Reklama
Reklama

Kontakt

Warsztaty metodyczne

Nauczyciele języka angielskiego klas 4-7 z łomżyńskich szkół podstawowych 11 maja 2018 uczestniczyli w kolejnym szkoleniu z cyklu  Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty.  Piątkowe warsztaty poświęcone były zagadnieniu mediacje na lekcjach angielskiego. Uczestnikom spotkania zostało przybliżone zagadnienie mediacji, która w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jest niczym innym jak procesem komunikacyjnym, w którym uczestniczą co najmniej dwie osoby, które mają na celu porozumienie się. Do działań mediacyjnych na lekcjach jęz. angielskiego zaliczamy parafrazowanie, przetwarzanie tekstu, streszczenia, podsumowywanie, analizowanie diagramów, opisywanie zdjęć, relacjonowanie wydarzeń czy też tłumaczenia ustne bądź pisemne.

Podczas warsztatów zostały przedstawione przykłady mediacji w życiu codziennym oraz zalety wykorzystania mediacji w trakcie lekcji. Nauczyciele otrzymali wskazówki jak pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu pod kątem zadań na mediacje, jakich wskazówek udzielać w przypadku problemów z analizą tekstu (mówionego czy pisanego) oraz jakie typy ćwiczeń pomogą uczniom opanować tę umiejętność językową.

Zostały przedstawione praktyczne rozwiązania skutecznego wsparcia ucznia tak aby przygotowanie do egzaminu nie było jedynie nauką pod egzamin, a dawało uczniom motywacje do uczenia się języków obcych.

W trakcie warsztatów nauczyciele mieli także szansę wymienić się spostrzeżeniami po przeprowadzeniu egzaminów próbnych w swoich szkołach. Wnioski z tych rozmów zostaną wykorzystane na kolejnych praktycznych spotkaniach z cyklu egzaminacyjnego.

 Anna Modzelewska

Konsultant d.s.jęz.angielskiego


Współpracujemy z :