Reklama
Reklama

Kontakt

Relacja ze szkolenia w Przedszkolu i Żłobku Publicznym

nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

 

 


To nie żart na Prima Aprilis: wiosenne popołudnie 01.04.2019 roku grono pedagogiczne Przedszkola i Żłobka Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży poświęciło na doskonalenie zawodowe.

Przeprowadzone przeze mnie szkolenie nosiło tytuł: „Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców”. Jego celem było podwyższenie poziomu kompetencji nauczycieli (wiedza, umiejętności, postawy) w zakresie współpracy z rodzicami.

Powszechnie wiadomo, że relacje wychowawców z rodzicami wychowanków mają prawo być trudne, a ich prawidłowe ułożenie wymaga wysokich umiejętności interpersonalnych.

W związku z powyższym nauczycielki z Przedszkola i Żłobka nr 4 w Łomży zostały wyposażone w narzędzia służące asertywnej komunikacji. Na podstawie refleksji nad relacjami nauczyciel-rodzic miały możliwość zidentyfikowania własnej postawy w sytuacji trudnej. Doświadczanie jej skutków może powodować dyskomfort w relacji z rodzicem oraz konkretne działania negatywne. Wszystkie uczestniczki szkolenia zgodnie stwierdziły, że odpowiedzią na większość kłopotów może być skuteczna komunikacja.

Spotkanie przebiegało w bardzo kreatywnej i przyjaznej atmosferze. Serdecznie dziękuję Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży za zaproszenie, a wszystkim uczestniczkom szkolenia za aktywny w nim udział.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :