Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

Szkoła Podstawowa nr 4  otrzymała Zestaw EEG Biofeedback

 

W ramach projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” przewidziano zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, jako realizator projektu, przeprowadziło procedurę zamówień publicznych w celu zakupu wspomnianego wyżej doposażenia.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. przekazano Szkole Podstawowej nr 4 sprzęt do realizacji zajęć terapeutycznych metodą EEG Biofeedback; składający się z Zestawu ProCOM 2 do EEG Biofeedback oraz zestawu komputerowego, w skład którego wchodzi laptop wraz z systemem operacyjnycm Windows, monitor kolorowy LCD oraz drukarka laserowa. Zakupiony sprzęt ma  wartość około 13000 zł. Dodatkowo firma dostarczająca zestaw przeprowadziła dla nauczycieli, którzy będą na nim pracować, szkolenie z jego obsługi. Wobec czego, w najbliższym czasie rozpocznie się w placówce realizacja terapii metodą EEG Biofeedback.

Niebawem Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymają pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć logopedycznych, natomiast Szkoła Podstawowa nr 8 otrzyma wyposażenie gabinetu terapii Integracji Sensorycznej.

Wartość w/w pomocy i wyposażenia wynosi około 80000.00 złotych.

 


 

Konferencja edukacyjna - "Po co wartości w wychowaniu ?"
 

Po co wartości w wychowaniu? – to temat konferencji edukacyjnej , która została zorganizowana i przeprowadzona we współpracy  Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Samorządowego Ośrodka Metodycznego  w Łomży  przy ul. Polnej 16. Spotkanie zainaugurowali witając wszystkich przybyłych - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji Maciej Listowski oraz Ksiądz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego dr Jarosław Kotowski. Podkreślili jak istotne jest  wychowanie do wartości , jak bardzo są potrzebne człowiekowi. Otwierają go na możliwości pełniejszego urzeczywistniania siebie,  czyli najogólniej mówiąc − poznania i rozwoju. Wartości stanowią podstawę każdego systemu, programu czy pojedynczego  działania wychowawczego. Konferencja została osadzona na następujących tematach:   Wartości jako tworzywo wychowania człowieka; ich rola w życiu i edukacji” - mgr Ewa Frołow;  „O wartościach chrześcijańskiego kręgu kulturowego” - Ks. dr Zbigniew Skuza;  „Wartości w świecie politycznej poprawności”- Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk oraz  „Jak osoby znaczące mogą uczyć dzieci wartości ważnych w życiu społecznym?”- mgr Anna Sobocińska. Trzeba zaznaczyć, że  w aksjologii pedagogicznej rozróżnia się dwa podstawowe pojęcia, a mianowicie edukację do wartości oraz wychowanie do wartości. Edukacja do wartości,  to przekaz wiedzy o wartościach, wartościowaniu i uczenie umiejętności potrzebnych do samodzielnego wartościowania. Koncentruje się ona na kształtowaniu pewnych kompetencji tzn. na wiedzy, umiejętności oraz społecznie akceptowanych postaw. Natomiast wychowanie do wartości  jest kształtowaniem orientacji aksjologicznej, która stanowi funkcję dojrzałości, gotowości do   świadomego oraz odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania na nie.  Prowadzona przez wszystkich referentów myśl bardzo jasno wskazywała, że wychowanie do wartości jest procesem obejmującym całe życie i dziejącym się w całym życiu.  Stąd też metody,  dzięki którym człowiek może poznawać  i obcować z wartościami  są zmienne i różnorodne.  Bardzo istotne jest też kształcenie wrażliwości na wartości, czyli umiejętności dostrzegania, rozpoznania i odpowiadania na wartości. Wrażliwość ta szczególnie powinna być rozwijana w rodzinie, miejscu pierwotnego doświadczania wartości oraz uczuć. Wychowanie do wartości dotyka również sfery własnego działania na rzecz danej wartości. Wymaga to prawidłowo ukształtowanego charakteru, który pozwala wytrwać   i bronić wybranej wartości.  Rodzice, nauczyciele i wychowawcy winni pamiętać o życiowej orientacji aksjologicznej wychowanków, by ich jedynym pragnieniem było zawsze Dobro. A oto wypowiedzi niektórych uczestniczek naszej konferencji:

