Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

Doradcy zawodowi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

 serdecznie zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału

w konkursie na najlepszy biznesplan 

Patronat Honorowy Prezydent Miasta Łomży

„MAM POMYSŁ NA BIZNES W ŁOMŻY”

Czas trwania konkursu: grudzień 2016 – kwiecień 2017r.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie najlepszego biznesplanu

na prowadzenie działalności gospodarczej w Łomży.

 

Cele konkursu:

• promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi;

• podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

• pobudzanie aktywności uczniów w kierunku zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kalendarium konkursu:

   Etap I (wewnątrzszkolny) : od 01.12.2017 r. do  20.01.2017 r.

   Etap II:

   - przyjmowanie zgłoszeń zwycięzców etapu I do 10.02.2017 r.

   - szkolenie dla uczniów po I etapie szkolnym (możliwość naniesienia korekty po profesjonalnym  szkoleniu)

   - ocena biznesplanów przez Komisję Konkursową 03.04.2017 r. do 28.04.2017 r.

   -  rozdanie nagród finalistom czerwiec 2017 r.

W załączeniu:


spotkanie szkoleniowe nauczycieli religii łomżyńskich szkół

W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie szkoleniowe nauczycieli religii z łomżyńskich szkół. Spotkanie poświecono tematowi wychowania do Wartości, które „są potrzebne  człowiekowi, aby otwierały go na możliwości pełniejszego urzeczywistniania siebie”.  Stanowią one także podstawę każdego systemu, programu czy pojedynczego działania wychowawczego. Rozpoczynając , postawiono kilka ważnych pytań, dotyczących podjętego tematu, a wśród nich:

·         Czym są Wartości?

·         Dlaczego wychowywać do Wartości?

·         W jaki sposób uzasadnić potrzebę wychowania do czegoś uniwersalnego?

·         W jaki sposób wprowadzać  młode pokolenie w świat Wartości?

Po przeprowadzonej refleksji podkreślono, że ważne jest, aby wychowywać do wartości uniwersalnych. Zatrzymano się nad koncepcją nawiązującą  do antycznej triady wartości najwyższych – Prawdy, Dobra i Piękna. Taka koncepcja jest podstawą wielu teorii pedagogicznych, szeroko nazywanych humanistycznymi. Proces wychowania zorientowany jest wtedy na realizację wartości uniwersalnych, które „mają zasadniczy udział w rozwoju człowieczeństwa, stawaniu się coraz bardziej człowiekiem” . Prawda, Dobro i Piękno, jako wartości podstawowe, pozostają w zgodzie m.in.  z wartościami moralnymi czy religijnymi  i wpisują się  w integralny obraz osoby ludzkiej. Dużo miejsca w  podjętej refleksji poświecono szukaniu odpowiedzi na pytanie „ w  jaki sposób wprowadzać młode pokolenie w świat wartości ?” Jedną z ciekawszych propozycji sposobów wychowania do wartości okazała się propozycja Katarzyny Olbrycht. . Jako pierwszy sposób wymienia Ona uczenie języka wartości, np. poprzez kontakt wychowanków w literaturą piękną. Mówi, że znajomość słów określających wartości pozwala m.in. na nazywanie ich, myślenie o nich, pełne ich zrozumienie. Druga z metod to uświadamianie hierarchii wartości, która ma na celu ukazanie wartości nadrzędnych i wartości im podporządkowanych. Osiągnięcie pewnego poziomu dojrzałości w tym obszarze pozwala wychowankowi na ocenę swoich decyzji w perspektywie wartości uznanych przez niego za ważne. Kolejny aspekt obejmuje kształcenie wrażliwości na wartości, czyli umiejętności dostrzegania, rozpoznania i odpowiadania na nie. Wrażliwość ta szczególnie powinna być rozwijana w rodzinie, miejscu pierwotnego doświadczania wartości oraz uczuć. Wychowanie do wartości dotyka również sfery własnego działania na rzecz danej wartości. Wymaga to prawidłowo ukształtowanego charakteru, który pozwala wytrwać   i bronić wybranej wartości. Ostatnia metoda uczenia wartości skoncentrowana jest na kontakcie z osobą prezentującą  konkretne wartości. Jest to „najważniejsza droga ich przyswajania”. Kontakt z drugim człowiekiem, prezentującym dane wartości, jest źródłem osobowego wzorca, dodaje pewności  oraz   odwagi w ich urzeczywistnianiu. Rodzice, nauczyciele i wychowawcy winni pamiętać o życiowej orientacji aksjologicznej wychowanków, by ich jedynym pragnieniem było Dobro. Wszyscy wzajemnie wzmacnialiśmy w sobie przekonanie, że wychowanie do Wartości to proces całego życia człowieka, a rozstając się, mieliśmy w sercach chyba to pragnienie, jakie Meander zawarł w Swojej wypowiedzi mówiąc : „Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem".

