Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

Praktyczne szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 
"PLAN DALTOŃSKI"
 
 

Wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

do dnia 06.10.2017r.


Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych "Moje talenty"
 
 

Otwarcie gabinetu Integracji Sensorycznej

 

W dniu 08 września 2017 oddany został do użytku gabinet integracji sensorycznej w Przedszkolu  Publicznym Nr 4 w Łomży. Uroczystego przekazania kluczy Pani Dyrektor Jolancie Mieczkowskiej dokonała Zastępca Prezydenta Miasta Łomża Pani dr Agnieszka Muzyk. Pani Prezydent podkreśliła wieloletni wkład Przedszkola w pomoc dzieciom niepełnosprawnym ,dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami w przezwyciężaniu trudności w prawidłowym rozwoju psycho-fizycznym.  „Niezwykle istotne jest w pracy Przedszkola nr 4 uczenie prawdziwej tolerancji, uczenie wspólnego funkcjonowania dzieci, które są w pełni sprawne z dziećmi mającymi różnego rodzaju problemy Jest to ogromna wartość tego miejsca” – zaznaczyła Pani Prezydent. W imieniu Prezydenta Miasta Pana Mariusza Chrzanowskiego Pani dr Agnieszka Muzyk przekazała  dyrektor przedszkola Jolancie Mieczkowskiej, decyzję o powierzeniu jej dalszego kierowania placówką.

Stworzenie i wyposażenie gabinetu było możliwe dzięki realizacji przy wydatnym  wsparciu władz samorządowych Łomży autorskiego projektu ŁCRE pt.” Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”. W Przedszkolu Publicznym nr 4 powstanie  również plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.

Kolejnym autorskim projektem Centrum jest projekt: Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” dedykowany tym razem uczniom szkół podstawowych i liceów.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji jest także realizatorem kolejnych trzech projektów, które powstały w wyniku współpracy Miasta Łomża i Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr ,a są to:

1 „ Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych” – dedykowany nauczycielom i uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

2. „ Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” – dedykowany

3. „Centrum Kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji kształcenia zawodowego”. – dedykowany nauczycielom i uczniom szkół zawodowych i techników

Ogólna wartość wszystkich  projektów wynosi około 7 500 000 złotych.

 


Metoda Integracji Sensorycznej

 

Metoda Integracji Sensorycznej stała się w ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod terapii wspomagających rozwój dziecka.

Jej istotą jest kształtowanie prawidłowego odbioru i analizy bodźców zmysłowych płynących z ciała (dostarczanych przez zmysł równowagi i zmysł czucia głębokiego) oraz bodźców płynących z otoczenia (dostarczanych przez zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu).

Podstawą terapii jest diagnoza rozwoju procesów spostrzegania i przetwarzania bodźców zmysłowych, przeprowadzana przez terapeutę SI, w oparciu o wywiad z rodzicami dziecka, obserwację aktywności dziecka oraz specjalne próby testowe.

Przypuszcza się, że przyczyną dysfunkcji integracji sensorycznej jest niedojrzałość lub atypowy rozwój układu nerwowego.

Teoria integracji sensorycznej pozwala zrozumieć wiele zachowań uznawanych za „trudne” u dziecka (np. wysoki poziom lęku, brak zainteresowania otoczeniem, nadwrażliwość zmysłową, stereotypie, autostymulacje, niezgrabność ruchową, inne).

Terapia metodą integracji sensorycznej jest atrakcyjna dla dziecka, gdyż ma charakter kierowanej zabawy ruchowej. Podczas zajęć terapeuta dostarcza dziecku bodźców zmysłowych, adekwatnych do jego indywidualnych potrzeb.

Zajęcia odbywają się w Sali integracji sensorycznej. Jest to pomieszczenie wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Za najważniejsze uznaje się jednak te, które służą stymulacji zmysłów bazowych (równowagi, czucia głębokiego, dotyku). Należą do nich między innymi:  podwieszane platformy, hamaki, deskorolki terapeutyczne, trampoliny, równoważnie, ścianki wspinaczkowe, liny i siatki do wspinania, materace o różnej grubości, piłki rehabilitacyjne, tunele, dyski i piłki sensoryczne, materiały o różnej fakturze, masy plastyczne.

Terapia polega na aktywnościach i ćwiczeniach ruchowych stymulujących układy zmysłowe. Terapeuta dostosowuje ćwiczenia do możliwości dziecka, stopniuje ich trudność, dba o zapewnienie poczucia sukcesu i zmotywowanie do wysiłku. Dzięki terapii powinno dojść do poprawy integracji bodźców docierających do dziecka z jego ciała i otoczenia.