Konferencję  uważam za bardzo cenną  mówi dr Anna Domurat,   bo wychowanie ku wartościom jest bardzo ważnym zadaniem  w życiu każdego człowieka. Moralny bądź etyczny charakter wychowania, zmierza ku wydobywaniu wartości z głębin ludzkiego jestestwa. Wychowanie bez wartości traci rację bytu, bo dotyczy właśnie człowieka.  Jeśli młody człowiek w swoim życiu codziennym nie doświadczył wartości, odbije się to na jego życiu osobistym, ponieważ uczy się tego,  czego sam w życiu doświadczył i przekazuje to tym,  których spotyka na  drodze swojej codzienności.  Szczególnie dziękuję p. Ewie  Frołow za tę refleksję:

       Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

Dziecko krytykowane – uczy się potępiać.

Dziecko otoczone wrogością – uczy się agresji.

Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości.

Dziecko doświadczające litości – uczy się rozczulać nad sobą.

Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości.

Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści.

Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy.

Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości.

Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności.

Dziecko akceptowane – uczy się kochać.

Dziecko otoczone aprobatą – uczy się lubić siebie.

Dziecko darzone uznaniem – uczy się, że dobrze mieć cel.

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności.

Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości.

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności.

Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.

Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha.

W jakim  otoczeniu żyje Twoje dziecko?

 Natomiast mgr Bogumiła Rzepnicka,  konsultant  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży mówi tak:  „Kształtowanie systemu wartości jest niezwykle istotną kwestią w procesie wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzania im warunków do prawidłowego rozwoju. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Dlatego każda możliwość pozyskania rzetelnej wiedzy z zakresu tej tematyki jest niezwykle cenna i ważna. Dobrze, że tematowi  wartości i ich roli w procesie wychowania została poświecona ta konferencja, stwierdza Bogumiła. Myślę, że to bardzo udane i ważne przedsięwzięcie. Każda z prelekcji była źródłem ciekawych i istotnych informacji na temat procesu wychowania do wartości naszych podopiecznych. Przyswojenie sobie tych wartości uła­twi im w przyszłości  przeciwstawienie się modnemu współcześnie konsumpcyjne­mu stylowi życia i będzie stanowić  dobre wsparcie  wartościowania czynów ludzkich we własnym sumieniu. Gratuluję wspaniałego i udanego przedsięwzięcia.”

 


 

                                                                                                    Maria Sieczka

                                                                       konsultant w zakresie nauczania religii


„Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach!”

– praktyczne szkolenie dla nauczycieli

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji organizuje  szkolenie z zakresu wzmacniania nowej kultury uczenia się w oparciu o osiągnięcia neuronauk. Na spotkanie zapraszamy nauczycieli  wszystkich etapów edukacyjnych, chcących projektować zajęcia edukacyjne w oparciu o potrzeby rozwojowe uczniów.

Podczas szkolenia:

● uaktualnisz swoją wiedzę z zakresu neurodydaktyki oraz nowego paradygmatu edukacji,

● poznasz mechanizm wg którego działa motywacja wewnętrzna,

● zweryfikujesz swoją opinię na temat ważności relacji w procesie edukacyjnym.

 

Termin i czas:  19 kwietnia 2018r. (czwartek)  godz. 10.00 – 12.15

Miejsce:  Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji   ul. Polna 16

Odpłatność:  Bezpłatne

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu :  Tak

Rejestracja:

do wyczerpania miejsc pod nr tel. 86 218 05 44 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   albo za pomocą formularza rekrutacyjnego

 


„Cyfrowi tubylcy” w cyberprzestrzeni.
 
 
        Za nami kolejne spotkane z rodzicami. Tym razem gościliśmy  w Akademickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży w Liceum Mistrzostwa Sportowego. Dzieliliśmy się wiedzą  z zakresu mechanizmów  uzależnień  oraz  dobrą praktyką w przeciwdziałaniu  ich występowaniu. Rozmawialiśmy o iPokoleniu jako populacji największych szans głównie w obszarze łatwego i szybkiego dostępu do ogromnych ilości informacji, jakiego nie miały poprzednie pokolenia. Jednocześnie zwracaliśmy uwagę na świadome i odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni  oraz specyfikę e-uzależnień. W podsumowaniu zaakcentowaliśmy wagę rodzicielskich relacji jako element działań prewencyjnych wobec każdej formy uzależnień.

