Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

WARZYWNY I OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY - AKADEMIA SZEŚCIOLATKA

           

W czwartek 01 grudnia 2016 r. w auli im. prof. Jakubczaka w PWSIiP w Łomży odbyły się pierwsze zajęcia tematyczne Akademii Sześciolatka 2016/2017. Poświęcone były  one tematyce zdrowego odżywiania.

Na początku dzieci odśpiewały hymn tegorocznej edycji Akademii Sześciolatka. Następnie z zainteresowaniem obejrzały prezentację  przygotowaną przez studentów i pracowników PWSIiP, z której dowiedziały się, jak dbać o siebie, aby cieszyć się witalnością przez długie lata.

Najmłodsi żacy zbudowali „piramidę odżywiania i aktywności fizycznej”, po czym stwierdzili, że warto wyrobić w sobie dobre nawyki żywieniowe, aby żyć długo i komfortowo.

Zgodnie z formułą Akademii Sześciolatka opierającą się na współpracy Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży podczas każdego spotkania prezentowane sią zawody związane z tematyką zajęć. Tym razem dzieci miały okazję poznać m.in. zawód dietetyka.

Kolejne zajęcia z cyklu Akademii Sześciolatka odbędą się za miesiąc. Najmłodsi studenci PWSIiP już nie mogą doczekać się następnego spotkania.

 


 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE w Łomży


 

 

II Sesja  edukacyjno – doradcza  dla pedagogów

i psychologów

miejskich placówek oświatowych na rok szkolny 2016/2017
 

Dnia 17.11.2016r. odbyła się druga w tym roku szkolnym sesja edukacyjno – doradcza, na której z doradcami zawodowymi ŁCRE spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych.

Głównym punktem sesji było spotkanie z zaproszonymi gośćmi Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży – Panią Ewą Zaniewską ( koordynatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej) i Panią Anną Święczkowską (asystentem rodziny). Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat zasad współpracy placówek oświatowych z wyżej wymienionym centrum. W trakcie spotkania znalazły się odpowiedzi na wiele pytań nurtujących pedagogów - psychologów, dotyczących działań podejmowanych przez szkoły w stosunku do uczniów objętych specjalnym nadzorem. Spotkanie w tak szerokim gronie pedagogicznym dało możliwość wymiany doświadczeń i utwierdziło uczestników, że czas poświęcony na to spotkanie został właściwie wykorzystany.

            Podczas spotkania doradcy zawodowi ŁCRE przedstawili pedagogom - psychologom propozycję konkursu: „Mam pomysł na biznes w Łomży”, proponowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiona propozycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem obecnego grona pedagogicznego.
 
 
 
Doradcy zawodowi z ŁCRE w Łomży

 
 

WYSTAWA PLASTYCZNA  „ŁOMŻYŃSKIE ŚWIĄTYNIE”

 

W dniu dzisiejszym (7.11.2016r) w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji zmieniona została wystawa plastyczna. Prace, które można oglądać są pracami pokonkursowymi zatytułowanymi „ Łomżyńskie Świątynie” a wykonały je dzieci z pracowni plastycznej Miejskiego Domu Środowisk Twórczych w Łomży pod kierunkiem Pani Ani Bureś.

Zachęcamy serdecznie do oglądania prac naszych młodych artystów.

 

Doradcy Zawodowi z ŁCRE  w Łomży


„Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole” na bis –

podsumowanie IV edycji

W miesiącu październiku 2016 roku odbyło się 15 lekcji w języku angielskim pt. „Wolontariat – pomagam, kreuję piękne CV, zmieniam świat” w ramach „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. W sumie w IV edycji tego projektu z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyło prawie 350 osób.

W zajęciach z tureckim stypendystą Erasmus+ Haydarem Özkanem udział wzięli uczniowie klas: IC, IF, ID, IIA, IIF, IID, IIIA, IIIB, IIID z I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży (167 osób) oraz młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży z klas: IA, IC, IID, IIF, IIIF (126 osób). Spotkania odbyły się również w Bursie Szkolnej nr 2 i Bursie Szkolnej nr 3 w Łomży.

Termin realizacji zajęć zbiegł się z VIII Ogólnopolskim Tygodniem Kariery „Bądź autorem własnej kariery”. Podczas spotkań uczniowie mieli szansę dowiedzieć się m.in., jak skutecznie zaplanować swoją przyszłość, wykorzystując możliwości programu Erasmus+ oraz jakie korzyści niesie ze sobą wolontariat. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące kultury i tradycji Turcji, a także dlaczego Haydar zdecydował się przyjechać do Polski, aby zostać wolontariuszem w Fundacji Ocalenie i jak mu się tutaj podoba oraz czy Polska jest tolerancyjnym krajem? Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, pod opieką merytoryczną doradcy zawodowego Anny Borawskiej.