 

                                                                                                                 

Maria Sieczka

 

WARZYWNY I OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY - AKADEMIA SZEŚCIOLATKA

           

W czwartek 01 grudnia 2016 r. w auli im. prof. Jakubczaka w PWSIiP w Łomży odbyły się pierwsze zajęcia tematyczne Akademii Sześciolatka 2016/2017. Poświęcone były  one tematyce zdrowego odżywiania.

Na początku dzieci odśpiewały hymn tegorocznej edycji Akademii Sześciolatka. Następnie z zainteresowaniem obejrzały prezentację  przygotowaną przez studentów i pracowników PWSIiP, z której dowiedziały się, jak dbać o siebie, aby cieszyć się witalnością przez długie lata.

Najmłodsi żacy zbudowali „piramidę odżywiania i aktywności fizycznej”, po czym stwierdzili, że warto wyrobić w sobie dobre nawyki żywieniowe, aby żyć długo i komfortowo.

Zgodnie z formułą Akademii Sześciolatka opierającą się na współpracy Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży podczas każdego spotkania prezentowane sią zawody związane z tematyką zajęć. Tym razem dzieci miały okazję poznać m.in. zawód dietetyka.

Kolejne zajęcia z cyklu Akademii Sześciolatka odbędą się za miesiąc. Najmłodsi studenci PWSIiP już nie mogą doczekać się następnego spotkania.

 


 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE w Łomży


 

 

II Sesja  edukacyjno – doradcza  dla pedagogów

i psychologów

miejskich placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
 

Dnia 17.11.2016r. odbyła się druga w tym roku szkolnym sesja edukacyjno – doradcza, na której z doradcami zawodowymi ŁCRE spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych.

Głównym punktem sesji było spotkanie z zaproszonymi gośćmi Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – Panią Ewą Zaniewską ( koordynatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej) i Panią Anną Święczkowską (asystentem rodziny). Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat zasad współpracy placówek oświatowych z wyżej wymienionym centrum. W trakcie spotkania znalazły się odpowiedzi na wiele pytań nurtujących pedagogów - psychologów, dotyczących działań podejmowanych przez szkoły w stosunku do uczniów objętych specjalnym nadzorem. Spotkanie w tak szerokim gronie pedagogicznym dało możliwość wymiany doświadczeń i utwierdziło uczestników, że czas poświęcony na to spotkanie został właściwie wykorzystany.

            Podczas spotkania doradcy zawodowi ŁCRE przedstawili pedagogom - psychologom propozycję konkursu: „Mam pomysł na biznes w Łomży”, proponowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiona propozycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem obecnego grona pedagogicznego.
 
 
 
Doradcy zawodowi z ŁCRE w Łomży

 
 

WYSTAWA PLASTYCZNA  „ŁOMŻYŃSKIE ŚWIĄTYNIE”

 

W dniu dzisiejszym (7.11.2016r) w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji zmieniona została wystawa plastyczna. Prace, które można oglądać są pracami pokonkursowymi zatytułowanymi „ Łomżyńskie Świątynie” a wykonały je dzieci z pracowni plastycznej Miejskiego Domu Środowisk Twórczych w Łomży pod kierunkiem Pani Ani Bureś.

Zachęcamy serdecznie do oglądania prac naszych młodych artystów.

