Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

Jak zamienić lekcję angielskiego w dobrą zabawę

W czwartek 9 marca 2017, odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych, których celem było przekazanie uniwersalnych i praktycznych pomysłów na wykorzystanie różnych kursów do nauczania języka na swoich lekcjach.

W trakcie warsztatów nauczyciele wypróbowali gry i krótkie aktywności językowe pokazujące jak zaangażować umysł i ciało dzieci dzięki ruchowi oraz jak ćwiczyć małą motorykę ucząc języka obcego. Prowadząca spotkanie, p. Nadia Gołowaczyk, reprezentantka wydawnictwa Macmillan, pokazała nauczycielom jak łatwo można zmienić standardowe ćwiczenia z podręcznika w ciekawe gry. Podczas spotkania wielokrotnie zostało podkreślone, że najlepsze gry to takie, które wymagają jak najmniej przygotowań i niewielkiego nakładu pracy nauczyciela. Uczestnicy warsztatów, wykonując proste ćwiczenia zaproponowane przez prowadzącą, mieli możliwość przekonać się sami jak angażujące mogą być gry wymyślone praktycznie na poczekaniu. Nauczyciele zostali także zapoznani z ciekawymi materiałami online do wykorzystania na zajęciach językowych.

                Nagrodę ufundowaną przez wydawnictwo – poradnik metodyczny  „500 Activities for the Primary Classroom”   otrzymuje p. Aldona Wiktorzak, nauczycielka Publicznego Przedszkola  nr 1 w Łomży .

 


 

 Kolejny sprzęt trafia do łomżyńskich przedszkoli.

            W piątek 10 marca br. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Pani dr Agnieszka Barbara Muzyk - Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, przekazała Paniom Dyrektor łomżyńskich przedszkoli wyposażenie wzbogacające ich ofertę edukacyjną. Tym razem były to zestawy multimedialne: tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, laptop, głośniki, ekran projekcyjny, programy komputerowe na ogólna kwotę około 100 tys. złotych. Korzystając z nowej tablicy multimedialnej Pan Wicedyrektor ŁCRE Maciej Listowski przedstawił pokrótce już zrealizowane zadania (zakup tabletów, kamer cyfrowych, radioodtwarzaczy). Zaprezentował również realizowane dodatkowe zajęcia dla dzieci: „Angielski przedszkolaka”, „Dziecięca matematyka”, „Monitorek”, „Odkrywcy wodnego świata”, „Roztańczone przedszkolaki”, „Tęcza” i „W świecie filmu i teatru”. Wszystkie te działania są realizowane w projekcie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża, a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży. Pani Prezydent pogratulowała przedszkolom doposażenia w nowoczesny sprzęt oraz zwróciła uwagę, że dzięki temu łomżyńskie dzieci pełniej będą kształtowały swoje umiejętności i kompetencje. W najbliższym czasie przedszkolaki wzbogacą się również o stroje do tańca.

 

 

 

 
ŁCRE

 
II Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Łomży
 

II Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta Miasta Łomża zorganizowana przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.
           Od rana 2 marca br. w Hali Olimpijczyków Polskich w Łomży panował ożywiony ruch. Dwudziestu trzech wystawców przygotowywało swoje stanowiska by jak najlepiej zaprezentować się gościom Giełdy – uczniom gimnazjów i ich rodzicom. Stanowiska zorganizowały wszystkie łomżyńskie szkoły ponadgimnazjalne, bursy
i Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji prowadzone przez Miasta Łomża (3 licea, 5 zespołów szkól zawodowych, 3 bursy szkolne i ŁCRE). Swoje stanowiska zaprezentowały szkoły, bursa, i instytucje rynku pracy dla który organami prowadzącymi są Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Rolnictwa. Instytucje rynku pracy to Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, Park Przemysłowy Łomża oraz nasz partner Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. O godzinie 11 Giełda wystartowała gdy przybyli pierwsi gimnazjaliści. W czasie jej trwania przez Halę Olimpijczyków Polskich przewinęło się ponad 1000 gości (gimnazjaliści z Łomży i okolic oraz ich rodzice). Mieli oni okazję zobaczyć prezentacje każdego z wystawców. Najważniejszym elementem Giełdy była możliwość bezpośredniego kontaktu, rozmowy, zadawania pytań uczniom i nauczycielom reprezentującym szkoły. Gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć specyficzne dla kierunków kształcenia sytuacje (reanimacja psa, pokaz kelnerski, pokazy szkół mundurowych, występy artystyczne starszych kolegów, pokaz boksu czy też żonglerki piłką, drukarki 3D, wypalanie drewna, obserwacja preparatów mikroskopowych itp. Można było zobaczyć poruszające się po podłodze roboty. Zainteresowaniem cieszyły się pokazy np. techniki samoobrony i walki wręcz służb mundurowych. Gimnazjaliści dopytywali o naukę w szkołach wielozawodowych i możliwości zarobkowania w trakcie edukacji. Miłą niespodziankę gimnazjalistom zgotowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży. Nie tylko dowoziło gimnazjalistów spoza Łomży, ale przeprowadziło konkursy z nagrodami. Rangę giełdy podnieśli zacni goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Zastępca Prezydenta Pani dr Agnieszka Barbara Muzyk, Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Andrzej Michał Piechociński, Dyrektor Parku Przemysłowego Łomża Andrzej Kiełczewski, Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców Sylwester Zawadzki, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji I Rynku Pracy Roman Szmyt. Zapraszamy za rok.