Terapię SI prowadzi się przede wszystkim z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia odbywają się zwykle raz  lub dwa razy w tygodniu i trwają przez okres roku lub dwóch lat.

Uważa się, że ten rodzaj terapii jest najbardziej skuteczny w przypadku wcześnie wykrytych klasycznych postaci zaburzeń integracji sensorycznej (dzieci „zdrowe” borykające się z nieprawidłowym przetwarzaniem sensorycznym oraz zaburzeniami planowania motorycznego). W praktyce terapia SI często jest wspomagającą w leczeniu podstawowych zaburzeń typu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne.

Terapia metodą integracji sensorycznej poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka, kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową, sprawność motoryczną, poprawia umiejętności językowe i poznawcze, wpływa na lepszą efektywność uczenia się, a dzięki temu w znacznym stopniu warunkuje funkcjonowanie emocjonalno – społeczne dziecka i wspiera jego samoocenę.

Wpływa więc na zmianę jego zachowania i lepszą adaptację w środowisku.

 

 

Anna Sobocińska

Psycholog PPP nr 2


Szanowni Państwo zmieniamy termin biegu terenowego ze środy (20.09.2017) na piątek (22.09.2017). Jest to ukłon w stronę Państwa potrzeb. Pozostałe elementy informacji bez zmian.
 
Tematyczne biegi na orientację – zajęcia terenowe
 

Opis szkolenia: Jako ludzkość należymy do wybitnie społecznego gatunku, a jakość naszego życia w dużej mierze koreluje z umiejętnościami współpracy. Dlatego istnieje wiele gier społecznych, które uczą kooperacji, a osadzone w kontekście tematycznym pozwalają w naturalny sposób budować określoną wiedzę oraz wzmacniać relacje. Specyficznym rodzajem gry jest bieg na orientację. Właściwie zaplanowany i zrealizowany może stać się atrakcyjną metodą oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego.

Adresaci: Wychowawcy z burs i szkół, opiekunowie samorządów uczniowskich, nauczyciele zainteresowani organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, nauczyciele historii

Forma: Tematyczne biegi na orientację – zajęcia terenowe

Miejsce: Tereny leśne ; miejscowość Rybaki gm. Miastkowo

Termin: 20 wrzesień 2017r. (środa)

Dojazd: Transport autobusowy (w obie strony). Wyjazd spod ŁCRE godz. 15.30 powrót ok. godz.20.00

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności wykorzystywania niestandardowych rozwiązań edukacyjnych.

Cele szczegółowe

● popularyzacja biegów na orientację w otwartej przestrzeni leśnej

● kreowanie i propagowanie trendów związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu

● zdobycie umiejętności organizowania biegów na orientację

 

Program:

  1. RozeGraj ten bieg! – Bieg na orientację uwzględniający tematykę historii miasta Łomża oraz elementy sprawnościowe.
  2. Omówienie instruktażowe rozgrywki przy ognisku
  3.  Pieczenie kiełbasek, gitara, śpiew :)

 

W planach: Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania biegów na orientację oraz gier miejskich.

 

Instruktor: Mirosław Walczyk - absolwent kierunku Pedagogika Obronna i Surwiwal na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Doświadczony instruktor harcerski prowadzący od kilkunastu lat 62 Harcerski Klub Pol - Surwiwal. Kierownik i wychowawca na placówkach wypoczynku, instruktor survivalu i ratownik medyczny. Płetwonurek AOWD PADI i CMAS. Ukończył  Kurs Działań Specjalnych "Trawers" oraz I Selekcję Żołnierza Polskiego po czym odbył służbę w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Świetny metodyk i organizator imprez terenowych.

 

ZAPISY: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   tel. 86 218 05 44

Oferta szkoleniowa ośrodka

Organizator:  Marta Brzozowska

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Rozstrzygniecie Konkursu ”Dekalog i Wartości”.

 

 

Z ogromną radością  informujemy , że Konkurs „Dekalog i Wartości” realizowany Metodą Projektu został rozstrzygnięty. Celem konkursu było ukazanie i rozpowszechnianie wartości zawartych w Dekalogu oraz propagowanie metody projektu edukacyjnego jako skutecznej metody kształcenia. W konkursie wzięło udział 77 – ciu uczniów,  pracujących w poszczególnych zespołach pod kierunkiem swoich opiekunów.

