Reklama
Reklama

Kontakt

Samoregulacja i emocje

 

ADRESACI:  Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek

TERMIN: 22.11.2018r.

GODZ: 15.30 /4 godz. dydaktyczne/

TREŚCI:

1.      Przeżywanie emocji i nastrój w wieku dziecięcym i okresie dorastania – funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego.

2.      Konstruktywne i niekonstruktywne sposoby wpływania na nastrój (regulowania nastroju).

3.      Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z samoregulacją, a zaburzenia i choroby psychiczne.

4.      Koncepcja resilience, odporność psychiczna.

5.      Profilaktyka i psychoedukacja dot. samoregulacji w warunkach szkolnych.

PROWADZACY: Mateusz Rainka

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 30 zł.


Współpracujemy z :