Reklama
Reklama

Kontakt

Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce
 
 

  W piątek 29.03.2019 r. odbyły się spotkanie katechetów w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat spotkania to: ,,Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce”. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z  nową Podstawy programowej katechezy uchwaloną przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 roku.  Podstawa programowa katechezy  jest adresowana nie tylko do twórców programów, ale także do katechetów. Dokument ten określa bowiem, jakie wymagania można i należy postulować przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii i jakie działania w związku z tym winien podjąć katecheta. Została zaprezentowana charakterystyka psychologiczna dzieci i młodzieży oraz opis zalecanych warunków i sposobu realizacji, które są dla katechety drogowskazem, jak formować religijnie katechizowanych, a jednocześnie mają mu dać konkretne narzędzia, przydatne we włączeniu lekcji religii w system wychowawczy szkoły. Z kolei synteza odnosząca się do korelacji edukacji szkolnej i nauczania religii daje katechetom wiedzę o wymaganiach nauczycieli innych przedmiotów oraz stanowi praktyczny przewodnik dla podejmowania działań mających na celu dialog interdyscyplinarny pomiędzy wiarą i różnymi dyscyplinami wiedzy. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej, zawiera:

- charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym;

- Podstawę programową nauczania religii, obejmującą cele katechetyczne – wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji;

- syntezę treści – wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną;

- propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

  W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba Jezusa Chrystusa,  a katechizować to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w nim się wypełnił.

Tak więc idąc za  słowami św. Augustyna  - ,,oddać nasz głos Jezusowi, aby On przez nas przemówił” -  niech z przenikniętego miłością  poznania Chrystusa rodzi się pragnienie ewangelizowania i prowadzenia innych do przyjęcia wiary.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


Współpracujemy z :