Reklama
Reklama

Kontakt

Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów miejskich placówek oświatowych.

 

 30 listopada  2017 roku   odbyła się  druga w  roku szkolnym 2017/2018 sesja edukacyjno – doradcza, na której spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych  z doradcami zawodowymi ŁCRE.

Zaproszonym gościem i głównym prelegentem była p. Iwona Zaborowska, prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery, która prezentowała zagadnienie: „ Efektywne  funkcjonowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego  dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych” oraz  propozycje i możliwości realizacji zajęć na różnych etapach edukacji w szkole.

Uczestnicy  sesji wymieniali się swoimi doświadczeniami,  propozycjami i uwagami dotyczącymi realizacji zajęć edukacyjno – doradczych w swoich szkołach.

Na koniec spotkania  pan dyrektor  M. Listowski  poinformował o terminie   III Łomżyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, która zaplanowana jest na  28 luty 2017r. i zaprosił przedstawicieli szkół do udziału.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Do naszego grona dołączy nowe koleżanki, które serdecznie witamy.

 


 

                                                                                                                                             Dziękują doradcy zawodowi ŁCRE


Współpracujemy z :