       
 
  "Wychowawca to ktoś, kto chroni
w wychowanku jego najpiękniejsze
aspiracje i ideały"
M. Dziewiecki
 
 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji  i Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 
zapraszają na konferencję edukacyjną :
 
"Po co wartości w wychowaniu ?"
 
która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.
w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Lomży, ul. Polna 16
 

1000 – 1015  Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników.

1015 – 1100  Wartości jako tworzywo wychowania człowieka; ich rola w życiu i edukacji.-mgr EwaFrołow

1100 – 1145  O wartościach chrześcijańskiego kręgu kulturowego.-Ks. dr Zbigniew Skuza

1145 – 1200   Przerwa kawowa.

1200 – 1245  Wartości w świecie politycznej poprawności.-Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

1245 – 1330  Jak osoby znaczące mogą uczyć dzieci wartości ważnych w życiu społecznym ?

-mgr Anna Sobocińska

1330  Dyskusja i podsumowanie konferencji. 

 
Zgłoszenia na konferencję prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 086 218 05 44
lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (link poniżej) do dnia 11.04.2018 (środa) włącznie.
 

Naurodydaktyka na katechezie – spotkanie z katechetami
 
 

W obecnej sytuacji  możemy zweryfikować stosowane w domach, w przedszkolach i szkołach metody nauczania. Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla rodziców i nauczycieli mitów i pokazują, jak wiele zależy od nas dorosłych. To my, tworząc określone środowisko, decydujemy o tym, czym będą zajmować się nasi uczniowie. Ich aktywność znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, można nawet powiedzieć, że rzeźbi ich mózgi. Dlatego z wnioskami płynącymi z neuronauk powinni zapoznać się zarówno rodzice, nauczyciele, jak i studenci kierunków pedagogicznych, a także wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak lepiej wykorzystać potencjał dzieci.  Jeśli szkoła ma być źródłem prawdy o świecie, sama nie może ignorować wiedzy o tym, jak przebiegają procesy uczenia się. Nad takim właśnie zagadnieniem  pod kierunkiem Pani  Marty Brzozowskiej  pochylali się nauczyciele religii.

 1. Czy system kar i nagród  dzieli klasę /grupę?
 2. Czy kara jest w stanie naprawić zło?
 3. Czy karanie dzieci wzmaga w nich niechęć do szkoły?
 4. Czy kary i nagrody zmieniają zachowanie uczniów?
 5. Czy chęć ukarania nie przesłania zrozumienia; co naprawdę dzieje się z dzieckiem?

To bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi szukaliśmy, odwołując się również do własnych doświadczeń. Wszyscy rozumiemy przecież, że nasz mózg jest nastawiony na dobre relacje społeczne i w takich właśnie warunkach pracuje najefektywniej. Niejednokrotnie , podczas dyskusji w grupach padało przekonywujące stwierdzenie, że chcąc rozbudzić w uczniach fascynację , sami musimy być zafascynowani treściami, które przekazujemy. A dlaczego interesują nas  opinie neurobiologów, psychologów, neurodydaktyków czy lekarzy? Czasami wydaje się, że wyczerpały się już znane nam do tej pory metody nauczania, a uczniowie, coraz bardziej zaabsorbowani przez nowe media, nie są już zainteresowani tradycyjnymi lekcjami. A może po prostu – jak wskazują między innymi neurodydaktycy, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań jest zdrowe dla mózgu, który lubi wszelką aktywność i dzięki niej lepiej się uczy. Jedno absolutnie jest pewne, że neurodydaktyka w praktyce szkolnej, to na pewno lepiej, ciekawiej i skuteczniej.

 


 

                                                                                               Maria Sieczka

                                                                                   Konsultant w zakresie nauczania religii


IV Sesja edukacyjno – doradcza

 

26 marca 2018 roku w siedzibie ŁCRE w Łomży po raz kolejny spotkali się pedagodzy i   psycholodzy z placówek oświatowych na sesji z doradcami zawodowymi.