 

Doradcy Zawodowi z ŁCRE  w Łomży


„Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole” na bis –

podsumowanie IV edycji

W miesiącu październiku 2016 roku odbyło się 15 lekcji w języku angielskim pt. „Wolontariat – pomagam, kreuję piękne CV, zmieniam świat” w ramach „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. W sumie w IV edycji tego projektu z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyło prawie 350 osób.

W zajęciach z tureckim stypendystą Erasmus+ Haydarem Özkanem udział wzięli uczniowie klas: IC, IF, ID, IIA, IIF, IID, IIIA, IIIB, IIID z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży (167 osób) oraz młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży z klas: IA, IC, IID, IIF, IIIF (126 osób). Spotkania odbyły się również w Bursie Szkolnej nr 2 i Bursie Szkolnej nr 3 w Łomży.

Termin realizacji zajęć zbiegł się z VIII Ogólnopolskim Tygodniem Kariery „Bądź autorem własnej kariery”. Podczas spotkań uczniowie mieli szansę dowiedzieć się m.in., jak skutecznie zaplanować swoją przyszłość, wykorzystując możliwości programu Erasmus+ oraz jakie korzyści niesie ze sobą wolontariat. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące kultury i tradycji Turcji, a także dlaczego Haydar zdecydował się przyjechać do Polski, aby zostać wolontariuszem w Fundacji Ocalenie i jak mu się tutaj podoba oraz czy Polska jest tolerancyjnym krajem? Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, pod opieką merytoryczną doradcy zawodowego Anny Borawskiej.

Haydar został mile przyjęty we wszystkich placówkach oświatowych, w których się pojawił. W II LO został ugoszczony tradycyjnymi polskimi potrawami, w I LO słodyczami, a w Bursie nr 3 czekała na niego niespodzianka w postaci ozdób ceramicznych własnoręcznie przygotowanych przez uczniów. W pamięci na pewno pozostanie też na długo ciepła atmosfera, która panowała podczas zajęć.

Haydarowi dziękujemy za uczestnictwo w projekcie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych, zawodowych oraz prywatnych.

 


 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 

Inauguracja Akademii Sześciolatka 2016/2017

W czwartek 27 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się  inauguracja Akademii Sześciolatka 2016/2017. Wzięły w niej udział dzieci z 12 placówek z Łomży i okolicy.

Już po raz trzeci Akademia Sześciolatka powstaje przy współpracy PWSIiP z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

Dzieci po zaprezentowaniu swoich programów artystycznych zostały uroczyście pasowane przez JM Rektora PWSIiP Roberta Charmasa na „Studentów Akademii Sześciolatka”.

W uroczystości wzięli także udział: pani dr Krystyna Leszczewska  - Prorektor PWSIiP w Łomży, pan Wojciech Kowalik – Dyrektor ŁCRE oraz pan Maciej Listowski – zastępca Dyrektora ŁCRE.

Podczas comiesięcznych spotkań na uczelni dzieci wezmą udział w pokazowych wykładach przygotowywanych przez poszczególne instytuty uczelni, a dodatkowo
w przedszkolach i szkołach podstawowych będą się odbywały zajęcia uzupełniające, organizowane przez ŁCRE.

 


 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 
 

„ Bądź autorem własnej kariery”

pod takim  hasłem przebiegał  8 Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Jest to działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych od 2009 roku. Odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku  do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dołączyli  uczniowie z  Zespołu Szkół  Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5   i z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

W zajęciach wzięło udział ogółem 200 uczniów z w/w szkół. Zajęcia odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Oprócz zajęć grupowych w szkołach  uczniowie mogą korzystać z konsultacji indywidualnych w ŁCRE z doradcą zawodowym do czego zachęcały prowadzące zajęcia – Marzena Wasilewska i Anna Borkowska.

                                                               
                                                                                                   Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Dni Kariery w II LO w Łomży

W ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie sześciu klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży mieli okazję uczestniczyć w prowadzonych przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską zajęciach z zakresu orientacji edukacyjno-zawodowej.

Podczas tych spotkań rozwiązywano testy predyspozycji zawodowych, które mają ułatwić młodym ludziom wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, a konkretnie kierunku studiów. Lekcje te dotyczyły odkrywania swoich talentów i efektywnego planowania swojej kariery.

