Reklama
Reklama

Akty Prawne

III sesja doradców zawodowych

 

Dnia 11.02.2018 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się kolejna w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla pedagogów
i psychologów  z łomżyńskich placówek oświatowych. Licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, który poinformował zebranych o przebiegu spotkania.
            Część główną spotkania rozpoczęła Pani Katarzyny Rogińska – Święcka z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży prelekcją na temat: „Trendy na lokalnym rynku pracy”, której wszyscy obecni wysłuchali z dużym zainteresowaniem. Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym przekazała zgromadzonym Pani Anna Choińska z PUP w Łomży.

            Następnie doradcy zawodowi przypomnieli i zachęcali wszystkich do korzystania z sieci pedagogów i psychologów, aby zamieszczali pomysły, materiały i informacje na stronie www.doskonaleniewsieci.pl.

Kolejna część spotkania poświęcona była zaplanowanej na dzień 05.03.2019 r. IV Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych
i Ponadpodstawowych, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Łomża, Pan Mariusz Chrzanowski.

W drodze losowania ustalone zostały stanowiska szkół i placówek oświatowych  prezentujących się w czasie Giełdy. Poruszono temat technicznego przygotowania stanowisk, dowozu uczniów na Giełdę oraz prezentacji placówek.  W Hali Olimpijczyków Polskich zaprezentuje się łącznie 24 instytucje oświatowe: 12 szkół zawodowych różnego typu, 7  liceów ogólnokształcących oraz 4 bursy szkolne. Swoją pomocą podczas całej imprezy będą służyli doradcy zawodowi ŁCRE
w Łomży, którzy umożliwią uczniom wykonanie testów predyspozycji zawodowych.

Mamy nadzieję, że w dniu 05.03.2019 r. halę im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odwiedzą zarówno gimnazjaliści klas trzecich, jak i kończący w tym roku szkolnym uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Liczymy również na obecność rodziców.

 Wszystkim gościom dziękujemy za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na owocną współpracę.

Doradcy zawodowi ŁCREWspółpracujemy z :