Reklama
Reklama

Akty Prawne

Zmiany w nowej Podstawie Programowej

Kościoła Katolickiego
 
 
 
  • Terminy: 29.03.2019 r.  godz. 16.00 ( 4 godz. dydaktyczne)
  • Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek

  • Forma: Konsultacje grupowe

  • Treść: Zapoznanie z nową Podstawą Programową  Kościoła Katolickiego.

  • Katecheza tożsamości chrześcijańskiej - podstawa programowa nauczania religii - charakterystyka wymagań ogólnych, treści oraz wymagania szczegółowe.

  • Wskazania dla katechetów:

  • Prowadząca: Bogumiła Rzepnicka, Anna Domurat

  • Organizator: Anna Domurat

  • Koszt: bezpłatne

Współpracujemy z :