Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

Wszystkich nauczycieli przedszkoli piszących programy do zajęć informatycznych "Monitorek" w ramach projektu "Kształcenie Kompetencji Kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej" zapraszam na konsultację w każdą środę i piątek w godzinach 730-1530.

 

Konsultant ds. informatyki

Janusz Kossakowski


 

 

W środę, 7 września 2016r, Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji miało zaszczyt gościć Panią Małgorzatę Warmińską-Marczak, nauczyciela praktyka, egzaminatora, autorkę materiałów edukacyjnych wspomagających nauczycieli i trenera wydawnictwa Oxford University Press.

 


 

Pierwsza część szkolenia koncentrowała się na sposobach efektywnego nauczania języka w przypadku uczniów o zróżnicowanym poziomie znajomości angielskiego. Uczestnicy zostali zapoznani zarówno z koncepcją indywidualizacji pracy na lekcjach jak i sposobami w jaki można sprawnie ją przeprowadzić na zajęciach w małej czy większej grupie. Wskazówki, które nauczyciele otrzymali pomogą w pracy w grupach gdzie jest zasadnicza różnica umiejętności uczniów. Z pewnością rady pani Małgorzaty jak i informacje odnośnie stron internetowych oferujących bezpłatne materiały usprawnią i ułatwią pracę nauczycielom.
Warto też zapamiętać motto środowego spotkania

"The greater the expectations placed upon people, the better they perform".

Druga część spotkania dotyczyła analizy zadań maturalnych zarówno poziomu podstawowego jak i rozszerzonego. Prelegentka zapoznała uczestników z typami zadań sprawiającymi uczniom najwięcej problemów i pokazała w jaki sposób można wypracować z uczniami lepsze efekty oraz jak ustrzec ich przed typowymi błędami. Omówione zostały typowe pułapki egzaminacyjne, w które wpadają uczniowie, a czasami także nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu. Wielokrotnie podkreślała na czym warto się bardziej skoncentrować w przygotowaniach uczniów do egzaminu dojrzałości oraz jakie typy zadań i w jaki sposób ćwiczyć .Obecni na spotkaniu nauczyciele nagrodzili Panią Małgorzatę brawami i zgodnie stwierdzili, że wskazówki z obydwu części szkolenia z pewnością przydadzą się w ich pracy zawodowej. Szkoda jedynie, że zainteresowanie ofertą nie dorównało jakości szkolenia.

 

Anna Modzelewska
konsultant d.s. jęz. angielskiego


 

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017

Doradcy zawodowi ŁCRE serdecznie witają w nowym roku szkolnym. Wszystkim uczniom i pracownikom oświaty życzymy wielu sukcesów, sił i wytrwałości. Uczniów, rodziców, pedagogów i nauczycieli zapraszamy do współpracy i korzystania z naszej oferty. Na konsultacje indywidualne zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie ŁCRE (ul. Polna 16) do gabinetu nr 9. Pedagogów i psychologów z łomżyńskich placówek oświatowych zapraszamy na cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy. Zapotrzebowanie na realizację lekcji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego można zgłaszać bezpośrednio do doradców zawodowych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            doradcy zawodowi ŁCRE 


 

Zaproszenie na warsztaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego

na szkolenie w języku niemieckim w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”:


    Nowe media na lekcji języka niemieckiego.

 

Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Krystyna Łuniewska

Data Rozpoczęcia: 01.10.202016 godz. 10.00-13.15.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń

UWAGA: uczestnicy proszeni są o przyniesienie słuchawek


Inauguracja roku katechetycznego  2016/2017

  Już w sobotę, 27 sierpnia  2016 roku,  w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży rozpoczęliśmy nowy rok katechetyczny. W spotkaniu udział wzięli wszyscy katechizujący w szkołach diecezji łomżyńskiej:  katecheci świeccy, osoby konsekrowane i kapłani. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią, której przewodniczył  ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski. Rozmodleni katecheci powierzali Bogu swoich uczniów, ich rodziców, a także swoje środowiska szkolne i własne oraz osobiste  sprawy. Na naszych wspólnych spotkaniach, to zawsze najważniejszy moment, kiedy wszyscy uświadamiamy sobie jak bardzo potrzebujemy Pana Boga i Jego pomocy, aby w codziennym życiu i pracy móc realizować powierzone nam zadania i cel katechezy: prowadzić ucznia do spotkania z Żywą Osobą Jezusa Chrystusa. W kontekście tak ważnego celu, związanego z codziennym katechizowaniem w szkołach,  z dużą otwartością umysłów i serc wysłuchaliśmy wykładu  ks. Jakuba Staneckiego na temat „Nowej Ewangelizacji w katechezie”. Ożywiło to w nas świadomość, że całościowy proces ewangelizacji obejmuje dwa  momenty, a mianowicie:

a)      kerygmę – głoszenie Żywej Osoby Jezusa;

b) katechezę – przekazywanie depozytu wiary.

