Reklama
Reklama

Akty Prawne

Tajemniczy list z Lesotho
 

 

Dzieci uczą się wtedy gdy są zaskakiwane, kiedy mają szansę uruchomić jak najwięcej zmysłów, są aktywne, pracują według własnego tempa oraz doświadczają poczucia sukcesu. Tajemniczy list z Afryki zaadresowany do konkretnej klasy w konkretnej łomżyńskiej szkole podstawowej okazał się trafionym pomysłem na rozpoczęcie warsztatów edukacyjnych zaproponowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Łomży. Głównym celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na to, czym jest empatia. Scenariusz zajęć skonstruowany był tak, aby jak najwięcej działań było po stronie uczniów. Zatem to on badali zawartość listu, czytali i oglądali to co przygotowała dla nich Lineo. Szukali Lesotha na mapie lub globusie po czym zaznaczali państwo na swoich konturach mapy. Dyskutowali o tym, czym jest empatia na podstawie materiałów oraz w odniesieniu do swoich społeczności klasowych, rangowali zdjęcia przedstawiające różne sytuacje związane z okazywaniem empatii. Ponad to szacowali swoje głosy oraz samodzielnie konstruowali definicję empatii, którą później wspólnie powtarzaliśmy na różne sposoby.

W efekcie zajęcia pomogły uczniom:

     dostrzegać wartość empatii,

     rozumieć potrzeby innych osób,

   rozwijać umiejętność empatycznego zachowania poprzez: uważne słuchanie drugiej osoby ; zadawanie pytań podczas rozmowy ; nieporównywanie uczuć drugiej osoby ze swoimi, nieocenianie ; niedoradzanie rozwiązań, gdy ktoś o to prosi.


Współpracujemy z :