szkolenia

 


 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji oraz Wydawnictwo Macmillan mają przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt.:

„Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?”

Podczas spotkania, które odbędzie się 11 maja 2018 (piątek) w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ul. Polna 16, 18-400 Łomża) zostaną omówione zagadnienia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, a także zaprezentowane nowoczesne materiały dydaktyczne polecane przez wydawnictwo na rok szkolny 2018/2019.

Program spotkania:

• 14:30 – 15:15 Justyna Borowska poprowadzi konsultacje metodyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty: refleksje po próbnych egzaminach z języka angielskiego w klasach siódmych, oferta dydaktyczna Wydawnictwa Macmillan dla szkół podstawowych.
• 15:15 – 16:00 Anna Modzelewska przedstawi praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia oraz omówi zagadnienie mediacji na lekcjach języka angielskiego.

Zapisy na szkolenie telefonicznie pod nr 86 218 05 44 lub elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkolenie jest bezpłatne, ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik konsultacji otrzyma certyfikat uczestnictwa oraz egzemplarz okazowy Repetytorium Ósmoklasisty.

Zapraszam serdecznie 

„Uczeń w otchłani smutku; wspieranie dzieci i młodzieży z depresją
 


 

„Uczeń w otchłani smutku; wspieranie dzieci i młodzieży z depresją” -  to temat spotkania, nad  którym pochylali się  katecheci w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie prowadziła  Bożena Skuriat przy współudziale konsultanta naszego ośrodka   Marii Sieczki.  Narastającym problemem w szkole dzisiaj są nietypowe zachowania uczniów, o  których  my, nauczyciele musimy mieć świadomość i podejmować próby  umiejętnego niesienia pomocy w razie potrzeby. Jakie są  przyczyny tych nietypowych zachowań naszych uczniów?

 Wśród wielu innych przyczyn wyliczono:

·         odrzucenie;

·         zorientowanie dorosłych na wartości konsumpcyjne i przenoszenie tych wartości na dzieci;

·         stymulacja wyobrażeń obrazami agresywnymi w TV i grach komputerowych;

·          nadmierne akcentowanie praw dziecka, co prowadzi do uchylania się od obowiązków;

·         bezradność i niewydolność wychowawcza rodziców;

·         brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. w szkole, domu;

·         brak zainteresowania dzieckiem, a nawet obarczanie go swoimi problemami……

 

Wszystkie te czynniki sprawiają,  że nie są zaspakajane podstawowe potrzeby dzieci, co często prowadzi właśnie  do nietypowych zachowań np. depresji, okaleczania, bulimii, anoreksji, a nawet samobójstwa. Jak zatem pomóc? -  zapytano. Najważniejsze, aby pochylać się nad uczniem, interesować się nim, a także umiejętnie rozmawiać. Sposób, w jaki rozmawia się z dzieckiem ma tutaj ogromne znaczenie (pracowano nad scenariuszem takiej rozmowy).  Dziecku będącemu w depresji łatwo jest zinterpretować pytanie osoby dorosłej jako groźbę lub dręczenie go. „Co się dzieje?” może być odebrane jako „Co ci właściwie, u licha, jest? Weź się w garść!”, a „Dlaczego jesteś taka spokojna?” - może zabrzmieć jak żądanie zmiany. Sposób, w jaki się podchodzi do sprawy może zasugerować dziecku będącemu w depresji, że narzeka się na jego zachowanie albo, że jego nieszczęście jest denerwujące. Trzeba pamiętać,  że dziecko będące w depresji ma już i tak niskie poczucie własnej wartości i  sądzi, że jest nic nie warte i  beznadziejne lub zasługuje na potępienie. Podejmując rozmowę, należy najpierw  wczuć się w daną sytuację, okazać zrozumienie i akceptację dla negatywnych uczuć i przyczyn depresyjnego zachowania się dziecka.