     Tym razem spotkanie zostało zaplanowane w formie warsztatów. Pierwsza część odbyła się w formie zajęć otwartych z doradcami zawodowymi. Zaproponowane ćwiczenia „ Projekt Beta ” i „ Księżyc”,  miały na celu uświadomienie, jak duże  znaczenie ma  wiedza i kompetencje w dokonywaniu wszelkich wyborów i podejmowaniu w życiu  właściwych decyzji. Pojawiły się ciekawe spostrzeżenia i konkluzje w odniesieniu do wykorzystania tych materiałów na zajęciach doradczych w szkołach. Podsumowaniem zajęć był zwiastun filmu „Filozofowie”, który idealnie wpisuje się  w tematykę zajęć doradczych i jak najbardziej może posłużyć do wykorzystania na lekcjach.

Drugą część spotkania prowadziła p. M. Brzozowska, która zaproponowała warsztat. „Od rozpoznania do wychowania”. Wykorzystanie wyników diagnozy do planowania rozwoju szkoły. Wypracowany materiał posłuży do zaplanowania i zaproponowania szkołom wsparcia psychologiczno - pedagogicznego.

Podsumowując spotkanie  zaprosiłyśmy  do udziału w  IV edycji  Quizu dla II klas gimnazjum, który zaplanowany jest na maj 2018.     

 


 

Dziękujemy za aktywność i dobrze spędzony czas

doradcy zawodowi ŁCRE


Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  - zjawisko cyberprzemocy
 

„Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  - zjawisko cyberprzemocy” pod takim  hasłem, p. Anna Borkowska i p. Sylwia Lutostańska z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży przeprowadziły spotkanie z uczniami klas II gimnazjum w SP nr 1 w Łomży.

Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z tego, że doświadczają lub stosują zachowania cyberprzemocowe. Granica między głupim żartem, nieświadomością, a takim zachowaniem jest dla nich płynna. Cyberprzemoc to "wyzywanie, straszenie, nękanie, ośmieszanie itp. drugiego człowieka przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego”.

Jeśli doświadczasz cyberprzemocy:

 •  Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej - z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją 
 • Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.
 • Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy - nie kasuj smsów, e-maili, rozmów na czatach lub komunikatorach.
 • Jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie WWW, zrób zrzut ekranu - aby zachować to, co widzisz na ekranie wciśnij klawisz "Print Screen" (Prt Sc), a następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen naciskając jednocześnie klawisze "Ctrl" i "V". Pamiętaj, aby zapisać plik!
 • Skontaktuj się: telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 lub Helpline.org.pl; telefon 800100100

Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy:

 • Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości
 • Pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego o jej sytuacji
 • Zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.pl
 • Jeśli znalazłeś w sieci lub otrzymałeś przez telefon informacje ośmieszające kogoś - zatrzymaj łańcuszek cyberprzemocy - nie przesyłaj tych informacji dalej.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Młodzież chętnie zabierała głos i czynnie uczestniczyła  w spotkaniu.

galeria zdjęć

 

Sylwia Lutostańska, Anna Borkowska

doradcy zawodowi  ŁCRE

Konferencja edukacyjna - "To i owo projektowo..."
 

O tym, że projekty dają moc, przekonali się uczestnicy konferencji „To i owo projektowo…”, którą Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zorganizowało wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną. Prowadzący pokazywali jak  uczniowie, pracujący  zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zyskują MOC sprawstwa i poczucie własnej wartości. Zaś nauczyciele wykorzystujący różne typy projektów edukacyjnych nabywają MOC zmieniania modelu szkoły z transmisyjnej na uczącą się. A to istotne zwłaszcza w kontekście kształtowania  kompetencji kluczowych.

galeria zdjęć


„Rozwijanie umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej

i przygotowanie do egzaminu 8-klasisty – teoria i praktyka”

 

W piątek 16 marca 2018 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych dotyczące rozwijania umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej  i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zadaniami i ćwiczeniami aktywizującymi uczniów do pisania. Wymienili się doświadczeniami na temat nauczania tej umiejętności, ale także dyskutowali o możliwościach rozwijania sprawności pisania w języku obcym. Nauczyciele podzielili się swoimi pomysłami jak zachęcić uczniów do udzielania odpowiedzi pisemnych, co jak wiemy nie od dzisiaj sprawia uczniom największy problem. Szczegółowo zostały przeanalizowane zasady oceniania prac pisemnych (zad.25 z informatora - tworzenie wypowiedzi pisemnej) zamieszczone w Informatorze CKE, a następnie nauczyciele sprawdzili przykładowe prace uczniów obecnych klas 7 w celu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przekonać się, że z pozoru słaba praca może otrzymać więcej punktów za realizację treści niż praca napisana stosunkowo poprawnie. 

