Reklama
Reklama

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
Kurs dla opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Należność za kurs 120 zł zobowiązuję się wpłacić na konto: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, GetIn Bank 44 1560 0013 2988 0095 6000 0001 z dopiskiem „Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
 
Warunki rezygnacji:
Przesłany kwestionariusz jest gwarancją uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa jedynie przez wcześniejsze poinformowanie organizatora szkolenia (najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997r.) przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

 

Wypełnij pola oznaczone gwiazdką *
 
 
 
 


 

Współpracujemy z :

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości