Reklama
Reklama

Kontakt

„Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach praktycznych” - refleksja poszkoleniowa

 

W piątek 19.10.2018 r. w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży odbyło się szkolenie na temat wdrażania elementów doradztwa zawodowego na zajęciach praktycznych.

           Zadaniem statutowym ZCKPiU w Lomży jest realizacja nowoczesnego szkolenia praktycznego w ramach zajęć praktycznych, specjalizacji, laboratoriów i praktyk zawodowych. ZCKUiP pełni też rolę organizatora kursów doskonalących i rekwalifikacyjnych na zlecenie podmiotów i samorządów gospodarczych oraz urzędów pracy. Kształceniem specjalistycznym w nowoczesnych technikach i technologiach obejmuje branżę elektryczną, elektroniczną, samochodową, sanitarną   i mechaniczną (w tym mechatroniczną).

Podczas szkolenia doradca zawodowy ŁCRE Anna Borawska przekazała członkom rady pedagogicznej Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży najważniejsze kwestie  związane z realizacją treści z zakresu poradnictwa zawodowego na zajęciach przedmiotowych. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami  w dyskusji na temat roli doradcy zawodowego i nauczyciela w kształtowaniu odpowiedzialności młodych ludzi za wybory edukacyjno-zawodowe.

Serdecznie dziękuję Dyrekcji i Nauczycielom ZCKPiU za zaproszenie i miłą atmosferę podczas szkolenia.

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :