Reklama
Reklama

RELACJA ZE SZKOLENIA

„WDRAŻANIE ELEMENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO
NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH”

 

W tym gorącym, przedświątecznym okresie grupa nauczycieli z Łomży i okolic znalazła czas na wzbogacanie swoich kompetencji podczas szkolenia w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż nie byli to tylko pedagodzy z łomżyńskich placówek, ale także z pobliskiego Jeziorka, Kolna i Miastkowa.

Wszyscy chcieli poznać interpretację rozporządzenia MEN w sprawie realizacji doradztwa zawodowego. Szkolenie prowadziła Anna Borawska – doradca zawodowy Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Spotkanie rozpoczęliśmy od identyfikacji ról, jakie przyszło pełnić nauczycielowi XXI wieku – mentora, przewodnika, lidera, autorytetu, a także doradcy (w tym doradcy zawodowego). Następnie pochyliliśmy się nad ideą poradnictwa zawodowego w szkole. Zwróciliśmy uwagę na systemowy charakter doradztwa na wszystkich poziomach edukacji. Wskazywaliśmy na konieczność współpracy wszystkich podmiotów w realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole. Pokazywaliśmy przykłady wdrażania elementów doradztwa zawodowego podczas lekcji przedmiotowych, wychowawczych, a także wizyt studyjnych. Dzieliliśmy się przykładami dobrych praktyk. Szukaliśmy odpowiedzi na wiele pytań związanych z interpretacją zawiłych słów rozporządzenia MEN.

Szkolenie przebiegało w aktywnej i miłej atmosferze współpracy. Dało się odczuć, że uczestnicy spotkania są mocno zaangażowani w swoją pracę zawodową  i zależy im na kształtowaniu postaw swoich podopiecznych. Świadczy o tym już sam fakt uczestnictwa w szkoleniu i żywiołowej dyskusji. Za te aktywne uczestnictwo w spotkaniu serdecznie dziękuję życząc wszystkim obecnym nań pedagogom sukcesów we wdrażaniu elementów doradztwa podczas lekcji.

 

 

 

 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


„Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego i kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki
w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży”

 

Zapraszam do zapoznania się z artykułem „Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego i kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży” (str. 16), który ukazał się w Podlaskich Wieściach Oświatowych (kwiecień 2019):

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/p-w-o/podlaskie-wiesci-oswiatowe-kwiecien-2019.html

 


 
Zwycięzcy VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Znam Ziemię Łomżyńską”
 

Finał  VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  Znam Ziemię Łomżyńską odbył się 27 marca 2019r. Organizatorkami były Dorota Przestrzelska - nauczycielka z I LO w Łomży oraz Sylwia Lutostańska - doradca zawodowy z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

W konkursie udział wzięło 36 uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych:  kl.  7 i 8  szkół podstawowych   oraz 3 gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalne.

Konkurs od lat cieszy się bardzo dużą  popularnością wśród młodzieży i szkół powiatu łomżyńskiego. Swoim zakresem obejmuje Łomżę, Piątnicę, Zbójną, Nowogród, Miastkowo, Jedwabne, Radziłów, Śniadowo. Duża popularność związana jest na pewno  z ciekawymi nagrodami, którymi oprócz książek są urządzenia multimedialne.

Zwycięzcami VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Znam Ziemię Łomżyńską” zostali:

Grand Prix – Marta Obiedzińska I LO w Łomży

Nagroda specjalna – Hubert Górski Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna

Szkoła Ponadgimnazjalna

I miejsce –  Jakub Gronostajski  I LO w Łomży

II miejsce – Magdalena Zubrzycka II LO w Łomży

III miejsce – Katarzyna Jarzyło III LO w Łomży

Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

I miejsce – Jakub Frąckiewicz PG nr 6 w Łomży

II miejsce – Wiktoria Sasinowska  PG nr 6 w Łomży

III miejsce – Gabriela Kowalczyk SP 9 w Łomży

Nagroda Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Izabela Jastrzębska – SP 10 w Łomży

Ada Bagińska – SP1 w Łomży

Wyróżnienia

Amelia Aleksandra Turek – SP w Piątnicy

Mateusz Dziczek – SP w Zbójnej

Julia Krajewska – SP 10 w Łomży

Amelia Andrychowska – SP 7 w Łomży

Artur Bednarek  - SP w Zbójnej

O Konkursie przeczytasz  również  tu:   https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=51847

 

Sylwia Lutostańska – doradca zawodowy


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

JAK UCZĄC AKTYWNIE UCZYĆ EFEKTYWNIE”
 
 
 

Tytuł:  Jak ucząc aktywnie uczyć efektywnie

Cele:

·        Uporządkowanie wiedzy na temat aktywnych metod nauczania.