Bardzo mocno wybrzmiało przekonanie, że Nowa Ewangelizacja powinna polegać na osobistych nawróceniach ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. A więc, „im prostszy przekaz, to lepiej”  , „im bardziej wspólnotowy, tym pełniej”, a „ im bardziej otwarty na Ducha Świętego, tym owocniej”.

Po zakończonym wykładzie i krótkiej wspólnej refleksji podano ogłoszenia dotyczące formacji  katechetów  i aktualnych  wydarzeń z życia Kościoła. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą, która – mamy nadzieję - będzie nas umacniała przez cały rozpoczynający się rok katechetyczny.

 

*Galeria zdjęć została udostępniona przez portal www.lomzynskie24.pl

 

                                                                                                                      s. Maria Sieczka

 

Oxford University Press
oraz ŁCRE ma zaszczyt zaprosić na 

konferencję metodyczną,
która odbędzie się 
7 września(środa)
w siedzibie 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 


przy ul. Polnej 16 w Łomży 
 

 

 

W programie: 

 

12:30 - 14:30 Konsultacje metodyczne. Wiesława Bałdyga

Podczas spotkania będą Państwo mogli zamówić lub otrzymać egzemplarze okazowe podręczników dla przedszkoli, szkól językowych oraz na lektoraty

 

14:45 - 15:45 Supporting mixed-ability students– Challenging the “Pygmalion effect”. 

The most popular model of foreign class groupings in liceum – streaming into groups by students’ language abilities, does not seem to solve the problem of mixed-ability. Some of this is due to the external constraints which do not allow to have as many levels (groups) as we need. In our presentation we will show that planning for a mixed-ability lesson doesn’t have to be a huge challenge. We will discuss various ways of differentiating such as adopting the texts and activities in the coursebook or using extension activities that are easy to prepare and administer. We will also share with you some of the ways to manage such classes and work with low achieving students, or in other words, how we’ve proved the Pygmalion effect rule work for our mixed-ability classes. 

 

Prowadzenie: Małgorzata Warmińska-Marczak

 

16:00 - 17:00 Analiza zadań maturalnych. Które typy zadań sprawiają uczniom najwięcej problemów?

Na podstawie wyników tegorocznej matury,  nasz ekspert przygotował szczegółową analizę i wskazówki do dalszej pracy. Wierzymy, że będą one pomocne w podjęciu decyzji, na czym warto skoncentrować się przygotowując uczniów do matury w kolejnym  roku.

 

Prowadzenie: Małgorzata Warmińska-Marczak 

SESJA EDUKACYJNO-DORADCZA DLA ŁOMŻYŃSKICH PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

W poniedziałek 13.06.2016 roku odbyła się ostatnia w tym roku szkolnym sesja łomżyńskich pedagogów i psychologów zorganizowana przez doradców zawodowych ŁCRE.

Podczas spotkania, które odbyło się w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji  podsumowano działania zrealizowane w mijającym roku szkolnym (takie jak m.in. lekcje edukacyjno-doradcze, konsultacje indywidualne, spotkania z radami pedagogicznymi i rodzicami, Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, konkursy zawodoznawcze) oraz omówiono plany na przyszłość.

Wszystkim zgromadzonym pedagogom i psychologom dziękujemy za owocną współpracę i liczymy na jej kontynuację w kolejnym roku szkolnym oraz życzymy udanego wakacyjnego odpoczynku.  doradcy zawodowi ŁCRE


 

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE W ŁCRE

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYTUŁACH

W piątek 10.06.2016 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas drugiej i trzeciej gimnazjum z Zespołu Szkół w Przytułach. Z zaproszenia do ŁCRE skorzystało 35 osób pod opieką Pań: Grażyny Kręciewskiej, Ewy Sachy i Bogusławy Michałowskiej.

Tematem spotkania było odkrywanie swoich talentów w kontekście wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Podczas zajęć uczniowie określali swoje predyspozycje zawodowe na podstawie  wypełnionych testów i poznali typy szkół,  w których będą mogli kontynuować  naukę, aby w przyszłości zdobyć pracę w wymarzonym zawodzie. Większość osób chce podjąć naukę w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, więc prawdopodobnie będziemy się z nimi spotykać również w kolejnych latach podczas zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych ŁCRE w łomżyńskich szkołach i bursach. Tymczasem czeka nas czas zasłużonego odpoczynku, więc warsztaty zakończyliśmy życzeniami udanych wakacji.