Haydar został mile przyjęty we wszystkich placówkach oświatowych, w których się pojawił. W II LO został ugoszczony tradycyjnymi polskimi potrawami, w I LO słodyczami, a w Bursie nr 3 czekała na niego niespodzianka w postaci ozdób ceramicznych własnoręcznie przygotowanych przez uczniów. W pamięci na pewno pozostanie też na długo ciepła atmosfera, która panowała podczas zajęć.

Haydarowi dziękujemy za uczestnictwo w projekcie i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych, zawodowych oraz prywatnych.

 


 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 

Inauguracja Akademii Sześciolatka 2016/2017

W czwartek 27 października 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się  inauguracja Akademii Sześciolatka 2016/2017. Wzięły w niej udział dzieci z 12 placówek z Łomży i okolicy.

Już po raz trzeci Akademia Sześciolatka powstaje przy współpracy PWSIiP z Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji.

Dzieci po zaprezentowaniu swoich programów artystycznych zostały uroczyście pasowane przez JM Rektora PWSIiP Roberta Charmasa na „Studentów Akademii Sześciolatka”.

W uroczystości wzięli także udział: pani dr Krystyna Leszczewska  - Prorektor PWSIiP w Łomży, pan Wojciech Kowalik – Dyrektor ŁCRE oraz pan Maciej Listowski – zastępca Dyrektora ŁCRE.

Podczas comiesięcznych spotkań na uczelni dzieci wezmą udział w pokazowych wykładach przygotowywanych przez poszczególne instytuty uczelni, a dodatkowo
w przedszkolach i szkołach podstawowych będą się odbywały zajęcia uzupełniające, organizowane przez ŁCRE.

 


 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

 
 

„ Bądź autorem własnej kariery”

pod takim  hasłem przebiegał  8 Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Jest to działanie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych od 2009 roku. Odbiorcami są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku  do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dołączyli  uczniowie z  Zespołu Szkół  Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5   i z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

W zajęciach wzięło udział ogółem 200 uczniów z w/w szkół. Zajęcia odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. 

Oprócz zajęć grupowych w szkołach  uczniowie mogą korzystać z konsultacji indywidualnych w ŁCRE z doradcą zawodowym do czego zachęcały prowadzące zajęcia – Marzena Wasilewska i Anna Borkowska.

                                                               
                                                                                                   Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Dni Kariery w II LO w Łomży

W ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie sześciu klas trzecich II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży mieli okazję uczestniczyć w prowadzonych przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską zajęciach z zakresu orientacji edukacyjno-zawodowej.

Podczas tych spotkań rozwiązywano testy predyspozycji zawodowych, które mają ułatwić młodym ludziom wybór dalszej ścieżki edukacyjnej, a konkretnie kierunku studiów. Lekcje te dotyczyły odkrywania swoich talentów i efektywnego planowania swojej kariery.

Dodatkowo uczniowie klas IA, IC, IID, IIF i IIIC uczestniczyli w zajęciach w języku angielskim z udziałem tureckiego wolontariusza Fundacji Ocalenie - Haydara Özkana w ramach czwartej już edycji projektu „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. Celem zajęć było między innymi uwrażliwienie młodzieży na problem dyskryminacji kulturowej oraz zachęta do zaangażowania się w pomoc innym za pośrednictwem wolontariatu, tak jak robi to Haydar. Podczas spotkania dyskutowano na temat wielu korzyści, które niesie wolontariat. Informacja o bezinteresownym zaangażowaniu w pomoc nie tylko wzbogaca nasze CV, ale także daje nam szansę na czerpanie satysfakcji z tego, że czujemy się potrzebni i z dnia na dzień stajemy się bogatsi duchowo.

Łącznie w zajęciach doradczych w II LO wzięło udział 300 osób z 11 oddziałów klasowych, a z uwagi na ogromne zainteresowanie takimi spotkaniami będą one na pewno kontynuowane.

Serdecznie dziękuję za życzliwość za strony dyrekcji, wychowawców, pedagogów, anglistów i katechetów z II LO w Łomży oraz za liczne zaproszenia na kolejne lekcje.

galeria zdjęć

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

          Wartości w nauczaniu Księdza Prymasa Stefana  Wyszyńskiego - Syna Ziemi Łomżyńskiej.

 

                                      Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje

                                                     zmierzają do jednego – aby zobaczyć nareszcie człowieka.

                                                                                                          Stefan Kardynał Wyszyński

 

Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole na bis  – edycja czwarta

W czerwcu 2016 roku ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie handlu międzynarodowego i finansów na Wydziale Ekonomii i Administracji Uniwersytetu w Afyon.  Dwa lata wcześniej przez jeden semestr przebywał na stypendium Erasmus+ w Finlandii
na Uniwersytecie Lapland, a od lipca 2016 roku, również w ramach programu Erasmus+,  jest wolontariuszem łomżyńskiego Punktu Konsultacyjnego Fundacji Ocalenie.