 

Tytuł finalisty i laureata konkursu „Dekalog i wartości” uzyskali następujący uczniowie: zobacz listę laureatów

 

    

Szczęść Boże

   Bogumiła Rzepnicka – konsultant ds. nauczania religii      

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

 

Maria Sieczka  - konsultant ds. nauczania religii

w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

 


 

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

English is Cool

7 czerwca 2017 roku, w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego ’English is Cool’. Do pracy w jury konkursu została zaproszona pani Anna Modzelewska, konsultant d.s. jęz. angielskiego w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas szóstych z 5 łomżyńskich szkół podstawowych. Celem konkursu było pogłębienie znajomości języka angielskiego (słownictwa, zagadnień gramatycznych, wiedzy kulturowej); doskonalenie umiejętności stosowania różnych form gramatycznych i płynności w komunikacji; rozpowszechnianie zainteresowania krajami anglojęzycznymi; sprawdzenie przez uczniów swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Konkurs miał formę turnieju i składał się z 13 zadań. W trakcie konkursu uczniowie rozwiązywali zespołowo zadania leksykalno-gramatyczne, odpowiadali na pytania związane z kulturą krajów anglosaskich,, wykonywali zadania na słuchanie ze zrozumieniem oraz odgadywali hasła za pomocą zabawy „Kalambury”. Nad turniejem czuwało jury w składzie . Magdalena Gołaszewska (SP 7), p. Olga Janucik (SP nr 4), p. Joanna Filipkowska (SP nr 5), p. Alicja Szymanowska (SP nr 9), p. Karolina Jankowska (SP nr 10) oraz p. Anna Modzelewska (Konsultant Języka Angielskiego w ŁCRE). Nagrody w postaci statuetek, słowników, książek oraz dyplomów zostały ufundowane przez Rade Rodziców SP nr 7 oraz wydawnictwo Oxford University Press.

Zadania konkursowe zostały ułożone przez zespół nauczycieli języka angielskiego ze szkoły nr 7 – p. A. Charubin-Świderską, p. D. Kuklińską, p. A. Kalinowską oraz p. M. Gołaszewską.

                                       

I MIEJSCE:  Drużyna SP 10 :  Julia Kochanowska, Jan Franciszek Czyżewski, Maja Karwowska,  Alicja Magdalena Kneć

II MIEJSCE : Drużyna SP 5: Anna Maria Kuczyńska, Maciej Orłowski, Nikola Sokołowska, Iga Kama Borawska

III MIEJSCE: Drużyna SP 9: Małgorzata Modzelewska, Paweł Koziej, Gabriela Kowalczyk, Wiktor Wagner

WYRÓŻNIENIA:

·         Drużyna SP 7: Amelia Rytel, Łukasz Konopka, Zuzanna Rostkowska, Michał Szyszko

·         Drużyna SP 4: Szymon Klechowski, Anna Krynica, Paulina Chyl

 


 

     Zamówienia  publiczne przy realizacji projektów finansowanych

ze środków unijnych i w codziennej  praktyce

 

        W dniu 13 czerwca 2017 w siedzibie ŁCRE odbyło się szkolenie pt. ”Zamówienia  publiczne przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i w codziennej  praktyce” , które poprowadził Pan Tomasz Fimowicz – prawnik , Specjalista  Zamówień Publicznych. Arbiter – przez 12 lat wpisany na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, orzekający w ponad 500 sprawach odwołań wnoszonych do Prezesa UZP.

Program szkolenia obejmował:

1.      Podstawowe pojęcia związane z prawem zamówień publicznych – pojęcia ustawowe z ustawy Prawo zamówień publicznych i z ustawy o finansach publicznych.

2.      Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.      Zasady obowiązuje w prawie zamówień publicznych.

4.      Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz stosowane przy wydatkowaniu środków publicznych przy zamówieniach poniżej progów określonych ustawą.

5.      Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – określenie procedury, opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości zamówienia.

6.      Wewnętrzne regulacje /regulaminy/ dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

7.      Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków unijnych.

8.      Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

9.      Wykluczenie z postępowania, odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania.

10.  Kontrola systemu zamówień publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, kontrola wewnętrzna.

 

Pliki do pobrania:V Sesja edukacyjno – doradcza podsumowująca rok szkolny 2016/2017

 

Dnia 8 czerwca 2017 roku o g. 9.oo w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży spotkali się pedagodzy i psycholodzy z łomżyńskich szkół i placówek edukacyjnych.

