Reklama
Reklama

Akty Prawne

Szkolenie w Bursie Szkolnej nr 2 w Łomży


         W Tłusty Czwartek 2019 roku pracownicy Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży podnosili swoje kompetencje podczas szkolenia „Trudna sytuacja? Odpowiedzią komunikacja!” prowadzonego przez Annę Borawską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

        Warsztat poświęcony był barierom w komunikacji na linii wychowawca – rodzic. Uczestnicy szkolenia starali się odnaleźć odpowiedź na pytanie o przyczyny trudności w porozumiewaniu się z rodzicami wychowanków bursy. Dowiedzieli się, że komunikaty werbalne bywają różnie interpretowane przez odbiorcę (często niezgodnie z intencją nadawcy), co jest źródłem nieporozumień i może prowadzić do konfliktów. Dzięki uświadomieniu sobie tych procesów  i głębokiej refleksji można uniknąć tak zwanych „sytuacji trudnych”, a jeśli już przyjdzie nam stawić im czoła, narzędzia asertywnej komunikacji mogą się okazać bardzo pomocne. Uniwersalną receptą na kłopoty w porozumiewaniu się z rodzicami wychowanków jest właśnie cierpliwość i efektywna komunikacja.

        Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Barbarze Zawrotnej i wszystkim pracownikom Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży za zaproszenie i życzliwą atmosferę podczas szkolenia!

 

Anna Borawska

Współpracujemy z :