Według opinii uczestników warsztaty dostarczyły im ciekawych pomysłów i nowych rozwiązań w kwestii nauczania umiejętności pisania, a dzięki wskazówkom  dotyczącym oceniania prac, sprawdzanie egzaminów próbnych jak i bieżących wypowiedzi pisemnych będzie znacznie łatwiejsze. 

 

 

 

Anna Modzelewska
                                                                              konsultant d.s. języka angielskiego


 
Zgłoszenia na konferencję prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 086 218 05 44
lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (link poniżej) do dnia 16.03.2018 (piątek) włącznie.

XVIII Giełda Pomysłów na Życie
 

Czterdzieści osiem wydziałów z trzydziestu sześciu uczelni wyższych z całej Polski w dniu 14.03.2018r prezentowało się na Giełdzie Pomysłów na Życie, zorganizowanej w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży po raz XVIII. Prezentacjom towarzyszyły wykłady prowadzone przez pracowników uczelni, w pigułce przybliżające przyszłym studentom styl zajęć, z jakimi mogą mieć do czynienia przez najbliższe pięć lat. 

Doradcy zawodowi z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji wzorem lat ubiegłych czynnie brali udział w Giełdzie wykonując testy preorientacji zawodowej.

          Młodzież bardzo chętnie i czynnie korzystała z testów multimedialnych, w wersji papierowej oraz rozmów indywidualnych.
Z porad i usług doradców zawodowych skorzystało około 150 uczniów z łomżyńskich szkół, jaki i innych miast, np.: Pisz, Kolno, Zambrów. Uczniowie mimo sprofilowanych klas i wybranych fakultetów nie mają pomysłów  na swoją przyszłość. Dlatego przypominamy, że doradcy zawodowi z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zapraszają od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
 
 
 

Anna Borkowska, Sylwia Lutostańska

doradcy zawodowi  ŁCRE


Spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży
 

Jakie rodzicielskie działania mogą zabezpieczać dzieci przed podejmowaniem przez nie niebezpiecznych zachowań ? To ważne i wymagające pytanie, na które nie ma gotowej recepty… i nigdy nie będzie, bowiem każdy człowiek jest inna „materią”. Można jednak i trzeba szukać rozwiązań, dzielić się praktykami i pomysłami oraz stale poszerzać wiedzę i kompetencje wychowawcze. Tak właśnie było podczas spotkania z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Nasze przesłanie wpisuje się w następujące działania: akceptuj – rozmawiaj – zjedz wspólne śniadanie. 

 

„Rodzice pokazują dzieciom świat – dzieci go sprawdzają” – Joachim Bauer


„Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby i metody

na drodze do jednojęzyczności”

 

               Nowa podstawa programowa sugeruje wykorzystanie języka obcego jako języka komunikacji podczas zajęć lekcyjnych. W czasie warsztatów: „Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby i metody na drodze do jednojęzyczności”, które poprowadziła p. Krystyna Łuniewska 3 marca 2018 w LCRE,  nauczyciele uczyli się, w jaki sposób formułować zrozumiałe polecenia w języku obcym oraz udzielać informacji zwrotnej i poprawiać błędy. Dowiedzieli się też, czym są tak zwane "Killersätze" i jak ich unikać. Nauczyciele języka niemieckiego poznali kilka ćwiczeń rozwijających sprawność płynnego mówienia oraz uczyli się, jak zmotywować uczniów do mówienia w języku niemieckim. W czasie warsztatów nauczyciele mogli wymienić doświadczenia i wypróbować zaproponowane ćwiczenia. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

galeria zdjęć


Spotkanie z żołnierzem w PG1 w Łomży

Doradcy zawodowi ŁCRE w  Łomży rozpoczęli  cykl spotkań zawodoznawczych dla  młodzieży pod hasłem „Zawody mundurowe”.

