Reklama
Reklama

Kontakt

Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.

 

TEMAT: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.

CELE:  

 Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat w edukacji formalnej i nieformalnej.

 Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16.08.2018 r.

  Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych (przykłady dobrych praktyk).

 

ADRESACI: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

FORMA: Wykład z elementami warsztatu

TERMIN: 13.02.2019r. 

START: godz. 16.30

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Anna Borawska

KOSZT: Bezpłatne

UWAGA - zmiana terminu szkolenia na 16.04.2019 (wtorek) godzina 1500


Współpracujemy z :