Nazywa się Haydar Özkan, pochodzi z Turcji, ma 25 lat i wiele ambitnych planów na przyszłość.

Jako wolontariusz w Fundacji Ocalenie pomaga w  zajęciach animacyjno - sportowych organizowanych dla dzieci uchodźczych. Ma bardzo dobry kontakt z czeczeńskimi dziećmi i młodzieżą oraz ciekawe pomysły na ich integrację w środowisku łomżyńskim.

Haydar bierze również udział w organizowanym przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji projekcie „Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole”. Razem z doradcą zawodowym Anną Borawską odwiedził II Liceum Ogólnokształcące w Łomży, gdzie podczas lekcji języka angielskiego opowiadał o własnej ścieżce edukacyjnej, zawodowych planach na przyszłość oraz korzyściach, jakie daje wolontariat.  Podczas zajęć poruszana była również tematyka tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji. Ali – bo tak zdrobniale nazywa się nasz bohater – udzielił odpowiedzi na pytania zadawane mu w trakcie lekcji przez uczniów II LO dotyczące kultury, obyczajów, sytuacji politycznej w Turcji.

Takie nietypowe zajęcia z  tureckim gościem nie tylko uatrakcyjniły naukę języka angielskiego (bo w taki sposób można było się komunikować z Alim), ale też przyczyniły się do kształtowania postaw prospołecznych w zakresie tolerancji w społeczeństwie multikulturowym. Lekcje z Haydarem można podsumować następująco: Każdy z nas jest inny, ale w tej różnorodności kryje się piękno i jeśli będziemy ten fakt respektować
i nauczymy się dialogu, to przyczynimy się do rozwoju cywilizacji pokoju.

 


 


doradca zawodowy ŁCRE

Anna Borawska

 

 
 
 
 

Szanowni Państwo!

 

XXI wiek to zdecydowanie wiek technologii informacyjno – komunikacyjnej!!!

 

Jednym z priorytetów kształcenia ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej jest tworzenie środowiska edukacyjnego, dzięki któremu podnoszone będą kompetencje uczniów i nauczycieli
w zakresie wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym.

  •          Jeśli jesteś nauczycielem świadomym konieczności ciągłego doskonalenia Twoich umiejętności w tym zakresie…
  •      Jeśli poszukujesz innowacyjnych metod i środków dydaktycznych…
  •        Jeśli w Twojej szkole nie wykorzystuje się pełnego potencjału takich narzędzi jak komputer, Internet, tablica interaktywna…
  •        Jeśli chcesz się nauczyć jak uczyć programowania nie będąc programistą…

TA OFERTA JEST DLA CIEBIE !!!

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku ogłasza nabór na BEZPŁATNE warsztaty organizowane w ramach grantu Podlaskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego pt.:

 

„Jak wykorzystywać nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną

w organizowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych?”

 
 

UWAGA !

W dniach 17-23 października 2016 roku odbędzie się

8 Ogólnopolski Tydzień Kariery

 

 

Więcej Informacji  pod adresem:

http://www.sdsiz.com.pl/aktualnosci/96,8_Ogolnopolski_Tydzien_Kariery_.html

 

Doradcy zawodowi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży serdecznie zachęcają szkoły oraz indywidualnych uczniów do zainteresowania się  tym wydarzeniem. Chętnie weźmiemy udział w organizowanym w szkołach  Tygodniu Kariery (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

Zainteresowanych uczniów zapraszamy na konsultacje indywidualne
w siedzibie ŁCRE.

Doradcy zawodowi ŁCRE


 

Nowe media na lekcji języka niemieckiego.

Nowe technologie stwarzają wiele możliwości wykorzystania ich na lekcjach języka obcego, zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczących się. Wspomagają nauczanie oraz uczenie się, nadają procesowi bardziej interaktywny charakter, wzbudzają zainteresowanie uczniów, przykuwają ich uwagę, aż w końcu są zgodne z trendami jakże bliskimi naszym wychowankom. W sieci pojawiają się coraz to lepsze i nowsze aplikacje. Wielu nauczycieli chciałoby iść z duchem czasu, ale rozeznanie się w ogromnej ofercie technologicznej wymaga dużo czasu. 1 października podczas warsztatów, prowadzonych przez Krystynę Łuniewską, lidera programu DELFORT  w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji nauczyciele szkół ponadpodstawowych mieli okazję poznać kilka ciekawych i bezpłatnych narzędzi TIK. Mieli szansę osobiście sprawdzić działanie zaproponowanych przez prowadzącą stron i aplikacji oraz przekonać się, jak w prosty sposób uatrakcyjnić zajęcia oraz kreatywnie uczyć języka obcego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i pomysłami, jak dzięki mądremu wykorzystaniu aplikacji na urządzenia mobilne uatrakcyjnić zajęcia, wzbudzić zainteresowanie uczniów oraz osiągnąć założone cele edukacyjne. 

