Reklama
Reklama

Kontakt

Refleksja poszkoleniowa

 

„Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia.”

 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.

W sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

        Pierwsze z trzech warsztatów szkolenia kaskadowego za nami.  Było to praktyczne spotkanie, podczas którego nasi nauczyciele doświadczyli czym są kompetencje kluczowe układając scenariusz filmu. Praktykę odnieśliśmy do procesów edukacyjnych uwzględniając aspekty kształcenia związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych w zestawieniu do wymagań państwa wobec szkół oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kolejne spotkanie już 16 października. Do zobaczenia!

 


Współpracujemy z :