Reklama
Reklama

Kontakt

Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  - zjawisko cyberprzemocy
 

„Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu  - zjawisko cyberprzemocy” pod takim  hasłem, p. Anna Borkowska i p. Sylwia Lutostańska z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży przeprowadziły spotkanie z uczniami klas II gimnazjum w SP nr 1 w Łomży.

Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z tego, że doświadczają lub stosują zachowania cyberprzemocowe. Granica między głupim żartem, nieświadomością, a takim zachowaniem jest dla nich płynna. Cyberprzemoc to "wyzywanie, straszenie, nękanie, ośmieszanie itp. drugiego człowieka przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego”.

Jeśli doświadczasz cyberprzemocy:

  •  Powiedz o tym zaufanej osobie dorosłej - z jej pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją 
  • Postaraj się nie kontaktować ze sprawcą cyberprzemocy i nie odpowiadać na jego zaczepki. Dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.
  • Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy - nie kasuj smsów, e-maili, rozmów na czatach lub komunikatorach.
  • Jeśli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie WWW, zrób zrzut ekranu - aby zachować to, co widzisz na ekranie wciśnij klawisz "Print Screen" (Prt Sc), a następnie otwórz program tekstowy (np. Word) lub graficzny (np. Paint) i wklej tam screen naciskając jednocześnie klawisze "Ctrl" i "V". Pamiętaj, aby zapisać plik!
  • Skontaktuj się: telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 lub Helpline.org.pl; telefon 800100100

Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy:

  • Nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości
  • Pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie kogoś dorosłego o jej sytuacji
  • Zaproponuj pokrzywdzonej osobie kontakt z Helpline.org.pl
  • Jeśli znalazłeś w sieci lub otrzymałeś przez telefon informacje ośmieszające kogoś - zatrzymaj łańcuszek cyberprzemocy - nie przesyłaj tych informacji dalej.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Młodzież chętnie zabierała głos i czynnie uczestniczyła  w spotkaniu.

galeria zdjęć

 

Sylwia Lutostańska, Anna Borkowska

doradcy zawodowi  ŁCRE

Współpracujemy z :