Reklama
Reklama

Kontakt

„Rozwijanie umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej

i przygotowanie do egzaminu 8-klasisty – teoria i praktyka”

 

W piątek 16 marca 2018 w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego ze szkół podstawowych dotyczące rozwijania umiejętności pisania w kontekście nowej podstawy programowej  i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zadaniami i ćwiczeniami aktywizującymi uczniów do pisania. Wymienili się doświadczeniami na temat nauczania tej umiejętności, ale także dyskutowali o możliwościach rozwijania sprawności pisania w języku obcym. Nauczyciele podzielili się swoimi pomysłami jak zachęcić uczniów do udzielania odpowiedzi pisemnych, co jak wiemy nie od dzisiaj sprawia uczniom największy problem. Szczegółowo zostały przeanalizowane zasady oceniania prac pisemnych (zad.25 z informatora - tworzenie wypowiedzi pisemnej) zamieszczone w Informatorze CKE, a następnie nauczyciele sprawdzili przykładowe prace uczniów obecnych klas 7 w celu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na szkoleniu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przekonać się, że z pozoru słaba praca może otrzymać więcej punktów za realizację treści niż praca napisana stosunkowo poprawnie. 

Według opinii uczestników warsztaty dostarczyły im ciekawych pomysłów i nowych rozwiązań w kwestii nauczania umiejętności pisania, a dzięki wskazówkom  dotyczącym oceniania prac, sprawdzanie egzaminów próbnych jak i bieżących wypowiedzi pisemnych będzie znacznie łatwiejsze. 

 

 

 

Anna Modzelewska
                                                                              konsultant d.s. języka angielskiego


 

Współpracujemy z :