Reklama
Reklama

Kontakt

Inicjatywy katechetyczne w świetle Nowego Programu Duszpasterskiego

 dla Kościoła Katolickiego w Polsce

 

Temat spotkania katechetów 5 października 2018 roku dotyczył dwuletniego programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 - ,,Duch, który umacnia miłość”. Zostały przedstawione  4  najważniejsze cele programu duszpasterskiego: cel ewangelizacyjny, który akcentuje różne formy przepowiadania poprzez katechezę i rekolekcje ewangelizacyjne, cel formacyjny - odkrywający na wielu płaszczyznach relacje z Osobą Ducha Świętego, cel inicjacyjny poprzez angażowanie się w budowę Kościoła i cel społeczny będąc bezinteresownym darem dla innych. Zwrócono uwagę na Bierzmowanie jako sakrament dojrzałości  chrześcijańskiej i wzrostu wiary.  Pojawiły się wskazania katechetyczne do realizacji założeń tego programu i wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu. Wspólnie katecheci zastanawiali się  jak powinno wyglądać życie duchowe po otrzymaniu darów. Cały wysiłek katechetów skupił się na tym jak pomóc osobom przygotowującym się do Bierzmowania jak i po przyjęciu tego sakramentu odkrywać Dary Ducha Świętego, w parafii, rodzinie i grupie rówieśniczej. 

 

Konsultant  w zakresie nauczania religii

Anna Domurat


Współpracujemy z :