·        Identyfikacja czynników podwyższających i obniżających poziom aktywności uczniów.

·        Identyfikacja determinant skuteczności metod aktywizujących.

·        Kształtowanie umiejętności dobierania metod nauczania w zależności od różnych kryteriów.

 

Data: 25.04.2019 godz. 16:30

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie

Wizyta studyjna w szkole No Bell
25.04.2019
 
 
 

ABSTRAKT

Dzielenie się doświadczeniem to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wiedzy. Ucząc się od innych, mamy szansę na wymianę doświadczeń i pomysłów, udoskonalanie rozwiązań oraz wzajemnie inspirowanie się.

 

Pobyt w szkole No Bell pozwoli:

    zobaczyć jak wygląda codzienna praca uczniów i nauczycieli,

     zapoznać się z konkretnymi przykładami rozwiązań edukacyjnych,

    przyjrzeć się innowacyjnym metodom i formom kształcenia,

    wymienić doświadczenia.

 

Szkoła No Bell w konkursie Edumission 2017 zdobyła tytuł najlepszej szkoły na świecie.

 

ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

MIEJSCE: Konstancin - Jeziorna        

CZAS POBYTU: 9.00 – 14.00

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 170 zł.


Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce
 
 

  W piątek 29.03.2019 r. odbyły się spotkanie katechetów w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat spotkania to: ,,Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce”. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z  nową Podstawy programowej katechezy uchwaloną przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 roku.  Podstawa programowa katechezy  jest adresowana nie tylko do twórców programów, ale także do katechetów. Dokument ten określa bowiem, jakie wymagania można i należy postulować przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii i jakie działania w związku z tym winien podjąć katecheta. Została zaprezentowana charakterystyka psychologiczna dzieci i młodzieży oraz opis zalecanych warunków i sposobu realizacji, które są dla katechety drogowskazem, jak formować religijnie katechizowanych, a jednocześnie mają mu dać konkretne narzędzia, przydatne we włączeniu lekcji religii w system wychowawczy szkoły. Z kolei synteza odnosząca się do korelacji edukacji szkolnej i nauczania religii daje katechetom wiedzę o wymaganiach nauczycieli innych przedmiotów oraz stanowi praktyczny przewodnik dla podejmowania działań mających na celu dialog interdyscyplinarny pomiędzy wiarą i różnymi dyscyplinami wiedzy. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej, zawiera:

- charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym;

- Podstawę programową nauczania religii, obejmującą cele katechetyczne – wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji;

- syntezę treści – wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną;

- propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

  W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba Jezusa Chrystusa,  a katechizować to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w nim się wypełnił.

Tak więc idąc za  słowami św. Augustyna  - ,,oddać nasz głos Jezusowi, aby On przez nas przemówił” -  niech z przenikniętego miłością  poznania Chrystusa rodzi się pragnienie ewangelizowania i prowadzenia innych do przyjęcia wiary.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


Bardziej aktywne być nie mogło!
 
 

        Są szkolenia podczas których czas mija nie wiadomo kiedy i mimo piątkowo popołudniowej pory zaangażowanie z minuty na minutę wzrasta. Tak właśnie było podczas spotkania anglistów uczących na najniższych i bardzo wymagających etapach edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne szkolenie poprowadziła Kamila Nowocińska, która przez cały czas zarażała entuzjazmem, uśmiechem i kreatywnością  rozwiązań edukacyjnych. We wspólnej zabawie pokazała, jak  zwyczajne przedmioty z najbliższego otoczenia mogą stać się  narzędziami edukacyjnymi. Dzieci uwielbiają się uczyć w naturalny dla nich sposób, czyli przez zabawę. Nauka słówek i konstrukcji gramatycznych wcale nie musi być nudna. Wystarczy mieć pod ręką sznurek do suszenia ubrań, kilka resoraków,  piłkę, klocki i pozwolić uczniom na tworzenie własnych gier.  Zabawa, jak rzadko która aktywność, umożliwia  budowanie relacji, które są trampoliną do prawdziwej edukacji!


