Reklama
Reklama

Kontakt

Nowe formy zdalnej pracy zespołowej.
 

Z początkiem czerwca b.r. uruchomiliśmy na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy i samokształcenia. Sieci są naturalnym rozszerzeniem działań stacjonarnych oraz wartościowym narzędziem do doskonalenia nauczycieli. Teraz mamy możliwość szybkiego i skutecznego komunikowania się z nauczycielami (użytkownikami sieci), prowadzenia grup dyskusyjnych, wymianę plików oraz inicjowania szkoleń e-learningowych.

       „Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących   ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń oraz spotkań osobistych. Członkowie sieci pracują pod kierunkiem koordynatora sieci.” (Szymczak M.)

Proponujemy aktywność w trzech sieciach:

    1.   Sieć pedagogów i psychologów szkolnych (koordynują: Anna Borkowska, Sylwia Lutostańska, Mariola Milewska, Marzena Wasilewska)

      2.     Sieć nauczycieli religii (koordynuje Maria Sieczka)

      3.     Sieć anglistów (koordynuje Anna Modzelewska)

 

Zapraszamy do współpracy opartej na partnerstwie i wzajemności oraz dzielenia się wiedzą zwłaszcza tą, która jest efektem praktycznego jej zastosowania. Oferujemy naturalne zawodowe środowisko uczenia się i rozwoju. Szczegółowe informacje u koordynatorów sieci.

Współpracujemy z :