Reklama
Reklama

Samorządowy Osrodek doradztwa Metodycznego i doskonalenia Nauczycieli w Łomży

PADLET - wirtualną tablicą 
#zajęcia wychowawcze dla dzieci i młodzieży
 

        Akcja edukacyjna, która polega na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka jako symbol wdzięczności za ich trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni. Kartki publikować można na klasowych wirtualnych tablicach, blogach, stronach szkół.

 Link do akcji:

 https://www.specjalni.pl/2020/03/kartka-dla-medyka-akcja-uczniow-i.html#more

 

Na www.padlet.com mnóstwo otwartych zasobów edukacyjnych nawiązujących do pracy medyków, lekarzy, pielęgniarek w formie interaktywnych puzzli, krzyżówek, rebusów i animacji.

#godzina wychowawcza dla młodzieży

Przyrzeczenie Lekarskie obowiązujące absolwentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego uczelni medycznych w Polsce brzmi następująco:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

1.     obowiązki te sumiennie spełniać,

2.     służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu,

3.     według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnej różnic, takich jak rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek,

4.     nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego,

5.     strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych,

 

stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonali.


Współpracujemy z :