RELACJA ZE SZKOLENIA

„BUDUJEMY POROZUMIENIE. JĘZYK WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY”

 

galeria zdjęć

W piękne wiosenne popołudnie 3 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji zgromadziła się liczna grupa nauczycieli – uczestników szkolenia „Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży”. Każdy z nich chciał poznać tajniki sekretnego języka swoich podopiecznych, aby usprawnić proces komunikacji z uczniami, lepiej zrozumieć ich potrzeby, a tym samym wpływać na efektywność nauczania. Szkolenie prowadziła Anna Borawska – doradca zawodowy ŁCRE, absolwentka Psychologii Komunikacji Społecznej UMCS i jednocześnie wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej oraz autorka artykułów naukowych w tej dziedzinie.

Inspiracją do podjęcia tej tematyki podczas szkolenia grona pedagogicznego były rozmowy z młodzieżą (licealistami i studentami) oraz nauczycielami na temat barier w procesie komunikacji młodzieży i osób dorosłych. Jedną z takich barier stanowi język, którym posługują się nastolatkowie, a który bywa niezrozumiały dla starszego pokolenia. Ten swoisty slang młodzieży XXI wieku ma swoje źródła w języku sieci, zapożyczeniach z języków obcych, seriali etc. Często koresponduje też z językiem ponglish oraz korpo-slangiem. Do tego dochodzi bogactwo akronimów oraz komunikacja obrazkowa – emotikony, emoji, naklejki, memy, gify, virale, flash moby itd. Jak w tym wszystkim mają się odnaleźć nauczyciele?

Na to i na wiele innych pytań odpowiedzi dostarczyło szkolenie „Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży” połączone z warsztatem translatorskim. Każdy z jego uczestników mógł się zmierzyć z zadaniem polegającym na tłumaczeniu zawiłego języka polskich nastolatków. Nauczyciele wiedzą już dlaczego Janusze matematyki pocinają z buta na waksy – aby uniknąć lachy lub resetowania w psiarni, bo kiedy nadejdzie dzień zagłady mamuty mogą się czepiać i nie będzie heheszkowo. (osoby, które czytają ten tekst i go „nie ogarniają” mogą czuć się zaproszone na kolejną edycję szkolenia) Spotkanie zakończyło się owacjami na stojąco oraz „gratkami”, za które składam „dzięks”.

P.S. Mój guru wioski w pokoju zwierzeń prosił, aby ten tekścior był tak samo wypasiony i zajefajny jak szkolenie. Mam nadzieję, że udało się i dostanę oklejkę. W końcu nie jest z niego jakiś lamus czy nieogar, a spoko gość. Pozdro ziomale! Nara!

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach

12.04.2019

 

Treści:

- elementy neurobiologii w nauczaniu  i uczeniu się,

- mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela,

- mechanizm motywacji wewnętrznej.

ADRESACI : Nauczyciele wszystkich typów szkół

FORMA: Warsztat

TERMIN: 12.04.2019-04-05

START: godz.16:00

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

ORGANIZATOR: Anna Domurat

KOSZT: Bezpłatne


WARSZTATY Z PROGRAMEM: Hot Potatoes.

 

 

 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 10 04.2019 – poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej ośrodka

CZAS TRWANIA: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745.

DATA: 11.04.2019; 18.04.2019

CEL SZKOLENIA:

  1. Tworzenie multimedialnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, zadań testowych, zadań typu dopasowanie (dobierz w pary), krzyżówek, zadań z rozsypanką wyrazową.
  2. Tworzenie zestawu ćwiczeń z internetową stroną główną zawierającą linki do stron z ćwiczeniami.

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski

TYP SZKOLENIA: warsztaty

KOSZT: bezpłatny


Współpracujemy z :