Na początku odbyło się podsumowanie II edycji  konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „ Rzemiosło w Łomży i okolicach w okresie powojennym i czasach współczesnych ”.

Wyróżnieni uczniowie z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży to : Dominika Biadun, Jan Tenderenda i Tomasz Matejkowski.

Nagrodzone uczennice z III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży to Gabriela Brzozowska i Justyna Zakrzewska.                                                                                

Uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Składamy również  podziękowania na ręce nauczycieli, którzy wspierali i motywowali uczniów do udziału w konkursie:

p. Barbarze Zyskowskiej z III LO w Łomży

p. Aleksandrze Dzbeńskiej z ZSW i O nr 7 w Łomży

Kolejnym gościem naszego była p. Anna Bigiej – inspektor ds. zdrowia i patologii społecznych Urzędu Miasta, która przekazała informacje  na temat tworzenia i realizacji programów profilaktycznych.

W dalszej części uczestnicy spotkania  podsumowali działania edukacyjno – doradcze w szkołach w roku szkolnym 2016/2017.

Na koniec sesji doradcy zawodowi podziękowali pedagogom i psychologom za całoroczną współpracę i wręczono podziękowania.

 


 

                                                      Życzymy naszym gościom spokojnych wakacji !!!

                                                                                               doradcy zawodowi ŁCRE


 

„KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY  kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno –zawodowych”. - Spotkanie inauguracyjne         

           W dniu 05.06.2017 w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji  odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pt. „KOMPETENCJE CYFROWE ŁOMŻYŃSKIEJ MŁODZIEŻY  kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno –zawodowych”.  Zadania będą realizowane w okresie od 01.06.2017 do 30.06.2018. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego.  Jest to projekt partnerski  Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr  oraz Miasta Łomży, które reprezentuje Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji .Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest 48 nauczycieli oraz 174 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 2,  Publicznego Gimnazjum nr 6 oraz Publicznego Gimnazjum nr 8. W projekcie przewidziano możliwość uzyskania przez nauczycieli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych EPP e- nauczyciel ( ECDL) . Uczniowie  mogą uzyskać certyfikat ECDL – STANDARD.  Inne zadania zaplanowane w następnym roku szkolnym to zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego i przedsiębiorczości  takie jak:

  • zajęcia pozalekcyjne „Zawody przyszłości”
  • wykłady, pokazy, prezentacje  prowadzone na uczelniach wyższych Miasta Łomży i regionu;
  • grupowe ,indywidualne poradnictwo  oraz zdalne doradztwo edukacyjno – zawodowe
  • zajęcia „ Koła przedsiębiorczości”

Ogółem zaplanowano  ponad 800 godzin zajęć dla uczniów i nauczycieli

W celu pełniejszej realizacji zadań projektowych zostanie zakupionych 40 tabletów jako 4  mobilne pracownie internetowe oraz 4 aparaty cyfrowe.

 


 

UWAGA
         Szkolenie z nowej podstawy programowej - "Nauczanie informatyki w 8-letniej szkole podstawowej wg nowej podstawy programowej." odbędzie się dnia 09.06.2017. Prowadzący i miejsce spotkania bez zmian.

UWAGA

W związku z brakiem chętnych szkolenia: Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej (dnia 30.05.2017r.)  oraz Nauczanie historii w klasach V – VIII wg nowej podstawy programowej (dnia 30.05.2017 r.)  zostały ODWOŁANE.


II święto Komunikacji Miejskiej w Łomży
 

Dnia 26 maja 2017 roku doradcy zawodowi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji wzięli  udział w „ II Święcie Komunikacji Miejskiej”.

Uczestnicy imprezy, którzy pojawili się tego dnia na ul. Spokojnej mieli możliwość  konsultacji z doradcami zawodowymi, którzy przygotowali liczne, atrakcyjne  konkursy zawodoznawcze dla różnych kategorii wiekowych. Na stoisku  Łomżyńskiego  Centrum Rozwoju  Edukacji  gromadziły się  dzieci, które chętnie i z wielkim zaangażowaniem losowały zagadki, odpowiadały na pytania, rozwiązywały rebusy oraz kolorowały rysunki przedstawiające różne zawody. Na zwycięzców poszczególnych konkurencji czekały liczne nagrody, ufundowane przez organizatora  imprezy, czyli MPK w Łomży.