Dnia 1 marca 2018 roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań, na które zaproszono żołnierza zawodowego plutonowego Grzegorza Zduńczyka. Lekcja przypadła  w Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tym bardziej z zainteresowaniem uczniowie klas III gimnazjum słuchali prelekcji  plutonowego, który na co dzień pracuje w Rejonowych Warsztatach w Łomży. Zainteresowanie zawodem żołnierza jest duże, tym bardziej młodzież  z ciekawością oglądała oporządzenie żołnierza, ekwipunek oraz repliki broni.  Padały pytania o uposażenie, predyspozycje, możliwości zatrudnienia oraz trudności w tym zawodzie. Plutonowy opowiadał o swoich zainteresowaniach, które przełożyły się na wykonywany zawód.  Uchylił również rąbka tajemnicy na temat misji stabilizacyjnych i pokojowych, w tym  misji w Iraku, na której przebywał w 2003 r.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje w znacznym stopniu przybliżyły zawód żołnierza oraz pozwolą trafniej wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Serdecznie dziękujemy plutonowemu p. Grzegorzowi Zduńczykowi, za przeprowadzenie ciekawego spotkania.

galeria zdjęć

                                                                                  

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy ŁCRE w Łomży


 
   
 
 

III Miejska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Dnia  28.02.2018 roku w Hali Olimpijczyków Polskich w Łomży odbyła się  III Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża Pana Mariusza Chrzanowskiego   zorganizowana przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży we współpracy z Łomżyńskim Forum Samorządowym.                     

Podczas giełdy prezentowały się następujące szkoły i instytucje:

 • 1.      Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
 • 2.      II Liceum Ogólnokształcące w Łomży
 • 3.      Zespół Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących nr 4 Łomży
 • 4.      Katolicka Bursa Szkolna  w Łomży
 • 5.      I Liceum  Ogólnokształcące w Łomży
 • 6.       Bursa Szkolna nr 1 w Łomży
 • 7.      Liceum  Katolickie  w Łomży
 • 8.      Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży
 • 9.      Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 • 10.  Zespół Szkół SWE i RP w Łomży
 • 11.  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
 • 12.  Liceum Plastyczne w Łomży
 • 13.  Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
 • 14.  Bursa Szkolna nr 3 w Łomży
 • 15.  Szkoła Branżowa I Stopnia ZDZ w Łomży
 • 16.  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
 • 17.  Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSA w Łomży
 • 18.  ASP w Łomży
 • 19.  Bursa Szkolna nr 2 w Łomży
 • 20.  Zespół Szkół w Szczuczynie
 • 21.  III Liceum Ogólnokształcące w Łomży
 • 22.  Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży
 • 23.   Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
 • 24.   Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 • 25.  PUP w  Łomży
 • 26.  ŁCRE – doradcy zawodowi

galeria zdjęć

Giełda cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród  samych gimnazjastów, ale także i rodziców.

Odwiedziło nas około 1500 uczniów wraz z opiekunami ze szkół gimnazjalnych z następujących miejscowości: Wizna,  Łomża, Piątnica, Przytuły, Stawiski, Miastkowo, Śniadowo, Nowogród, Rajgród,  Radziłów, Zbójna, Wizna, Rutki Kossaki, Zambrów,  Kolno, Grajewo, Szczuczyn, Zabiele, Mały Płock,  Czyżew, Rosochate Kościelne. Dzięki Łomżyńskiemu Forum Samorządowemu, które było współorganizatorem przedsięwzięcia, uczniowie mieli zapewniony bezpłatny i bezpieczny transport.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu  znakomitych gości, wśród których była Pani  dr Agnieszka Barbara Muzyk Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Pan Lech Marek Szabłowski  Wicestarosta Łomżyński , dyrektor PUP w Łomży  Pan Mieczysław Bieniek , dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedsiębiorcy i nauczyciele .

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy ofertę edukacyjną subregionu łomżyńskiego, jednocześnie życzymy gimnazjalistom przemyślanych i trafnych  wyborów dotyczących własnej przyszłości.

Wszystkim gościom i uczestnikom dziękujemy za udział w III Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych.

 

                                                                                                       Do zobaczenia za rok

                                                                                          doradcy zawodowi  ŁCRE w Łomży

 

Współpracujemy z :