Po raz kolejny okazało się, że nauczyciele są głodni wiedzy, potrzebują inspiracji i chcą się uczyć jak uczyć jeszcze lepiej i ciekawiej, trafiając do uczniów, którym nowoczesne technologie są bardzo bliskie.

 


 

 

konsultant d.s. języka angielskiego

Anna Modzelewska


 

Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów miejskich

placówek oświatowych.

 

 26 września 2016 roku po wakacyjnej przerwie  odbyła się  pierwsza w  roku szkolnym 2016/2017 sesja edukacyjno – doradcza, na której z doradcami zawodowymi ŁCRE.  spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych  Podczas spotkania przedstawiono ofertę zajęć edukacyjno – doradczych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dokonano wstępnej diagnozy zapotrzebowania szkół na spotkania doradcze; ustalono zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych sesji doradczych; poinformowano przedstawicieli szkół o planowanej organizacji Łomżyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych.

Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży: zastępca komendanta bryg. p. Grzegorz Wilczyński, st. kpt. Adam Kalinowski i p. Paweł Wasiulewski, którzy przedstawili działania edukacyjne jakie mogą być realizowane w szkołach w ramach programu „ Bezpieczna i  przyjazna szkoła ”.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas rozmowy pojawiły się ciekawe pomysły i nowe rozwiązania, które zostaną realizowane w szkołach.

 


 

                                                      Dziękujemy naszym miłym gościom za spotkanie.

Doradcy zawodowi ŁCRE


 

16 września 2016r. nauczyciele języka angielskiego z przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych wzięli udział w szkoleniu dotyczącym Nauczania wartości społecznych poprzez zabawę w języku obcym.

Na wstępie zostały przypomniane i omówione umiejętności społeczne jakie kształtowane są w szczególności wśród dzieci młodszych. Mówiliśmy o tym jak na zajęciach z języka angielskiego uczyć dzieci wzajemnego szacunku, dobrego zachowania i przestrzegania zasad. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z technikami pozwalającymi w przyjazny sposób uświadomić uczniom, jak ważne jest poszanowanie reguł i dbanie o otaczający świat. Poruszone zostały także kwestie postaw prospołecznych, które wspomagają pełny rozwój dziecka. Nauczyciele zostali zapoznani z dość nietypowymi rozwiązaniami, które można zastosować na lekcji. Największy entuzjazm wzbudziły tzw. „attention grabbers” dzięki którym na wesoło aczkolwiek skutecznie można zdyscyplinować uczniów, a małe kontrowersje pojawiły się w przypadku zastosowania na zajęciach „quiet spray”. Uczestnicy mieli szansę wymienić się też spostrzeżeniami dotyczącymi pracy z małymi dziećmi oraz zapoznać się z materiałami dodatkowymi do nauczania języka angielskiego.

Odbyły się także konsultacje dotyczące programów nauczania z jęz. angielskiego tworzonych w ramach projektu „Kształcenie Kompetencji Kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        Anna Modzelewska
                                                                                                                                                       konsultant d.s. jęz. angielskiego

 

Startujemy w październiku!

 
        W dniu 13 września 2016 w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie informacyjno –promocyjne dotyczące projektu dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego : „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”. Na spotkanie prowadzone przez wicedyrektora  ŁCRE –Macieja Listowskiego oraz Zarząd Projektu –Panią Katarzynę Jasińską i Panią Iwonę Listowską przybyło ponad 70 nauczycieli pracujących w 9 przedszkolach , które przystąpiły do projektu. Zarząd przedstawił główne założenia projektu oraz etapy i sposoby ich realizacji. W trakcie spotkania pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, które głownie odnosiły się do tzw. „technicznej” strony realizacji zadań jak np.: „ Ile zajęć składa się na godzinę zajęć dydaktycznych?”; „Jaką dokumentację ma gromadzić nauczyciel?”;  „Kto zatwierdza programy zajęć napisane przez nauczycieli?” ; „ W ilu rodzajach  zajęć  może brać udział jedno dziecko?”; „ W jaki sposób traktowana jest nieobecność dziecka na zajęciach?”  itp. Zarząd poinformował  również o regulaminie i etapach rekrutacji dzieci na zajęcia . Na zakończenie spotkania wspólnie ustalono sposoby wzajemnej komunikacji. 

Galeria zdjęć


Współpracujemy z :