Reklama
Reklama

Akty Prawne

Animacje pomysłem na zdalne lekcje
 

Przekaz wizualny jest świetnym kanałem do poznawania rzeczywistości, nauki krytycznego myślenia, dyskusji oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw. Zachęcam nauczycieli do skorzystania z poniższych przykładów jako inspiracji na lekcje wychowawcze, zajęcia z zakresu nauk społecznych i etyki. Może będą też impulsem do wykorzystania według własnych pomysłów i potrzeb. Animacje są krótkie i łatwo dostępne na kanale YouTube

Pierwsza propozycja to „Snack Attack” – zakres tematyczny animacji to powierzchowne ocenianie, stereotypy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I

Pytania kluczowe do filmu:

      W jaki sposób można pokonać uprzedzenia społeczne?

      Jak małe działania mogą zmieniać nas samych i świat?

      Dlaczego ważne jest abyśmy potrafili rozpoznawać konkretne wzorce zachowań?

Druga propozycja to „Soar” – zakres tematyczny: spotkanie, porozumienie, relacje.

https://www.youtube.com/watch?v=eDkpVwrhYfo&list=PLAZc6Sdb0W-3ACecd0u6sIHo-zU3a4as2&index=29

Animację można potraktować jako bazę do wymyślenia przez uczniów dalszego ciągu wydarzeń lub pomysłów na zakończenia historii zarówno w języku polskim jak i obcym.

 

oprac. Marta Brzozowska


Współpracujemy z :