Reklama
Reklama

Kontakt

Zaproszenie na szkolenie
 
 
 

Tytuł: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych

Cele:

·         Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat w edukacji formalnej i nieformalnej.

·         Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN.

·         Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych (przykłady dobrych praktyk).

Data: 16.04.2019 godz. 15:00

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci:  Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie


Współpracujemy z :