Konkurs na najciekawszą pracę w ramach Projektu „Dekalog i Wartości”.

W ramach realizacji jednego z kierunków  polityki oświatowej państwa  (Kierunek 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości). Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają nauczycieli religii i uczniów wszystkich typów szkół na terenie  Diecezji Łomżyńskiej do wzięcia udziału w Konkursie na najciekawszą pracę w ramach Projektu „Dekalog i Wartości”.

Honorowy Patronat nad konkursem objął: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski, Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Łomży.

Osoby do kontaktu:

Regulamin  Konkursu znajduje się na stronie: http://www.kuratorium.bialystok.pl


III Sesja poradnictwa zawodowego

 

       W dniu 16.02.2017 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji ul Polna 16
o godz.9.00 odbyła się III Sesja poradnictwa zawodowego, skierowana do psychologów, pedagogów i wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Głównym tematem spotkania była prelekcja pana Pawła Kołakowskiego dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień w Łomży.

Drugim punktem spotkania było omówienie spotkań edukacyjno- doradczych w szkołach.

Trzecim, ostatnim lecz bardzo ważnym punktem spotkania było losowanie miejsc na Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 2.03 w Hali im. Olimpijczyków Polskich
w Łomży
, a organizowana jest przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

Wszystkim gościom i uczestnikom sesji dziękujemy za przybycie.

 


 

 

                                                                                                          Doradcy zawodowi ŁCRE

                                                                                   Anna Borkowska i Mariola Milewska


Podsumowanie i rozdanie nagród V konkursu plastycznego

„Moje hobby, mój zawód”

galeria zdjęć

 „ Moje hobby, mój zawód  ”- to temat przewodni konkursu, organizatorami  byli doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży, którzy mieli na celu  rozpowszechnienie tematyki zawodoznawczej,   ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Do konkursu plastycznego wpłynęło 40  prac z 5 szkół podstawowych:   SP 5, SP 7, SP 9,   SP w Podgórzu, SP w Jarnutach.

Oceny prac dokonała komisja w składzie:

p. Anna Bureś  - artysta plastyk MDŚT w Łomży

p. Karolina Skłodowska – kierownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży

p.  Grzegorz Gwizdon – artysta plastyk, grafik, Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży

p. dyr. Maciej Listowski ŁCRE

Laureatami konkursu zostali:

       1.      Maksymilian Miluski   – SP 7

       2.      Laura Oszczapińska –  SP 9

       3.      Paweł Koziej –  SP 9

       Kaja Żyjewska –  SP 7

       Gabriela Filipkowska –  SP 5

Wyróżnienia otrzymali:

Lidia Grzymała   – SP Jarnuty

Aleksandra Godlewska  – SP 7

Kornelia Boryszewska   – SP Podgórze

Klaudia Bączek   – SP 5

Marta Karwowska  – SP 7

Jakub Mieczkowski   –  SP  9

Julia Kisiel   – SP 9

Kacper Budziszewski   – SP 7

Radosław Borawski   – SP  5

Nauczyciele plastyki – opiekunowie uczestników konkursu:

p. Alina Krakowiecka -  SP 5

p. Katarzyna Szmitko – SP 7

p. Agnieszka Wysocka – SP 9

p. Magdalena Bućkowska – SP Jarnuty

p. Sławomira Szymanowska – SP Podgórze

Podsumowanie konkursu i uroczyste rozdanie nagród laureatom i uczniom wyróżnionym odbyło się w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji ul. Polna 16 w Łomży dnia 13.02.2017 roku o godzinie 9.00. 

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom konkursu, ich opiekunom i rodzicom.

 

 

                                                                                                                                                     Doradcy zawodowi ŁCRE

                                                                                                                                           Anna Borkowska i Mariola Milewska


Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży serdecznie zaprasza wszystkich gimnazjalistów, nauczycieli oraz rodziców na II Miejską Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomża, która odbędzie się dnia 02.03.2017r., w godzinach: 11.00 – 15.00 w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy PG 8 w Łomży. Będzie to doskonała i jedyna okazja do zapoznania się z pełną ofertą miejskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że udział w Giełdzie pomoże  w świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich doradcy zawodowi ŁCRE.


