Reklama
Reklama

Kontakt

Czytanie orzeczeń pod kątem zaleceń i właściwe kwalifikowanie wydatków
z tytułu kształcenia specjalnego.
 
 

Zaproszenie na szkolenie

Termin: 14 września 2018r. godz. 9.00 – 14.15

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji ; ul. Polna 16

Adresaci: Dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele realizujący zalecenia poradni

Koszt: 400zł. (dwie osoby z placówki) ; 500zł. (trzy osoby z placówki)

PROGRAM:

Moduł I   godz. 9.00-11.00

         1.      Edukacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

         2.      Prawidłowe wdrożenie zadania zapisanego w art.8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w różnych jednostkach.

        3. Rozliczenie roczne wydatkowania subwencji przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Moduł II godz. 11.15-14.15

         1.      Procedura działań po otrzymaniu orzeczenia/opinii:

a)      powołanie zespołu nauczycieli, określenie zadań,

b)      konstrukcja i przyjęcie IPET,

c)      współpraca z rodzicem

         2.      Budowanie IPET na podstawie zaleceń – weryfikacja, dostosowanie do warunków ucznia i szkoły/przedszkola.

         3.      Wdrażanie zaleceń – czas i warunki.

         4.      Postępowanie placówki w przypadku, kiedy orzeczenie/opinia wykazuje wady, błędy.

         5.      Nadzór kuratora nad realizacją zaleceń . Uzasadnienie wyboru zadań, zaleceń i ich proporcji.

Możliwości  rejestracji (do 12 września 2018r.):


Współpracujemy z :