Reklama
Reklama

Kontakt

OCENA PRACY NAUCZYCIELA RELIGII

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
 PRAWA OŚWIATOWEGO

 

Termin: 22 luty 2019r. godz. 16: 00 ( 4 godz. dydaktyczne )

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Forma: Wykład z elementami warsztatu

Treść: Analiza podstaw prawnych oceny pracy nauczyciela.

Ocena merytoryczna pracy katechety ustalona przez właściwą władzę kościelną

 - uprawnienia wizytatora religii.

Zapoznanie z arkuszem obserwacji lekcji religii przez wizytatora religii.

Prowadzący: Bogumiła Rzepnicka, Anna Domurat

Organizator: Anna Domurat

Koszt: Bezpłatne


Współpracujemy z :