Reklama
Reklama

Akty Prawne

Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie nauczycieli religii. Tematyka spotkania to: ,,Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego”. Katecheci zapoznali się z podstawą prawną oceny pracy nauczyciela i oceną merytoryczną pracy katechety ustaloną przez właściwą władzę kościelną. Poznali uprawnienia wizytatora religii i  zapoznali się z arkuszem obserwacji lekcji religii. Zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk lekcji religii, które będą pomocą przy tworzeniu scenariuszy katechez .

 Praca nauczyciela religii to nie tylko ocena pracy dokonana  przez dyrektora szkoły, ale i ocena pracy dokonana w imieniu biskupa przez  wizytatora religii. Spotkanie to pozwoliło lepiej zrozumieć  przepisy związane z oceną pracy nauczyciela religii.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


 

Współpracujemy z :