Oto kilka przykładów zaproponowanych  empatycznych stwierdzeń:

 • Nic dziwnego, że nie masz ochoty nic robić.
 • Chyba trudno przewidzieć, czy ta  sytuacja może się poprawić?
 • To nie jest zbyt zabawne, gdy mama odchodzi, prawda? Mnie też to bardzo smuci.
 • Poczucie utraty przyjaciela, którego tak lubiłeś, a którego nigdy nie odzyskasz, musi być okropnie bolesne!

W ogólnej refleksji stwierdzono, że co dzień jesteśmy bombardowani doniesieniami o klęskach, katastrofach, ludzkich tragediach, wojnach, chorobach i te wiadomości w jakiś straszny sposób   nas zobojętniają. Czy nie zdarza się, że oglądamy ludzką tragedię, popijając przed telewizorem kawę? – padło pytanie.  Czy już całkiem dzisiaj człowiek zobojętniał, czy  tli się jeszcze w sercu  iskierka człowieczeństwa? Jak się obronić przed utratą tej ostatniej "iskierki"? Chyba właśnie nadzieją, która zawieść nie może. Przecież dla nas, dla wierzących w Chrystusa, powinno być oczywiste, że jesteśmy też wierzącymi Chrystusowi. Są trzy: wiara, nadzieja, miłość i choć z nich   największa jest miłość, to wcale nie znaczy, że nadzieja jest mniej warta. Jak tę nadzieję w sobie podtrzymywać, jak odnaleźć i jak   rozwijać? Tylko doświadczenie Miłości Boga i Jego Bliskiej Obecności może tę nadzieję  w  nas ocalić i uczynić nas zdolnymi do pochylania się nad naszymi kochanymi uczniami.

galeria zdjęć

                                                                                                    Maria Sieczka

                                                                               Konsultant w zakresie nauczania religii.


 


 

V sesja edukacyjno- doradcza

W dniu 26.04.2018r. o godzinie 11.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  w Łomży odbyła się V sesja edukacyjno- doradcza z udziałem psychologów i pedagogów łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematem przewodnim była, cyberprzemoc.

Prelekcję o tematyce :„ O cyfrowym bezpieczeństwie w szkołach ”przeprowadziła Ewa Frołow, edukator Projektu „ Cyfrowobezpieczni”.

Temat spotkał się z z dużym zainteresowaniem naszych gości.

W sprawach różnych poruszane były tematy :

Raport z cyberprzemocy „ Wilki i owce” przygotowany przez doradców zawodowych z ŁCRE w Łomży

V Quizu dla gimnazjalistów

O nowych propozycjach współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z łomżyńskimi szkołami powiedziała Pani wicedyrektor Joanna Truszkowska.

 


 

                                                                                               Doradcy zawodowi ŁCRE


 

V edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego „Znam ziemię łomżyńską”

12 kwietnia 2018 roku odbyła się V edycja Powiatowego konkursu recytatorskiego „Znam ziemię łomżyńską”.  Organizatorami konkursu było I LO im. T. Kościuszki  w Łomży oraz Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w  Łomży, a patronatem honorowym inicjatywę  objęli  Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Łomżyński.

W piątej edycji konkursu  udział wzięło 39 uczniów 7. klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich z  Łomży, Miastkowa, Nowogrodu, Piątnicy, Jedwabnego,  Przytuł, Wygody i Zbójnej. Wykonawcy zaprezentowali  bardzo urozmaicony repertuar: wiersze lokalnych poetów, fragmenty prozy, wspomnień, teksty nieznanych autorów oraz gadki kurpiowskie, co oceniało jury w składzie: Wawrzyniec Kłosiński, Edyta Ejsmont, Renata Igielska i Joanna Klama. Poziom w zgodnej opinii jurorów był  wysoki, tak więc nagród nie zabrakło.

