Reklama
Reklama

Kontakt

Laboratorium Pana Korka
 

              Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży jest realizatorem projektu „ Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” , w którym uczestniczą  wszystkie  łomżyńskie przedszkola publiczne. W maju i czerwcu odbędzie się podsumowanie dwuletnich działań projektowych .  Dzieci biorą udział w  atrakcyjnych formach popularyzujących wiedzę oraz rozwijających kompetencje kluczowe ,  postawy i zdolności.

            W poniedziałek 14 maja 128 dzieci ,uczestników zajęć rozwijających kompetencje naukowo- techniczne na zajęciach „Odkrywcy wodnego świata” wzięło udział w warsztatach naukowo-technicznych – „Plenerowe eksperymenty z wykorzystaniem wody” .Następnego dnia 113 dzieci ,uczestników zajęć „W świecie filmu i teatru” bawiło się  na warsztatach naukowych– „Efekty specjalne w telewizji”/ „Instrumenty w zasięgu ręki”/ „ Tajniki optyki w filmie i tatrze”. Warsztaty połączone z pokazami naukowymi  prowadzonymi przez naukowców z profesjonalnego laboratorium  „Laboratorium Pana Korka” propagują  alternatywne formy edukacji  łączące dobrą zabawę ze zdobywaniem kompetencji , która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania rozwojem naukowym, umiejętności uczenia się, będzie sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji naukowo-technicznych oraz postaw kreatywności, inicjatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w zespole . Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia na terenach zielonych oraz w sali konferencyjnej ŁCRE zajęcia trwały od godziny 9.00 do 16.00. Zdobyta wiedza będzie poszerzana w kolejnych tygodniach już w poszczególnych przedszkolach.


Współpracujemy z :