Reklama
Reklama
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 na szkolenie :
 
  "Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi"
9 czerwca 2018 od godz. 900
 

 
Warunki rezygnacji:
Przesłany kwestionariusz jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa jedynie przez wcześniejsze poinformowanie organizatora szkolenia (najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997r.) przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. 

Wypełnij pola oznaczone gwiazdką *
 
 
 
 
 


 

Współpracujemy z :