Reklama
Reklama

Kontakt

WARSZTATY Z PROGRAMEM: Hot Potatoes.

 

 

 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 10 04.2019 – poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej ośrodka

CZAS TRWANIA: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745.

DATA: 11.04.2019; 18.04.2019

CEL SZKOLENIA:

  1. Tworzenie multimedialnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, zadań testowych, zadań typu dopasowanie (dobierz w pary), krzyżówek, zadań z rozsypanką wyrazową.
  2. Tworzenie zestawu ćwiczeń z internetową stroną główną zawierającą linki do stron z ćwiczeniami.

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski

TYP SZKOLENIA: warsztaty

KOSZT: bezpłatny


Współpracujemy z :