Reklama
Reklama

Kontakt

V sesja edukacyjno- doradcza

W dniu 26.04.2018r. o godzinie 11.00 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji  w Łomży odbyła się V sesja edukacyjno- doradcza z udziałem psychologów i pedagogów łomżyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematem przewodnim była, cyberprzemoc.

Prelekcję o tematyce :„ O cyfrowym bezpieczeństwie w szkołach ”przeprowadziła Ewa Frołow, edukator Projektu „ Cyfrowobezpieczni”.

Temat spotkał się z z dużym zainteresowaniem naszych gości.

W sprawach różnych poruszane były tematy :

Raport z cyberprzemocy „ Wilki i owce” przygotowany przez doradców zawodowych z ŁCRE w Łomży

V Quizu dla gimnazjalistów

O nowych propozycjach współpracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z łomżyńskimi szkołami powiedziała Pani wicedyrektor Joanna Truszkowska.

 


 

                                                                                               Doradcy zawodowi ŁCRE


 

Współpracujemy z :