 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                          Anna Borawska
                                                                                                                                                                                                                        doradca zawodowy ŁCRE


IRIS FOLDING W BANKU POMYSŁÓW

 

23 maja odbyły się majowe warsztaty Banku Pomysłów. Uczestniczki spotkania uczyły się własnoręcznego projektowania i wykonania kartek okolicznościowych z wykorzystaniem techniki iris folding. Do pracy wykorzystałyśmy wstążeczki, choć można także użyć kolorowego papieru. Technika przypadła paniom do gustu. Zgodnie stwierdziły, że na pewno do niej powrócą.

 


 

Ewa Frołow

 

WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

„STARE ZAPOMNIANE ZAWODY NASZEGO REGIONU”

Na konkurs „Stare, zapomniane zawody naszego regionu” organizowany przez doradców zawodowych ŁCRE wpłynęło 12 prac konkursowych z trzech szkół: ZSW i O nr 7, III LO, II LO.

Dnia 30 maja 2016r. prace konkursowe zostały ocenione przez komisję w składzie:

- Pani Elżbieta Markowska – Dyrektor Cechu Rzemieślników i Innych  Przedsiębiorców

- Pan Sylwester Zawadzki – Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców

- Pan Maciej Listowski – Wicedyrektor ŁCRE

- Pan Janusz Kossakowski – konsultant ŁCRE.

Po burzliwych obradach komisja wyłoniła laureatów, którymi zostali:

- I miejsce – Katarzyna Bargielska II LO, opiekun Jolanta Śimon

- II miejsce – Martyna Jabłońska – ZSW i O nr  7, opiekun Beata Gromek - Wysmułek

- III miejsce – Małgorzata Włodkowska – III LO, opiekun Barbara Zyskowska

Komisja konkursowa wyróżniła również prace  następujących uczniów:

- Oliwii Natalii Skrajnej – ZSW i O nr 7, opiekun Beata Gromek - Wysmułek

- Aleksandry Sobocińskiej – II LO, opiekun Jolanta Śimon

- Magdaleny Grzywaczewskiej – ZSW i O nr 7, opiekun Beata Gromek - Wysmułek

- Marty Nitkiewicz – II LO, opiekun Jolanta Śimon

Doradcy zawodowi ŁCRE serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za zainteresowanie tematyką starych zapomnianych zawodów naszego regionu oraz wnikliwe, różnorodne i ciekawe podejście do tematu.

Informujemy, że wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs można obejrzeć poniżej.

Prace wyróżnione : 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

Galeria zdjęć


„Chemiczna kuchnia” – ostatnie zajęcia z cyklu Akademia Sześciolatka 2015/2016

W czwartek 19.05.2016 roku odbyły się ostatnie w tym roku akademickim zajęcia tematyczne Akademii Sześciolatka. Spotkanie pt. „Chemiczna kuchnia” prowadził rektor PWSIiP prof. Robert Charmas. Dzieci z zachwytem obejrzały pokaz eksperymentów chemicznych, m.in. wybuchy mini wulkanów, wytwarzanie piany i różnokolorowe substancje.

Na zakończenie młodzi żacy Akademii Sześciolatka wrócili wspomnieniami do wszystkich odbywających się w tym roku akademickim zajęć za pośrednictwem prezentacji podsumowującej cały cykl spotkań, tych w PWSIiP oraz przeprowadzanych bezpośrednio w szkołach i przedszkolach przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską.

W tegorocznej edycji Akademii  Sześciolatka, która po raz drugi prowadzona była przy współpracy PWSIiP i ŁCRE udział wzięło 650 osób z 15 placówek edukacyjnych (przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych) z Łomży i okolic (Piątnicy, Janowa, Borkowa, Jedwabnego, Miastkowa i Rydzewa). Dzieci uroczyście zainaugurowały swój rok akademicki w listopadzie, a następnie w kolejnych miesiącach odbyło się  6 zajęć tematycznych w PWSIiP, którym towarzyszyły zajęcia uzupełniające w mniejszych grupach organizowane przez ŁCRE.

Mury PWSIiP opuściła kolejna grupa zadowolonych absolwentów Akademii Sześciolatka, którzy przez zabawę nauczyli się wielu pożytecznych i ciekawych rzeczy. Życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych!

 


 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


 

 

 

12 maja 2016r. odbyło się spotkanie wprowadzające do pracy z projektem eTwinning. Spotkanie poprowadził Ambasador eTwinning na rejon północno-wschodni Marcin Hościłowicz - praktyk i entuzjasta programu. Przedstawił nauczycielom korzyści płynące z przystąpienia do programu. Wielokrotnie podkreślał elastyczność projektów w ramach eTwinning począwszy od czasu trwania (projekty mogą być jednodniowe, tygodniowe, kilkutygodniowe czy też długoterminowe, istnieje możliwość modyfikacji czasu trwania projektu w trakcie jego realizacji), przez tematykę i liczbę partnerów. W jednym projekcie można mieć nieograniczoną liczbę partnerów, a tematykę można rozszerzać o kolejne ciekawe zagadnienia.  Co ważne - nie ma żadnych kosztów wynikających z realizacji projektu (realizacja programów jest bezpłatna) a formalności ograniczone są do minimum.  Przygotowanie projektu można porównać z przygotowaniem scenariusza lekcji (w eTwinning jest znacznie mniej wymagań i pracy administracyjnej niż w programie Erasmus +). Ważną cechą programu jest jego powszechna dostępność. Olbrzymią zaletą jest łatwość zintegrowania projektu z podstawą programową i realizować wręcz w ramach planowych zajęć edukacyjnych czy obowiązkowego projektu edukacyjnego w szkołach gimnazjalnych.

