Reklama
Reklama

Kontakt

Tablety, aparaty fotograficzne oraz programy komputerowe

dla łomżyńskich szkół i przedszkoli

 

Od  01.06.2017roku w czterech łomżyńskich szkołach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany jest projekt:  Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno –zawodowych”.  Jest to projekt partnerski  Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr  oraz Miasta Łomży, które reprezentuje Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Bezpośrednimi beneficjentami są nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Publicznego Gimnazjum nr 6 w Łomży.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego. W projekcie przewidziano m.in. możliwość uzyskania przez nauczycieli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych EPP e- nauczyciel ( ECDL). Uczniowie natomiast mają szansę zdobycia certyfikatu ECDL – STANDARD. 

W celu pełniejszej realizacji zadań projektowych zakupiono 40 tabletów oraz 4 cyfrowe aparaty fotograficzne, które w dniu 3 stycznia 2018 roku zostały przekazane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Dyrektorom szkół objętych wparciem.

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy także kolejną partię pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i materiałów biurowych łomżyńskim przedszkolom, w ramach realizacji 2-letniego autorskiego projektu Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

 


 

Współpracujemy z :