Reklama
Reklama

Kontakt

Sesja poradnictwa edukacyjno - zawodowego
 
 
 

Dnia 01.04.2019 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się kolejna w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla pedagogów i psychologów  z łomżyńskich placówek oświatowych. Zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, który poinformował zebranych o przebiegu dzisiejszego spotkania.
            Część główną spotkania rozpoczęła Pani Joanna Filipkowska – dyrektor Centrum Edukacji

 i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, która przedstawiła uczestnikom sesji zadania realizowanych przez w/w instytucję, do których należy: prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, działalność promocyjna i informacyjna w zakresie realizowanych  zadań. Poinformowała również o rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” https://ohp.pl/?page_id=7049 dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i zachęciła placówki oświatowe do współpracy.

Kolejna część spotkania dotyczyła diagnozy funkcjonalnej – przedstawienia aktualnych i projektowanych zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tę część spotkania poprowadziły psycholog – Magdalena Pękalak-Pawłowicz i pedagog – Małgorzata Dąbrowska przy wsparciu Pani dr hab. Joanny Truszkowskiej - wicedyrektor ŁCRE ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Zebrani na sali pedagodzy i psycholodzy czynnie uczestniczyli w  spotkaniu.  Mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące  pytania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Na zakończenie sesji p. Marzena Wasilewska poinformowała o mającym się odbyć wkrótce Quizie dla Szkół Podstawowych. Liczymy na udział uczniów szkół  podstawowych z miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

Wszystkim gościom dziękujemy  za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na owocną współpracę.

Marzena Wasilewska
Mariola Milewska


Współpracujemy z :