Dodatkowo uczniowie klas IA, IC, IID, IIF i IIIC uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim z udziałem tureckiego wolontariusza Fundacji Ocalenie - Haydara Özkana w ramach czwartej już edycji projektu „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. Celem zajęć było między innymi uwrażliwienie młodzieży na problem dyskryminacji kulturowej oraz zachęta do zaangażowania się w pomoc innym za pośrednictwem wolontariatu, tak jak robi to Haydar. Podczas spotkania dyskutowano na temat wielu korzyści, które niesie wolontariat. Informacja o bezinteresownym zaangażowaniu w pomoc nie tylko wzbogaca nasze CV, ale także daje nam szansę na czerpanie satysfakcji z tego, że czujemy się potrzebni i z dnia na dzień stajemy się bogatsi duchowo.

Łącznie w zajęciach doradczych w II LO wzięło udział 300 osób z 11 oddziałów klasowych, a z uwagi na ogromne zainteresowanie takimi spotkaniami będą one na pewno kontynuowane.

Serdecznie dziękuję za życzliwość za strony dyrekcji, wychowawców, pedagogów, anglistów i katechetów z II LO w Łomży oraz za liczne zaproszenia na kolejne lekcje.

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

          Wartości w nauczaniu Księdza Prymasa Stefana  Wyszyńskiego - Syna Ziemi Łomżyńskiej.

 

                                      Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje

                                                     zmierzają do jednego – aby zobaczyć nareszcie człowieka.

                                                                                                          Stefan Kardynał Wyszyński

 

Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole na bis  – edycja czwarta

W czerwcu 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie handlu międzynarodowego i finansów na Wydziale Ekonomii i Administracji Uniwersytetu w Afyon.  Dwa lata wcześniej przez jeden semestr przebywał na stypendium Erasmus+ w Finlandii
na Uniwersytecie Lapland, a od lipca 2016 roku, również w ramach programu Erasmus+,  jest wolontariuszem łomżyńskiego Punktu Konsultacyjnego Fundacji Ocalenie.

Nazywa się Haydar Özkan, pochodzi z Turcji, ma 25 lat i wiele ambitnych planów na przyszłość.

Jako wolontariusz w Fundacji Ocalenie pomaga w  zajęciach animacyjno - sportowych organizowanych dla dzieci uchodźczych. Ma bardzo dobry kontakt z czeczeńskimi dziećmi i młodzieżą oraz ciekawe pomysły na ich integrację w środowisku łomżyńskim.

Haydar bierze również udział w organizowanym przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji projekcie „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. Razem z doradcą zawodowym Anną Borawską odwiedził II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, gdzie podczas lekcji języka angielskiego opowiadał o własnej ścieżce edukacyjnej, zawodowych planach na przyszłość oraz korzyściach, jakie daje wolontariat.  Podczas zajęć poruszana była również tematyka tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Ali – bo tak zdrobniale nazywa się nasz bohater – udzielił odpowiedzi na pytania zadawane mu w trakcie lekcji przez uczniów II LO dotyczące kultury, obyczajów, sytuacji politycznej w Turcji.

Takie nietypowe zajęcia z  tureckim gościem nie tylko uatrakcyjniły naukę języka angielskiego (bo w taki sposób można było się komunikować z Alim), ale też przyczyniły się do kształtowania postaw prospołecznych w zakresie tolerancji w społeczeństwie multikulturowym. Lekcje z Haydarem można podsumować następująco: Każdy z nas jest inny, ale w tej różnorodności kryje się piękno i jeśli będziemy ten fakt respektować
i nauczymy się dialogu, to przyczynimy się do rozwoju cywilizacji pokoju.

 


 


doradca zawodowy ŁCRE

Anna Borawska

 

 
 
 
 

Szanowni Państwo!

 

XXI wiek to zdecydowanie wiek technologii informacyjno – komunikacyjnej!!!

 

Jednym z priorytetów kształcenia ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej jest tworzenie środowiska edukacyjnego, dzięki któremu podnoszone będą kompetencje uczniów i nauczycieli
w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym.

