Reklama
Reklama

Kontakt

Monitorowanie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych

Eksperckie szkolenie dla kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych.

 

DATA:  9 października 2018r. godz. 11.00  (4 godz. dydaktyczne)

MIEJSCE: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

PROWADZĄCA:  Marta Brzozowska

KOSZT:  bezpłatne

TREŚCI:

  1. Szkoła/placówka jako organizacja ucząca się.
  2. Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji.
  3. Obserwacja zajęć w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Współpracujemy z :