 


 

„Chemiczna piaskownica” na zakończenie Akademii Sześciolatka

 

25.05.2017 roku w siedzibie PWSIiP odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia z cyklu „Akademia Sześciolatka”. Zatytułowane były „Chemiczna piaskownica”.

Przygotowane zostały przez Rektora PWSIiP, profesora Roberta Charmasa, który w asyście małego Arturka zaprezentował młodym żakom kilka ciekawych doświadczeń chemicznych.

Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały wybuch mini wulkanu, pokaz wytwarzania piany, spalania magnezu, różnobarwne substancje zmieniające kolor, spalanie sodu w wodzie i inne eksperymenty.

Po tak ciekawych i inspirujących zajęciach na pewno niektórzy młodzi żacy zamarzyli o tym, aby w przyszłości zostać chemikiem.

Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy ukończenia Akademii Sześciolatka.

 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


 

UWAGA! 

Szkolenie nie odbędzie się z powodu choroby prowadzącego.

        

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji oraz Macmillan Polska zapraszają na  spotkanie:

   "Zmiany w nauczaniu języka angielskiego w klasach 4-8."

 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego klasy 4 - 8

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Nadia Gołowaczyk

Termin: 25 maja 2017, godz.: 14:30

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń

W programie spotkania :

· na co położyć nacisk, mając na uwadze m.in. docelowy kształt egzaminu z języka obcego po klasie VIII?

·  jak dostosować sposób uczenia do nowych warunków?

·  które techniki i typy ćwiczeń powinny odgrywać najważniejszą rolę?

·  jakie umiejętności językowe należy szczególnie rozwijać?

·  oferta dydaktyczna wydawnictwa dla klas 4-8

 

Prosimy o potwierdzenie obecności osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie (86 218 05 44) lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (link poniżej).


 

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOLENIA

Przekazujemy Państwu harmonogram szkoleń dla nauczycieli różnych przedmiotów dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w 8-letniej szkole podstawowej. W trosce o realizację treści nauczania wszystkie szkolenia odbywać się będą w siedzibie ŁCRE w godzinach 14.00 -16.30.

 

Lp.

Temat szkolenia

 

Data

Prowadzący

 

 

1.

Nauczanie techniki w 8-letniej szkole podstawowej wg nowej podstawy programowej.-

26.04.2017

 Janusz Kossakowski – konsultant ds. informatyki ŁCRE

 

2.

Religia oraz etyka w 8-letniej szkole podstawowej

27.04.2017

Maria Sieczka – konsultant ds. religii ŁCRE

3.

Edukacja informatyczna w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej.

10.05.2017

Janusz Kossakowski – konsultant ds. informatyki ŁCRE

4.

Nauczanie języka obcego dla klas IV – VIII wg nowej podstawy programowej.-

17.05.2017

Anna Modzelewska – konsultant ds. j. angielskiego ŁCRE

5.

Nauczanie geografii w klasach V – VIII wg nowej podstawy programowej

18.05.2017

Anna Ruszczyk –nauczyciel ZSMiO Łomża

6.

Nauczanie języka polskiego dla klas IV-VIII wg nowej podstawy programowej.

25.05.2017

Janina Steczkowska- konsultant ds. j. polskiego SODN Suwałki

7.

Nauczanie informatyki w 8-letniej szkole podstawowej wg nowej podstawy programowej.

10.06.2017

 

Janusz Kossakowski – konsultant ds. informatyki ŁCRE

8.

Wdrożenie nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej

30.05.2017

Krystyna Gabrel

Konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej

CEN Suwałki

9.

Nauczanie matematyki w klasach IV – VIII wg nowej podstawy programowej.

maj - czerwiec  17

eksperci zew.

 

 

10.

Nauczanie historii w klasach V – VIII wg nowej podstawy programowej

30 05.2017

Jan Bielecki

Konsultant ds. historii

CEN Suwałki

11.

Nauczanie biologii w klasach V – VIII wg nowej podstawy programowej

Czerwiec 17

eksperci zew.

 

Zgłoszenia indywidualne jak i zgłoszenia nauczycieli przez Dyrektora na dane szkolenie przyjmujemy pod adresem mailowym ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i numerem telefonu (85 218 05 44)

Wszystkie szkolenia są dla nauczycieli szkół podstawowych  bezpłatne.

 

                                                                           Zapraszamy


Współpracujemy z :