Reklama
Reklama

Kontakt

Zaproszenie na szkolenie

  Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza 16 czerwca 2018 od godz. 900 

                                                       na szkolenie realizowane przez  Centrum CBT - www.cbt.pl  

Adresaci :

 • pedagogodzy,
 • psycholodzy szkolni,
 • pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • terapeuci.

Forma : 

 • Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy.

Program szkolenia :

 1. Zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena.
 3. Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 5. Regulacje prawne.
 6. Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych.
 7. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły. Plan terapeutyczny.
 8. Praca po kryzysie suicydalnym.

Czas trwania :

 • 8 godzin dydaktycznych

Prowadzący :

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.

Liczba wolnych miejsc ( bezpłatnych) : 11 ( każda następna osoba 150PLN).

Decyduje kolejność zgłoszeń drogą elektroniczną. O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie.


Współpracujemy z :