Reklama
Reklama

Kontakt

III Sesja edukacyjno - doradcza

W dniu 08.02.2018 r. w siedzibie ŁCRE w Łomży spotkali się pedagodzy i psycholodzy placówek oświatowych Miasta Łomży oraz okolicznych miejscowości na kolejnej już sesji edukacyjno-doradczej .

            Spotkanie rozpoczęło wystąpienie psychologa Wojewódzkiego  Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, pana Adama Kołakowskiego, który przedstawił zadania Ośrodka oraz formy wsparcia, jakie mogą uzyskać dzieci, młodzież oraz ich rodzice. Poinformował także o możliwościach i zasadach współpracy WOP i TU z placówkami oświatowymi. 

            Następnie głos zabrała psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży, pani Barbara Witkowska, która zaprezentowała formy i metody reagowania nauczycieli i szkoły, jako instytucji, na trudne, zaburzone zachowania uczniów. Zapoczątkowało to dyskusję i skłoniło do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania, czego efektem było sprecyzowanie oczekiwań  i potrzeb pedagogów i psychologów w różnych obszarach doskonalenia.

            Druga część spotkania poświęcona była zaplanowanej na dzień 28.02.2018 r. III Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Łomża, pan Mariusz Chrzanowski (Załącznik nr 1 i 2).

W drodze losowania ustalone zostało  ustawienie stanowisk  na hali oraz  kolejność prezentacji poszczególnych szkół i placówek oświatowych  w czasie Giełdy  Zebrani uzyskali również niezbędne informacje dotyczące prezentacji szkół zawodowych, które omówiła pani Anna Mierzejewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych  Urzędu Miasta Łomża. Szkoły branżowe i technika prezentować się będą w ramach równolegle odbywających się Subregionalnych Targów Edukacyjno-Zawodowych.  W czasie Giełdy zaprezentuje się łącznie 16 szkół zawodowych różnego typu, 6 liceów ogólnokształcących oraz 4 bursy szkolne.

Oczekujemy i mamy nadzieję, że w dniu 28.02.2018 r. halę im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odwiedzi ponad tysiąc uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Liczymy również na obecność ich rodziców.

            Sesję edukacyjno-doradczą podsumował dyrektor ŁCRE pan Maciej Listowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział  w spotkaniu, którego efektem będzie podjęcie kolejnych inicjatyw służących wspieraniu placówek oświatowych Łomży i okolicznych miejscowości.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne tworzenie atmosfery życzliwości
i współpracy.

 

                                                                                                                                             Doradcy zawodowi ŁCRE


Współpracujemy z :