Reklama
Reklama

Kontakt

       
 
  "Wychowawca to ktoś, kto chroni
w wychowanku jego najpiękniejsze
aspiracje i ideały"
M. Dziewiecki
 
 
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji  i Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży 
zapraszają na konferencję edukacyjną :
 
"Po co wartości w wychowaniu ?"
 
która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.
w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji w Lomży, ul. Polna 16
 

1000 – 1015  Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników.

1015 – 1100  Wartości jako tworzywo wychowania człowieka; ich rola w życiu i edukacji.-mgr EwaFrołow

1100 – 1145  O wartościach chrześcijańskiego kręgu kulturowego.-Ks. dr Zbigniew Skuza

1145 – 1200   Przerwa kawowa.

1200 – 1245  Wartości w świecie politycznej poprawności.-Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk

1245 – 1330  Jak osoby znaczące mogą uczyć dzieci wartości ważnych w życiu społecznym ?

-mgr Anna Sobocińska

1330  Dyskusja i podsumowanie konferencji. 

 
Zgłoszenia na konferencję prosimy potwierdzić telefonicznie tel. 086 218 05 44
lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (link poniżej) do dnia 11.04.2018 (środa) włącznie.

Współpracujemy z :