Reklama
Reklama

Kontakt

Zajęcia „Moja przyszłość” w grupie I ZSEiO nr 6 w Łomży w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

 

W lutym i marcu 2019 roku realizowane były zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów grupy pierwszej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”.

W skład tejże grupy wchodzili maturzyści z klasy licealnej, którzy już wkrótce wkroczą w dorosłość jako absolwenci łomżyńskiego „ekonomika”.

Cykl zajęć z doradztwa zawodowego nawiązywał tematycznie do idei projektu – kształcenia kompetencji kluczowych. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kompetencje są najbardziej cenione przez pracodawców na rynku pracy. Podczas realizacji zajęć szczególny nacisk położony został na kompetencje społeczne. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, dyskusjach, rozwiązywali i analizowali case study, dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Zwieńczeniem zajęć była indywidualna analiza preferencji zawodowych pod kątem osobowości i środowiska pracy.

Udział w projekcie był cennym doświadczeniem także i dla mnie. Dziękuję uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Panu Dyrektorowi i wychowawczyni klasy  III dziękuję za wsparcie od strony organizacyjnej, a całej społeczności ZSEiO nr 6 w Łomży za życzliwe przyjęcie.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :