Reklama
Reklama

Kontakt

Fotorelacja z II modułu szkolenia kaskadowego z zakresu kształtowania

                u uczniów kompetencji kluczowych     

        Umiejętność świadomego kreowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  tak, aby rozwijać u uczniów kompetencje kluczowe jest zabiegiem złożonym. W pierwszym przypadku wymaga wnikliwej analizy podstawy programowej pod kątem doboru form i metod pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Każdy z nas uczy się inaczej dlatego warto pamiętać o tym, że kompetencje w szkole kształtujemy nie poprzez to czego uczymy, ale JAK uczymy.

galeria zdjęć


Współpracujemy z :