Wyróżnienia otrzymali: Weronika Kręciewska i Katarzyna Mikucka (obie SP Przytuły), Amelia Andrychowska (SP7 Łomża), Kacper Łempicki  oraz Wiktoria Sasinowska (oboje z PG6 Łomża). Nagrody ufundowane przez dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi otrzymali Paulina Pęska  (PG9 Łomża) i Eryk Wojtkowski (SP9 Łomża), a laureatkami nagród organizatora konkursu zostały  Joanna Sadowska (PG Nowogród) i Natalia Bajno (PG Miastkowo).  Wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  najlepsi okazali się: III miejsce Artur Bruderek (PG Zbójna), II miejsce Kamil Grzymkowski (PG6 Łomża) i zwyciężczyni  - I miejsce Julia Biedrzycka (SP Jedwabne).

Wśród  młodzieży szkół średnich wyróżniono:  miejsce III  Izabela Lubiejewska z Piątnicy, miejsce II Kacper Lemański z łomżyńskiej „Wety”, zaś I miejsce  Luiza Amelia Sutkowska z I LO. Największe wrażenie zrobiła na wszystkich Edyta Golińska z I LO w Łomzy, która otrzymała nagrodę Grand Prix, między innymi ufundowany przez prezydenta Miasta Łomża tablet. 

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom za piękne doznania poetycko-literackie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesów.

Zapraszamy za rok

 

Organizatorzy :

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy ŁCRE


 

 Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach! - notatka poszkoleniowa

Pewna kobieta zawsze obcinała brzegi z kawałka mięsa zanim włożyła je na patelnię. Obserwujący to przez szereg lat mąż zapytał ją w końcu: "Dlaczego to robisz?" Jej odpowiedź brzmiała:  Bo moja matka tak robiła!  Pytanie męża zaniepokoiło jednak kobietę i przy najbliższej okazji zapytała więc matkę: "Dlaczego zawsze obcinasz brzegi z kawałka mięsa zanim włożysz go na patelnie?" Odpowiedź brzmiała:  Bo moja matka tak robiła! W końcu kobieta zadała to pytanie swojej babce, na co ta odrzekła: Bo miałam za małą patelnię.

Co wspólnego ma powyższa anegdota z tradycyjną edukacją? Okazuje się, że całkiem sporo, ponieważ rytualizm, czyli bezrefleksyjne kopiowanie nawyków dydaktycznych nie sprzyja uczeniu się uczniów. Warto zatem zmienić taktykę na taką, która uwzględni warunki w jakich każdy lubi się uczyć, czyli zadbać o właściwy ładunek emocjonalny, dobre relacje, motywację wewnętrzną, bezpieczeństwo i inne elementy, które negocjowaliśmy podczas gry w „pokera kryterialnego.”

galeria zdjęć


Szkoła Podstawowa nr 4  otrzymała Zestaw EEG Biofeedback

 

W ramach projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” przewidziano zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, jako realizator projektu, przeprowadziło procedurę zamówień publicznych w celu zakupu wspomnianego wyżej doposażenia.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. przekazano Szkole Podstawowej nr 4 sprzęt do realizacji zajęć terapeutycznych metodą EEG Biofeedback; składający się z Zestawu ProCOM 2 do EEG Biofeedback oraz zestawu komputerowego, w skład którego wchodzi laptop wraz z systemem operacyjnycm Windows, monitor kolorowy LCD oraz drukarka laserowa. Zakupiony sprzęt ma  wartość około 13000 zł. Dodatkowo firma dostarczająca zestaw przeprowadziła dla nauczycieli, którzy będą na nim pracować, szkolenie z jego obsługi. Wobec czego, w najbliższym czasie rozpocznie się w placówce realizacja terapii metodą EEG Biofeedback.

Niebawem Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymają pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć logopedycznych, natomiast Szkoła Podstawowa nr 8 otrzyma wyposażenie gabinetu terapii Integracji Sensorycznej.

Wartość w/w pomocy i wyposażenia wynosi około 80000.00 złotych.

 


 

Współpracujemy z :