Reklama
Reklama

Samorządowy Osrodek doradztwa Metodycznego i doskonalenia Nauczycieli w Łomży

II SESJA EDUKACYJNO – DORADCZA

 

Dnia 25 listopada 2019 roku odbyła się druga w roku szkolnym 2019/2020 sesja edukacyjno-doradcza dla pedagogów, psychologów  i doradców zawodowych.

           Spotkanie rozpoczęła prelekcja p. psycholog Danuty Kudaj z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Łomży na temat: „ Postępowanie w szkole z uczniem z depresją oraz podejrzeniem próby samobójczej”.

Następnie głos zabrała  – p. Sylwia Lutostańska doradca zawodowy ŁCRE, która zaproponowała zebranym „Ćwiczenia z zakresu kreatywności, czyli jak odwrócić kota ogonem” do wykorzystania w pracy z uczniem zarówno przez pedagogów jak i doradców zawodowych.

Zgodnie z kolejnym punktem sesji doradca zawodowy ŁCRE p. Mariola Milewska  rozpoczęła dyskusję na temat dokumentacji  pedagoga i doradcy zawodowego oraz metod wychowawczych stosowanych w pracy pedagogicznej. Uczestnicy sesji z chęcią dzielili się własnymi doświadczeniami w pracy.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom sesji za przybycie, aktywność oraz miłą atmosferę podczas spotkania.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE:

Sylwia Lutostańska i Mariola Milewska


Współpracujemy z :