Reklama
Reklama

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 4  otrzymała Zestaw EEG Biofeedback

 

W ramach projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” przewidziano zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt i pomoce do realizacji zajęć specjalistycznych.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, jako realizator projektu, przeprowadziło procedurę zamówień publicznych w celu zakupu wspomnianego wyżej doposażenia.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. przekazano Szkole Podstawowej nr 4 sprzęt do realizacji zajęć terapeutycznych metodą EEG Biofeedback; składający się z Zestawu ProCOM 2 do EEG Biofeedback oraz zestawu komputerowego, w skład którego wchodzi laptop wraz z systemem operacyjnycm Windows, monitor kolorowy LCD oraz drukarka laserowa. Zakupiony sprzęt ma  wartość około 13000 zł. Dodatkowo firma dostarczająca zestaw przeprowadziła dla nauczycieli, którzy będą na nim pracować, szkolenie z jego obsługi. Wobec czego, w najbliższym czasie rozpocznie się w placówce realizacja terapii metodą EEG Biofeedback.

Niebawem Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 8 otrzymają pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć logopedycznych, natomiast Szkoła Podstawowa nr 8 otrzyma wyposażenie gabinetu terapii Integracji Sensorycznej.

Wartość w/w pomocy i wyposażenia wynosi około 80000.00 złotych.

 


 

Współpracujemy z :