Reklama
Reklama

Kontakt

Podziękowanie za długoletnią pracę w oświacie
 

W związku z przejściem na emeryturę Pana Józefa Zalewskiego, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 2 w Łomży, pracownicy ŁCRE złożyli wyrazy podziękowania za długoletnią pracę w oświacie.
Dzisiejszy dzień nie jest dla nas radosnym, mamy jednak powody, by się cieszyć, bo dane nam było spotkać na swej drodze wyjątkowego, zawsze oddanego innym człowieka. Z dumą można powiedzieć, że  Jego ponad 40-letnia  praca przyniosła wiele pozytywnych efektów. Ten serdeczny, wyrozumiały dyrektor wniósł nieoceniony wkład w działalność poradnictwa na terenie Łomży.

         Panie Dyrektorze! Praca z Panem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Życzymy, aby bilans osiągnięć zawodowych stał się źródłem satysfakcji z efektów dotychczasowego trudu. Dziękując za współpracę, postawę godną naśladowania i serce włożone w każdy czyn na rzecz placówki życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.
 
 

Współpracujemy z :