 

Zaproszenie na warsztaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają nauczycieli języka niemieckiego na szkolenie w języku niemieckim w ramach projektu „Sieć ekspertów programu DELFORT”.:  

 

Inkluzja i indywidualizacja ćwiczeń na lekcji języka niemieckiego

 

Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Krystyna Łuniewska

Data Rozpoczęcia:  11.03.2017   godz. 10.00-13.15.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń

 


 

 

   

Zaproszenie na warsztaty

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji oraz Macmillan Polska zapraszają na warsztaty metodyczne

Jak zamienić lekcję angielskiego w dobrą zabawę?

 

Adresat: nauczyciele języka angielskiego z przedszkoli i szkół podstawowych (kl 0-III)

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Nadia Gołowaczyk

Termin: 9 marca 2017, godz: 15:30

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń

Celem głównym tego spotkania jest przekazanie uniwersalnych i praktycznych pomysłów, które można zrealizować w oparciu o różne kursy, wymiana doświadczeń oraz inspiracja do dalszej pracy.


Kolejne  zakupy dla przedszkoli

     Łomżyńskie Centrum rozwoju Edukacji realizujące  projekt „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” dokonało kolejnych zakupów sprzętu służącego realizacji zajęć z języka angielskiego oraz zajęć rytmiczno - tanecznych. Tym razem zakupiono 6 radioodtwarzaczy, 5 kamer cyfrowych oraz 1 dyktafon. Wszystkie te urządzenia zostały przekazane przedszkolom. W niedługim czasie (procedura przetargowa jest w fazie końcowej) przedszkola otrzymają  zestawy interaktywne ( tablice, rzutniki, laptopy) oraz pomoce do zajęć „Roztańczone przedszkolaki” ( stroje podkłady muzyczne itp.) . Ogólna kwota tych zakupów to ok. 150tys. złotych. Mamy nadzieję ,że sukcesywnie przekazywane pomoce i sprzęt uatrakcyjnią dodatkowe bezpłatne dla dzieci zajęcia w łomżyńskich przedszkolach.

 


 

Zmiany w Prawie Oświatowym: zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy edukacji

Co w praktyce oznacza nowe Prawo Oświatowe? W czasie spotkania zostaną Państwo zapoznani z informacjami o kluczowych zmianach w systemie edukacji oraz proponowanych zmianach w podstawach programowych. Wspólnie zastanowimy się nad tym, co te zmiany oznaczają dla nauczycieli języków obcych oraz na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do nowego roku szkolnego 2017/18.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w ŁCRE na ul. Polnej 16, w piątek 10 lutego 2017, o godz. 14:30
 
Anna Modzelewska
ŁCRE Łomża

 
 Zmiany w podstawie programowej od września 2017
 
W związku z projektem nowej Podstawy Programowej pojawia się wiele pytań zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziców. W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana w przedszkolach, w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej. W szkołach ponadgimnazjalnych zmiany będą obowiązywały od 1 września 2019 roku (nie ma na razie opublikowanego projektu podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych).
 
Zapraszam do lektury informacji dotyczących języka angielskiego >> ARTYKUŁ <<
 
Anna Modzelewska
konsultant ds. j. angielskiego

 

           Wyniki  V edycji  Konkursu Plastycznego

  z dnia 24 stycznia  2017 r. godz. 9.00.

 

Oceny prac dokonała komisja w składzie:

p. Anna Bureś  - artysta plastyk MDŚT w Łomży

p. Karolina Skłodowska – kierownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży

p.  Grzegorz Gwizdon – artysta plastyk, grafik, Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży

p. dyr. Maciej Listowski ŁCRE

Do konkursu plastycznego wpłynęło 40  prac z 5 szkół podstawowych:   SP 5, SP 7, SP 9,   SP w Podgórzu, SP w Jarnutach.

 „ Moje hobby, mój zawód  ”- to temat przewodni konkursu, organizatorami  byli doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży, którzy mieli na celu  rozpowszechnienie tematyki zawodoznawczej,   ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.

Laureatami konkursu zostali:

       1.      Maksymilian Miluski   – SP 7

       2.      Laura Oszczapińska –  SP 9

       3.      Paweł Koziej –  SP 9

       Kaja Żyjewska –  SP 7

       Gabriela Filipkowska –  SP 5

Wyróżnienia otrzymali:

Lidia Grzymała   – SP Jarnuty

Aleksandra Godlewska  – SP 7

Kornelia Boryszewska   – SP Podgórze

Klaudia Bączek   – SP 5

Marta Karwowska  – SP 7

Jakub Mieczkowski    SP  9

Julia Kisiel   – SP 9

Kacper Budziszewski   – SP 7

Radosław Borawski   – SP  5

Podsumowanie konkursu i uroczystość  wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie ŁCRE w Łomży dnia 13 lutego  2017 roku o godz. 9.00.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, szczególnie gratulujemy nagrodzonym uczniom, a  serdeczne podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy wspierali uczniów i motywowali ich do działania.

p. Alina Krakowiecka -  SP 5

p. Katarzyna Szmitko – SP 7

p. Agnieszka Wysocka – SP 9

p. Magdalena Bućkowska – SP Jarnuty

p. Sławomira Szymanowska – SP Podgórze

 

Dziękują doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży:  Marzena Wasilewska, Mariola Milewska, Anna Borkowska.