Z ciekawostek uczestnicy dowiedzieli się też że eTwinning jest największą społecznością szkół w Europie - w ubiegłym roku obejmował już ponad 300tys nauczycieli o ok. 130 tys placówek. W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji. Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską - Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina.

Ambasador udzielił też nauczycielom przydatnych rad - w jakie projekty najlepiej zaangażować się na początku, jak wyszukiwać partnerów, na co szczególnie zwracać uwagę oraz co zrobić, żeby się udało. Najistotniejsze było jednak przeprowadzenie nauczycieli przez proces rejestracyjny i pokazanie realnych zalet eTwinningowania. Nauczyciele dzięki przystąpieniu do programu zwiększają swoje umiejętności wykorzystania TIK na zajęciach, poznają inne systemy edukacyjne, rozwijają się zawodowo, wymieniają doświadczenia i materiały pedagogiczne, wzbogacają metody pracy oraz sprawiają, że ich zajęcia stają sie atrakcyjne dla uczniów. Z kolei u uczniów można zaobserwować wzrost motywacji do nauki oraz ich zaangażowania. Dzięki tego typu projektom uczniowie mają faktyczny wpływ na to czego się uczą i w jaki sposób osiągają swój cel. To co robią jest unikalne i twórcze, a nie odtwórcze.  Warto podkreślić, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie zyskują dodatkową motywację do pracy nad językiem obcym, zaczynają go używać w rzeczywistych sytuacjach z kolegami z innych krajów co normalnie w warunkach szkolnych jest mało możliwe. Łatwo jest sprostać wymogom technicznym gdyż nie ma konieczności wykorzystywania zaawansowanych technologii. Wykorzystanie komputera, Internetu, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego i aplikacji mobilnych z których uczniowie korzystają w czasie wolnym czyni zajęcia znacznie ciekawszymi.

Ambasador eTwinning zachęcał nauczycieli do czynnego udziału, obiecał też swoją pomoc w przypadku wątpliwości czy trudności ze znalezieniem partnerów. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące projektu. Mieli szanse zapytać o praktyczne wykorzystanie projektu oraz usłyszeć w jaki sposób ewaluował projekt prowadzony przez p. M. Hościłowicza w jego szkole.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu oraz śledzenia strony

eTwinning na Facebook'u 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym na terenie Łomży, pojawią się ciekawe projekty o których z pewnością Państwa poinformujemy. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym udziału Zespołu Szkół Specjalnych w projekcie eTwinning.

                                                                            zobacz artykuł

Anna Modzelewska

doradca metodyczny ds. j.angielskiego


 
ZAPROSZENIE
 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zaprasza nauczycieli na szkolenie e-learningowe: „Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela – kurs podstawowy”.

Celem merytorycznym kursu jest poznanie podstawowych informacji na temat obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, oraz pozyskanie umiejętności pracy w arkuszu w życiu szkolnym.

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Z dokładnym scenariuszem kursu można zapoznać się na stronie internetowej naszego ośrodka, w zakładce Doradcy/Konsultanci/(TIK)Janusz Kossakowski/Szkolenia e-learningowe.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy na adres e-mail administratora Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgłosić chęć uczestnictwa. Dalszych informacji co do zalogowania się na platformie www.lcrelomza.gnomio.com udzieli administrator, także drogą mailową.

Kontakt telefoniczny z administratorem szkolenia: 503907126.

Spotkanie nauczycieli geografii !!

 

18. maja 2016r. (środa) w siedzibie ŁCRE
ul. Polna 16, o godzinie 16.00, odbędzie się spotkanie
z nauczycielami geografii.

W programie spotkania:

„Grywalizacja w edukacji”

Realizacja warsztatów terenowych zawartych
w podstawie programowej geografii;

Matura 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym – analiza arkusza, dyskusja, wymiana doświadczeń.

 

Zainteresowanych nauczycieli serdecznie zapraszam.

UWAGA! szkolenie odbędzie się 23.05.2016 o godzinie 1630 w siedzibie ŁCRE

 

Doradca metodyczny nauczycieli geografii – Anna Ruszczyk


Współpracujemy z :