Reklama
Reklama

Kontakt

Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach przedmiotowych z wdrażaniem elementów doradztwa zawodowego

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN elementy doradztwa zawodowego mają być wdrażane podczas różnych zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole. Lekcje te są również dobrym pretekstem do dyskusji na temat kształtowania kompetencji kluczowych, między innymi porozumiewania się w języku ojczystym, językach obcych i rozwijania kompetencji matematycznych.

W ostatnim czasie uczniowie klasy IA II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży mieli niebywałą okazję do uświadomienia sobie jak ważne jest kształtowanie kompetencji kluczowych, a to za sprawą Europejskiego Dnia Języków (26.09.2018) i VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia (28.09.2018). Wzięli m.in. udział w rywalizacji, która miała wyłonić mistrzów tabliczki mnożenia. Podczas lekcji matematyki uczniowie zawsze dbają o płynne posługiwanie się polszczyzną, ale też nawiązują do znajomości języków obcych i dbają o umiejętność logicznego myślenia. Dzięki temu zdobyta wiedza i  umiejętności wspierają rozwój osobisty młodych licealistów.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE, nauczyciel matematyki II LO


Współpracujemy z :