  •          Jeśli jesteś nauczycielem świadomym konieczności ciągłego doskonalenia Twoich umiejętności w tym zakresie…
  •      Jeśli poszukujesz innowacyjnych metod i środków dydaktycznych…
  •        Jeśli w Twojej szkole nie wykorzystuje się pełnego potencjału takich narzędzi jak komputer, Internet, tablica interaktywna…
  •        Jeśli chcesz się nauczyć jak uczyć programowania nie będąc programistą…

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE !!!

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza nabór na BEZPŁATNE warsztaty organizowane w ramach grantu Podlaskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego pt.:

 

„Jak wykorzystywać nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną

w organizowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych?”

 
 

UWAGA !

W dniach 17-23 października 2016 roku odbędzie się

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

 

 

Więcej Informacji  pod adresem:

http://www.sdsiz.com.pl/aktualnosci/96,8_Ogolnopolski_Tydzien_Kariery_.html

 

Doradcy zawodowi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży serdecznie zachęcają szkoły oraz indywidualnych uczniów do zainteresowania się  tym wydarzeniem. Chętnie weźmiemy udział w organizowanym w szkołach  Tygodniu Kariery (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

Zainteresowanych uczniów zapraszamy na konsultacje indywidualne
w siedzibie ŁCRE.

Doradcy zawodowi ŁCRE


 

Nowe media na lekcji języka niemieckiego.

Nowe technologie stwarzają wiele możliwości wykorzystania ich na lekcjach języka obcego, zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczących się. Wspomagają nauczanie oraz uczenie się, nadają procesowi bardziej interaktywny charakter, wzbudzają zainteresowanie uczniów, przykuwają ich uwagę, aż w końcu są zgodne z trendami jakże bliskimi naszym wychowankom. W sieci pojawiają się coraz to lepsze i nowsze aplikacje. Wielu nauczycieli chciałoby iść z duchem czasu, ale rozeznanie się w ogromnej ofercie technologicznej wymaga dużo czasu. 1 października podczas warsztatów, prowadzonych przez Krystynę Łuniewską, lidera programu DELFORT  w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji nauczyciele szkół ponadpodstawowych mieli okazję poznać kilka ciekawych i bezpłatnych narzędzi TIK. Mieli szansę osobiście sprawdzić działanie zaproponowanych przez prowadzącą stron i aplikacji oraz przekonać się, jak w prosty sposób uatrakcyjnić zajęcia oraz kreatywnie uczyć języka obcego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i pomysłami, jak dzięki mądremu wykorzystaniu aplikacji na urządzenia mobilne uatrakcyjnić zajęcia, wzbudzić zainteresowanie uczniów oraz osiągnąć założone cele edukacyjne. 

Po raz kolejny okazało się, że nauczyciele są głodni wiedzy, potrzebują inspiracji i chcą się uczyć jak uczyć jeszcze lepiej i ciekawiej, trafiając do uczniów, którym nowoczesne technologie są bardzo bliskie.

 


 

 

konsultant d.s. języka angielskiego

Anna Modzelewska


 

Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów miejskich

placówek oświatowych.

 

 26 września 2016 roku po wakacyjnej przerwie  odbyła się  pierwsza w  roku szkolnym 2016/2017 sesja edukacyjno – doradcza, na której z doradcami zawodowymi ŁCRE.  spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych  Podczas spotkania przedstawiono ofertę zajęć edukacyjno – doradczych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dokonano wstępnej diagnozy zapotrzebowania szkół na spotkania doradcze; ustalono zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych sesji doradczych; poinformowano przedstawicieli szkół o planowanej organizacji Łomżyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży: zastępca komendanta bryg. p. Grzegorz Wilczyński, st. kpt. Adam Kalinowski i p. Paweł Wasiulewski, którzy przedstawili działania edukacyjne jakie mogą być realizowane w szkołach w ramach programu „ Bezpieczna i  przyjazna szkoła ”.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas rozmowy pojawiły się ciekawe pomysły i nowe rozwiązania, które zostaną realizowane w szkołach.

 


 

                                                      Dziękujemy naszym miłym gościom za spotkanie.

Doradcy zawodowi ŁCRE


 

Współpracujemy z :