 

Przekazanie tabletów do łomżyńskich przedszkoli

 

     Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży  od 01.08.2016 realizuje projekt: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża, a ŁCRE jego realizatorem. Ogólna wartość projektu to niemal 1,5 miliona złotych . Wkład własny Miasta Łomża to niemal 225 tys. złotych. Pozostała część pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Kwota ta jest w całości przeznaczona na wsparcie 9  przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Uczestniczy w nim 1496 dzieci i 136 nauczycieli. Są to bezpłatne  zajęcia dodatkowe dla dzieci (język angielski, matematyka, informatyka, przyroda i rekreacja, plastyka, rytmika i taniec oraz film i teatr). To także zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

      Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, wzbogacenie oferty edukacyjnej i rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, wzmocnienie kompetencji kluczowych
i postaw/umiejętności dzieci z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form oraz narzędzi TIK. Dzieci na większości zajęć pracują w grupach 5-8 – osobowych.
W czasie trwania projektu zostanie zrealizowanych ponad 12000 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych.

     Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 139 n-li w zakresie stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy: umiejętności uczenia się, kreatywności, inicjatywności, innowacyjności,  przedsiębiorczości,  pracy zespołowej. Wsparcie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych obejmuje dofinasowanie kursów kwalifikacyjnych i studiów podyplomowych.

     Słowa podziękowania należą Paniom Dyrektor Przedszkoli, wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu, którzy są jednocześnie autorami realizowanych programów zajęć dodatkowych.

     W dniu 03.01.2017 Dyrektor ŁCRE Pan Wojciech Kowalik oraz Kierownik Projektu Pani Katarzyna Jasińska przekazali Dyrektorom Przedszkoli 107 tabletów
na potrzeby realizacji zajęć informatycznych.

     W najbliższym czasie sukcesywnie będą przekazywane zestawy multimedialne, laptopy, kamery cyfrowe, programy komputerowe oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające i wzbogacające ofertę edukacyjną łomżyńskich przedszkoli.

 


 

Spotkanie z Prezesem Podlaskiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery

 

Dnia 16 grudnia 2016 roku w ŁCRE w Łomży odbyło się spotkanie nauczycieli (pedagogów, psychologów) realizujących zadania związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym z Prezesem Podlaskiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery – Panią Iwoną Zaborowską.

Spotkanie odbyło się w związku z planowaną reformą doradztwa zawodowego, które od nowego roku szkolnego będzie realizowane już od szkoły podstawowej jako obowiązkowe zajęcia ujęte w ramowych planach nauczania.

Celem spotkania  było zwiększenie integracji środowiska doradców i pedagogów w obszarze preorientacji zawodowej przez budowanie sieci wsparcia, wzbogacania warsztatu pracy doradców zawodowych przez poznanie metody gier stymulacyjnych w doradztwie zawodowym. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć przystąpienia do w/w lokalnej sieci doradców kariery, rozumianej jako przestrzeń współpracy,  wymiany doświadczeń. podnoszenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności stosowania narzędzi doradczych.

Spotkanie zakończyło się nadzieją na wspólne budowanie nowoczesnego systemu doradztwa zawodowego oraz wiarą, że wspólne działania zaowocują nowymi, wspaniałymi inicjatywami.

 

 

                                                                                          doradcy zawodowi ŁCRE

 

Doradcy zawodowi Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

 serdecznie zapraszają młodzież szkół podstawowych do udziału

w  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomży

„Moje hobby, mój zawód”
 

Cele konkursu:

 - wspieranie rozwoju dzieci w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na etapie szkoły podstawowej;

 - kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy, zachęcenie do rozwijania własnych zainteresowań;

 -  budzenie szacunku do ludzi, którzy wykonują swój zawód;

 - aktywizacja dzieci w kierunku poznawania różnych zawodów.

Kalendarium konkursu:

  - ogłoszenie konkursu: 07 grudnia.2016r.;

  - ostateczny termin nadsyłania prac na adres ŁCRE, ul. Polna 16, 18-400 Łomża – do 13 stycznia 2017 roku

  - rozstrzygnięcie konkursu – ostatni tydzień stycznia 2017 roku;

 - wręczenie nagród laureatom – luty 2017 roku.

W załączeniu:


 

Współpracujemy z :